Începând din 1997, am trecut cu brio în mod regulat și continuu auditurile de calitate anuale și evaluările de recertificare, pentru a continua să furnizăm clienților noștri servicii certificate precum: consultanță, integrarea sistemelor, servicii lingvistice, managementul conținutului și documentelor și externalizarea proceselor clienților pe tot parcursul ciclului de viață al managementului conținutului.

ISO 9001:2015

Sistemul de management al calității

Capacitatea noastră de a furniza în mod consecvent produse și servicii care respectă cerințele de reglementare este demonstrată prin acest certificat. Această certificare formează baza pe care ne-am dezvoltat pentru a asigura satisfacția deplină a clienților și reprezintă fundamentul multor alte standarde legate de anumite aspecte ale activității noastre.

EN 9100:2009

QMS pentru aviație, industria aerospațială și industria apărării

O certificare specială a birourilor noastre din Franța, de la Montigny și Toulouse, având ca obiect servicii de consultanță, integrarea sistemelor, servicii lingvistice, managementul conținutului și documentelor și externalizarea proceselor clienților pe tot parcursul ciclului de viață al managementului conținutului.

ISO 17100:2015

Standardul pentru servicii de traducere

Acest standard (cunoscut anterior drept EN 15038:2006) este conceput în mod specific pentru firmele de traduceri și prestatorii de servicii de traducere care respectă cerințe stricte privind calitatea, ca parte a ofertei lor de servicii de traducere. Acesta stabilește cerințele pentru procesele de bază, resurse și alte elemente necesare pentru prestarea unor servicii de traducere de calitate, care respectă specificațiile clienților și ale serviciilor.

ISO 13485:2003

Dispozitive medicale - Sisteme de management al calității

Acest standard stabilește cerințele sistemelor de management al calității pentru dispozitive medicale, cu accent pe conformitatea cu cerințele de reglementare. Certificarea ISO 13485 oferă AMPLEXOR Life Sciences bazele pentru a aborda directivele, reglementările și responsabilitățile privind dispozitivele medicale, precum și pentru a-și demonstra angajamentul față de calitatea industriei dispozitivelor medicale, în calitate de prestator de servicii.

ISO 14971:2007

Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale

Prin îndeplinirea cerințelor standardului ISO 14971:2007, AMPLEXOR Life Sciences asigură evaluarea și atenuarea consecventă a riscurilor în toate etapele prestării serviciilor noastre în calitate de furnizor pentru industria dispozitivelor medicale.
Garantăm că managementul riscului este documentat și asigurat în detaliu pe întreg parcursul prestării serviciilor, de la planificarea inițială până la livrare și etapa ulterioară livrării, dacă este cazul.

ISO 27001:2013

Sistemul de management al informațiilor

Acest standard specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informațiilor în contextul organizației. Certificarea ISO 27001 oferă AMPLEXOR mijloacele de identificare a riscurilor care amenință securitatea informațiilor și de instituire a controalelor adecvate pentru a contribui la reducerea acestor riscuri.

*certificare în curs

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR

Noi, la AMPLEXOR, tratăm cu foarte mare seriozitate provocările legate de durabilitate cu care se confruntă societatea noastră și, de aceea, am integrat responsabilitatea socială a întreprinderilor în centrul strategiei noastre de afaceri. Într-o lume expusă unei concurențe internaționale în continuă creștere, dorim să ne asigurăm că ne adaptăm și că adoptăm cele mai bune practici de pe piață în materie de responsabilitate socială.

RSI reprezintă o valoare fundamentală pentru organizația noastră, iar pentru a integra responsabilitățile sociale, economice și de mediu în activitățile noastre, avem la dispoziție un model propriu de durabilitate (mobilizarea personalului, gestionarea amprentei de carbon, contribuția la societate și crearea de valoare economică). Modelul nostru aderă la principiile standardului ISO 26000 privind responsabilitatea socială și ale Pactului mondial al Organizației Națiunilor Unite, garantând că ne aliniem la cele mai bune practici internaționale și la necesitățile sectorului nostru de activitate.

 

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERILOR

 

Suntem mândri să fim membri ai Pactului mondial al Organizației Națiunilor Unite (UNGC) încă din anul 2010, iar în această calitate respectăm și ne desfășurăm activitatea în conformitate cu principiile acestuia. Aceste principii sunt grupate în 4 teme: drepturile omului, standardele de muncă, mediul și lupta împotriva corupției. Este foarte important pentru noi să respectăm cele zece principii ale UNGC și să asigurăm sprijinul părților interesate.

RAPORTAREA ORICĂREI PRESUPUSE ÎNCĂLCĂRI A PRINCIPIILOR

Noi, la AMPLEXOR respectăm cu strictețe valorile de conduită și suntem foarte angajați să ne implicăm în mod eficient alături de părțile noastre interesante respectând, luând în considerare și răspunzând intereselor acestora în cel mai bun mod cu putință.
Îi încurajăm pe toți clienții, furnizorii și partenerii noștri să raporteze reprezentanților AMPLEXOR orice presupusă încălcare a principiilor.
Rețineți că vom investiga cu atenție toate rapoartele de bună credință privind încălcările.

Orice informație furnizată cu privire la un caz particular va fi tratată cu profesionalism și confidențialitate .