Amplexor i Microsoft połączyły siły 20 czerwca bieżącego roku w Brukseli w Belgii, organizując lunch służący nawiązaniu kontaktu, w trakcie którego skupiano się na zagadnieniu: „Sieci intranetowe następnej generacji: kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy za pomocą rozwiązań Office 365 i Valo”.

W wydarzeniu uczestniczyli wspólnie specjaliści do spraw marketingu, komunikacji wewnętrznej, zasobów ludzkich i IT, którzy zgromadzili się z zamiarem przeanalizowania wartości technologii, takich jak Office 365SharePoint i Valo. Autentyczne historie oraz prezentacje angażujące uczestników dały im inspirację i narzędzia do poprawy współpracy wewnątrz zespołu i stworzenia w ich organizacjach najlepszych warunków w środowisku pracy.

Wydarzenie rozpoczął powitalny lunch służący nawiązaniu kontaktu, podczas którego ustalono temat przewodni całej sesji dotyczący środowiska wymiany informacji.

Prezentację od wskazówek dotyczących tworzenia własnej sieci intranetowej w oparciu o technologię Office 365 rozpoczęli eksperci Amplexor: Tom Laureys, kierownik ds. rozwiązań w zakresie zarządzania treścią w przedsiębiorstwie, i Alexander Ernon, konsultant biznesowy ds. zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Przyglądając się wszystkim możliwym rozwiązaniom, począwszy od SharePoint Modern Experience, a skończywszy na Intranets-in-a-Box, uczestnicy poznali wady i zalety każdego z nich, a także korzyści płynące z wdrożenia gotowych rozwiązań. W ramach końcowej prezentacji zademonstrowano wszystkie możliwości Valo i dodatkową wartość wnoszoną przez tę technologię do Office 365.

Prezentacja Guya van Leemputa, konsultanta ds. sieci intranetowych i założyciela ValueIntranet, „Uruchamianie projektu sieci intranetowej następnej generacji: praktyczny przewodnik gwarantujący sukces” dostarczyła wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących sposobu wdrażania nowej sieci intranetowej w przedsiębiorstwie.

Ostatnia z wygłoszonych w trakcie tego dnia prelekcji skupiała się na zwiększeniu wykorzystania sieci intranet przez użytkowników. Według Toma Vandersmissena, konsultanta ds. rozwiązań w zakresie zarządzania treścią w przedsiębiorstwie i kierownika zespołu, połączenie sieci intranetowej Office 365 z rozwiązaniem Office 365 Teams zapewnia doskonałe podstawy dla nowoczesnego cyfrowego środowiska pracy. Dla Toma, posiadającego certyfikat zarządzania zmianą PROSCI, jednym ze sposobów na zwiększenie stopnia wykorzystania technologii w organizacji jest używanie sieci intranetowej jako „kamuflażu” systemu Office 365. W rzeczywistości w przypadku promowania nowych metod pracy jest to kluczowy element skutecznych strategii zarządzania zmianą i zwiększania wykorzystania rozwiązań przez użytkowników.

Seminarium zakończyła sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mieli możliwość zadania prelegentom pytań dotyczących omawianych wcześniej zagadnień i otrzymania informacji przydatnych we własnych trwających projektach dotyczących sieci intranetowych lub przyszłych inicjatywach.

Berthold Ballet, Amplexor
Alexander Ernon, Amplexor
Tom Laureys, Amplexor
Tom Vandersmissen, Amplexor

Śledź naszego bloga, aby zapoznać się z najnowszymi trendami dotyczącymi sieci intranetowych

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

The ultimate intranet checklist

Download your free copy of the ultimate intranet checklist to discover all you should consider when planning the best intranet solution for your organization. Our essentials will get you on an easy-to-follow path to a successful intranet, from must-have features to user adoption strategies.

Więcej informacji

The ten intranet commandments

Download your free copy of the ten intranet commandments ebook to get your intranet strategy on the right path. We cover the essential rules to spark employee engagement and promote real-time collaboration.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o technologii Valo Intranets-in-a-Box?

Prześlij swoje dane, aby zaplanować prezentację z udziałem naszych ekspertów