Agnes Cwienczek z firmy Amplexor wyjaśnia, że zarządzanie etykietowaniem na wielu rynkach globalnych może być wymagające, zwiększa się częstotliwość i złożoność zmian, a firmy z branży nauk biologicznych muszą teraz znaleźć nowe podejście. W tym artykule opisuje potrzebę prawdziwie kompleksowego śledzenia etykiet i produktów oraz wprowadzenia systemu zarządzania zmianami, tak by osiągnąć całkowitą identyfikowalność i kontrolę.

Przeczytaj artykuł na stronie PharmaTimes

O autorze

Agnes pracuje na stanowisku starszego konsultanta ds. nauk biologicznych w firmie Amplexor od maja 2017 r. Pełniąc rolę konsultanta ds. nauk biologicznych, Agnes jest częścią zespołu zajmującego się zarządzaniem produktem. Do jej głównych obowiązków należą wspieranie rozwoju i udoskonalania Life Sciences Suite firmy Amplexor, nadzór nad konsultantami ds. nauk biologicznych oraz dostarczanie specjalistycznej wiedzy w zakresie procesów biznesowych i zarządzania danymi dla klientów firmy Amplexor w ramach zarządzania informacjami regulacyjnymi, zarządzania dokumentacją i zarządzania wnioskami o rejestrację.

Przed dołączeniem do firmy Amplexor Agnes pracowała w Merck KGaA w dziale globalnej regulacji i zapewnienia jakości, pełniąc obowiązki właściciela systemu i procesu w odniesieniu do wszystkich systemów związanych z kwestiami regulacyjnymi, zapewniając globalne przywództwo w zakresie zarządzania dokumentacją obejmującą wnioski o rejestrację, danymi regulacyjnymi i archiwizacją wewnątrz organizacji Merck Biopharma. Odpowiadała za wdrażanie i nadzorowanie zastosowań regulacyjnych, strategii zarządzania danymi i planu wdrażania, zapewnianie biznesowego funkcjonowania zastosowań wchodzących w zakres jej kompetencji oraz kierowanie globalnym zespołem specjalistów ds. działań regulacyjnych. Agnes uzyskała tytuł magistra zarządzania informacją na Uniwersytecie Koblenz-Landau.