Managementul informațiilor privind clădirile

 

AMPLEXOR Plant Information Management susține managementul documentelor și al datelor prin toate fazele ciclului de viață a unității industriale, contribuind la siguranța, conformitatea și eficiența acesteia. 

Datorită unei abordări unice care combină servicii de management al documentelor și al integrare a sistemelor de management al conținutului (CMS), AMPLEXOR furnizează o soluție globală care este ajustabilă contextului activității dumneavoastră, de la constrângerile legate de planificare la importul activităților existente.

Această soluție include caracteristici CMS standard și vă permite să gestionați întreaga documentație - nu numai informațiile tehnice, ci și documentele administrative, contractuale și interne.

AMPLEXOR Plant Information Management susține managementul documentelor și al datelor prin toate fazele ciclului de viață a unității industriale.

CARACTERISTICI

PlantProjectExpert

Gestionarea și monitorizarea documentelor aferente proiectelor pe parcursul etapelor de DesignConstrucție, Reînnoire și Scoatere din uz  

PlantOperationExpert

Managementul documentelor pe parcursul etapelor de Exploatare și Întreținere 

PlantLocalExpert

Aplicație web independentă pentru verificarea documentelor aprobate pe parcursul fazelor de Punere în funcțiune, Exploatare și Întreținere 

PlantMobilityExpert

Formulare de lucru pentru Inspecții, Dare în funcțiune, Scoatere din funcțiune și Raportare în cadrul activității

MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

Managementul documentelor pentru managementul informațiilor privind clădirile
MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
 • Consultanță privind arhitectura documentelor și definirea proceselor
 • Digitalizare, configurarea procesului și instruire
 • Controlul documentelor în orice CMS (existent sau implementat de AMPLEXOR)
 • Asistență pentru furnizarea documentației „as-built” finale
 • Traducerea documentației tehnice
Integrarea CMS pentru managementul informațiilor privind clădirile
INTEGRAREA CMS
 •  Consultare privind designul integrării, utilizare și asistență, conform situației dumneavoastră și nivelul cerințelor (pentru conformitate, securitate etc.)
 • CMS local și facil
 • Integrare cu alte aplicații (CMMA, ERP, aplicații nomad, modele 3D, BIM)
 • Soluție web cuprinzătoare cu module avansate, cum ar fi evaluarea tehnică și raportatea automată (pe baza modulului OPIDIS Idox)
Servicii complementare pentru managementul informațiilor privind clădirile
SERVICII COMPLEMENTARE
 • Instalare, configurare și instruire
 • Importul datelor existente
 • Servicii și asistență pentru managementul documentelor
 • Asistență, întreținere și găzduire

Aflați mai multe despre modul în care vă putem ajuta să gestionați documentația
prin toate fazele ciclului de viață al unității industriale

Accesibil printr-o interfață online securizată, AMPLEXOR Plant Information Management îmbunătățește colaborarea între departamentele de inginerie, management și contractanți. Această soluție integrată contribuie la furnizarea cu ușurință a corectitudinii, trasabilității și integrității documentației aferente, ducând la o mai bună pregătire a proprietarilor sau managerilor unității pentru evaluările de conformitate sau audituri.

MODULE AVANSATE

PlantProject Expert

AMPLEXOR PlantProject Expert suportă gestionarea documentației care are legătură cu etapele de proiectare, achiziționare și construcție ale unității.

Citiți mai multe

PlantOperation Expert

AMPLEXOR PlantOperation Expert suportă multiple activități de operare a instalației asigurând un acces sigur la documente și date referitoare la active

Citiți mai multe

PlantLocal Expert

AMPLEXOR PlantLocal Expert oferă acces în timp real la documente tehnice aprobate, evitând livrările de documente și operațiunile manuale.

Citiți mai multe

PlantMobility Expert

AMPLEXOR PlantMobility Expert oferă formulare precompletate, ușor de utilizat, pentru a reduce timpul de intervenție și a îmbunătăți supravegherea la fața locului.

Citiți mai multe

* Modulele avansate ale AMPLEXOR Plant Information Management sunt create pe baza modulelor OPIDIS ale Idox France, bazate pe tehnologia certificată Documentum a OpenText .

Contactați-ne astăzi

Echipa noastră este gata să vă ajute