W swoim najnowszym sprawozdaniu kwartalnym dla inwestorów z całego świata firma OpenText wyróżniła projekt zarządzania zapisami realizowany przez firmę AMPLEXOR dla Parlamentu Europejskiego. Telekonferencję w dniu 1 maja poprowadzili dyrektor generalny i dyrektor ds. technicznych OpenText Mark J. Barrenchea oraz wiceprezes i dyrektor ds. finansowych OpenText Madhu Ranganathan.

Podczas prezentacji oboje dyrektorzy wykonawczy szczegółowo omówili najważniejsze wydarzenia biznesowe z ostatniego kwartału, wymieniając partnerstwo z Parlamentem Europejskim i firmą AMPLEXOR jako inicjatywę mającą strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnoświatowym, jakim jest OpenText.

Parlament Europejski udzielił zamówienia firmie AMPLEXOR w czerwcu zeszłego roku w następstwie publicznej procedury przetargowej, która dotyczyła zawarcia 10-letniej umowy ramowej na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zapisami elektronicznymi (electronic records management system – ERMS). Nowe rozwiązanie z zakresu archiwizacji elektronicznej przeznaczone dla Parlamentu Europejskiego zostało zaprojektowane z myślą o bezpośredniej obsłudze ponad 7000 użytkowników w Parlamencie Europejskim, a także wielu jego systemów informatycznych.

AMPLEXOR należy do najbardziej znaczących partnerów firmy OpenText, która od lat docenia nasze dążenie do dostarczania innowacyjnych rozwiązań. W marcu 2019 r. AMPLEXOR został nominowany jako jeden z trzech finalistów do nagrody OpenText 2019 Partner of the Year Award w kategorii „Rising Star” (wschodząca gwiazda). Wiele spośród naszych wspólnych projektów z zakresu transformacji cyfrowej realizowanych we współpracy z organizacjami z sektora publicznego i prywatnego odznacza się innowacyjnym podejściem do zarządzania informacjami, a nawet urosło do rangi wzorców w branży.

Najnowszą wspólną inicjatywą firm AMPLEXOR i OpenText była współorganizacja w Belgii sesji poświęconej w całości innowacjom w sektorze publicznym. Wydarzenie to, które zgromadziło przedstawicieli administracji szczebla centralnego i każdego z trzech szczebli samorządu terytorialnego, koncentrowało się na tym, w jaki sposób wykorzystać technologie DigiGov (administracji cyfrowej), aby zwiększyć wydajność i wspierać innowacyjność usług dla obywateli przy jednoczesnym bezproblemowym zarządzaniu odbywającymi się w tle przepływami pracy. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się bezpośrednio z platformami administracji cyfrowej podczas panelu obejmującego prezentację w czasie rzeczywistym połączoną z interaktywną sesją pytań i odpowiedzi.

Wraz z poszukiwaniem przez organizacje coraz bardziej skutecznych sposobów łączenia ludzi, technologii i informacji zamierzamy nadal wspierać naszych klientów we wszystkich sektorach i lokalizacjach w osiąganiu przełomowej produktywności i wydajności.

Dowiedz się więcej o naszym ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniu z rozwiązaniami OpenText

Zapoznaj się ze spostrzeżeniami naszych ekspertów na temat zarządzania treścią w przedsiębiorstwie

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

Zobacz, jak technologie OpenText pomogły naszym klientom w odniesieniu sukcesu

Digital transformation in the public sector boosts entrepreneurship and innovation

Download this case study to discover how partnering with AMPLEXOR transformed the way the Dutch Chamber of Commerce (KVK) services citizens and businesses. With faster, more accessible public services, KVK created a hassle-free environment for business and entrepreneurship in The Netherlands.

Więcej informacji

Dynamic case management transforms public services

A dynamic case management solution based on Documentum helped this governmental organization evolve to an agile way of working. Cases are now 100% digitally handled for faster resolution and high-quality, personalized public services.

Więcej informacji

Real-time Documentum reports and dashboards for global pharma company

Download this case study to learn how the Documentum reporting solution developed by AMPLEXOR became a source of valuable information that saves time for users on their daily tasks and improves productivity across the organization.

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji