CARACTERISTICI

LICENȚIERE ȘI APROBAREA DREPTURILOR DE AUTOR
Înainte de a începe orice proiect de traducere COA, vă putem ajuta să selectați și să obțineți permisiunea de a utiliza și a traduce instrumentul care va fi utilizat în studiul dumneavoastră. Acționând ca punte de legătură între sponsor și dezvoltator, vă putem ajuta să evitați problemele legate de obținerea licențelor și să vă asigurați că sunt utilizate traducerile existente în cazul în care sunt disponibile. Dacă a fost deja tradusă și validată, noi vă putem ajuta să obțineți o copie a COA și a traducerilor aferente.

DESIGNUL ȘI IMPLEMENTAREA eCOA
Prin trecerea la o abordare informatizată pentru captarea și măsurarea datelor, eCOA încep să dobândească statutul de standard în cercetarea rezultatelor clinice. Echipele tehnice ale AMPLEXOR sunt în măsură să vă ajute să gestionați implicațiile tehnice și lingvistice asociate utilizării eCOA în contexte internaționale. Grație strânsei colaborări cu furnizorii, dezvoltatorii, lingviștii și clinicienii specializați în eCOA, asigurăm o implementare armonioasă a soluțiilor software și hardware și oferim cursuri de formare și asistență la nivel de țară pentru echipele de cercetare clinică.

EVALUAREA TRADUCTIBILITĂȚII
Înainte de a efectua validarea lingvistică a unui instrument nou sau existent, o evaluare a traductibilității poate contribui la identificarea eventualelor dificultăți legate de traducere și la propunerea de soluții pentru a le reduce. Realizată în strânsă colaborare cu dezvoltatorii COA, evaluarea traductibilității va oferi recomandări pentru modificări sau adaptări ale întrebărilor, instrucțiunilor, opțiunilor de răspuns și baremelor în scopul de a optimiza utilizarea COA în contexte internaționale.

CREAREA ȘI GESTIONAREA DEPOZITARULUI COA
În depozitarul AMPLEXOR, toate COA sunt depozitate în condiții de siguranță și sunt ușor de accesat cu ajutorul unui nume de utilizator și al unei parole. Organizat pe bază de cuvinte-cheie pentru căutări simple, acesta vă permite, de asemenea, să filtrați informațiile după numele instrumentului, domeniul terapeutic, cuvânt-cheie, dezvoltator, limbă sau chiar țară.

Sunteți dezvoltator COA?

AMPLEXOR vă poate ajuta să sporiți șansele de obținere a licențelor pentru instrumentele dumneavoastră în cadrul studiilor internaționale.

„Colaborând cu dezvoltatorii COA, îi putem ajuta să proiecteze traductibilitatea în măsuri încă de la început, sugerând soluții de proiectare lingvistică care să crească claritatea și simplitatea, atât pentru utilizatorul final, cât și pentru viitoarele echipe de traducere și revizie”.
        Dana Weiss, Director Linguistic Validation, AMPLEXOR

„Clinicienii și echipele noastre lingvistice de la nivel de țară oferă mai mult decât asistență în materie de traduceri. Cunoștințele lor locale, expertiza operațională și formarea clinică se combină pentru a-i ajuta pe clienții noștri să planifice, să pregătească și să deruleze cercetări adaptate perfect grupurilor locale de pacienți”.
         Jackie Janeri, Lead Project Manager, AMPLEXOR

Sunteți dezvoltator COA?