Amplexor, Platynowy Partner OpenText, w dniach 29 lipca – 30 sierpnia 2019 r. zorganizował pierwszą edycję obozu szkoleniowego OpenText Captiva Boot Camp. W Eindhoven realizowano intensywny dziesięciodniowy program szkoleniowy certyfikowany przez OpenText, w którym uczestniczyli administratorzy, programiści, superużytkownicy i użytkownicy końcowi platformy Captiva.

Zgodnie z programem nauczania OpenText szkolenie podzielono na sześć sesji, które skupiały się zasadniczych aspektach zbierania danych i zarządzania danymi wejściowymi. Na kursy składały się sesje teoretyczne i praktyczne, a uczestnicy mieli również możliwość przyniesienia własnych dokumentów jako próbek wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.

Rozpoczęcie obozu szkoleniowego od podstawowych informacji na temat platformy Captiva pozwoliło wszystkim uczestnikom, bez względu na stan ich wiedzy technicznej, na ogólne zaznajomienie się z podstawami zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM), zarządzaniem danymi wejściowymi oraz najnowszą wersją platformy OpenText Captiva. Posiadając te same podstawy dotyczące projektowania i konfigurowania procesów z wykorzystaniem aplikacji CaptureFlow Designer, uczestnicy pogłębiali następnie swoją wiedzę w kolejnych obszarach tematycznych, takich jak zarządzanie platformą Captiva i rozwijanie jej. W ramach modułu szkoleniowego dotyczącego zaawansowanego rozpoznawania uczestnicy obozu korzystali z platformy Captiva w celu automatycznego klasyfikowania, wydobywania i walidowania informacji z obrazów i dokumentów, a także opracowania specjalnych wtyczek.

Pod koniec szkolenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w praktycznej symulacji egzaminu Captiva 7.6 Administrator Certification Exam, który potwierdza posiadanie przez nich wiedzy specjalistycznej na temat platformy OpenText Captiva.

Obóz szkoleniowy Captiva Boot Camp nie jest pierwszym wydarzeniem współorganizowanym przez Amplexor z OpenText. W kwietniu tego roku w Leuven w Belgii organizowaliśmy wspólnie OpenText DigiGov 2019 – połączoną z poczęstunkiem sesję, która koncentrowała się na przypadkach rzeczywistego zastosowania technologii OpenText przez przedsiębiorstwa z sektora publicznego. Pod koniec zeszłego roku specjaliści w dziedzinie ECM uczestniczyli w sesji OpenText Innovate, również odbywającej się w Eindhoven, by omówić program innowacji w rodzinie produktów Documentum. W maju 2018 r. w Luksemburgu Amplexor zorganizował Innovation Tour X – sesję informacyjną poświęconą platformom Documentum, Captiva, InfoArchive, Magellan i wielu innym.

“Even though I had a fair amount of experience with Captiva prior to the boot camp, it was definitely a nice refreshment and expansion of my knowledge. Our trainers made sure that any questions that weren’t covered by the textbook or online training material were answered in detail. I would recommend this as a great start-up opportunity for anyone that has never worked with the software before.”

Jerry, Data Capture Consultant

“The Amplexor Boot Camp gave me a head start to participate in input management projects for our customers. In only 10 days, I learned the essentials of intelligent capture in general, and OpenText Captiva in particular.”

Wouter, Data Capture Consultant

Dowiedz się więcej o gromadzonej przez nas od ponad 20 lat wiedzy specjalistycznej na temat technologii OpenText

Śledź nasz blog, aby dowiedzieć się więcej o platformach ECM Captiva i Documentum

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

Masz pytania? Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów ds. ECM