La începutul anului 2019, AMPLEXOR a trecut auditul pentru certificarea ISO 18587:2017. Acest standard stabilește cerințele pe care organizațiile trebuie să le îndeplinească pentru a oferi servicii de traducere automată (MT) și de posteditare.

ISO 18587:2017 definește posteditarea simplă și posteditarea completă și stabilește sarcinile și controalele de calitate care trebuie îndeplinite în cazul ambelor niveluri. De asemenea, prevede calificările, experiența și cursurile de formare specifice pe care posteditorii trebuie să le dobândească pentru a furniza aceste servicii către AMPLEXOR.

Standardul definește și etapele pe care AMPLEXOR, în calitate de furnizor de servicii lingvistice, trebuie să le parcurgă în fazele de preprocesare și postprocesare. Acestea includ asigurarea faptului că sunt adecvate pentru posteditare combinațiile de limbi, conținutul și formatarea documentelor, punerea la dispoziția posteditorilor de ghiduri pentru fiecare sarcină și verificarea conformității produsului final cu specificațiile clientului.

Suntem mândri de această realizare în materie de cerificare și suntem entuziasmați să contribuim la revoluția tehnologică pe care traducerile automate o aduc în industria localizărilor.