Mark Evenepoel, Dyrektor Generalny AMPLEXOR, został mianowany dyrektorem zarządzającym grupy medialnej Saarbrücker Zeitung. Zmiana jest następstwem reorganizacji kadry zarządzającej grupy, po tym jak Joachim Meinhold, który od ponad dziesięciu lat pełnił funkcję prezesa zarządu, z końcem 2018 roku przeszedł na emeryturę. Nominacja ta stanowi wyraz uznania ze strony głównego akcjonariusza spółki AMPLEXOR dla naszej wiodącej pozycji na rynku w kolejnym, obfitującym w sukcesy roku, oraz pomyślnej współpracy z klientami. Objęcie nowego stanowiska nie wpływa na obecną rolę Marka Evenepoela jako prezesa spółki AMPLEXOR.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Thomas Deicke, były dyrektor zarządzający grupy Saarbrücker Zeitung, został mianowany rzecznikiem zarządu grupy Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH. Będzie on odpowiedzialny za nowy obszar biznesowy rynków i produktów, obejmujący takie tytuły prasowe jak: Saarbrücker Zeitung, Trierischer Volksfreund i Pfälzischer Merkur wraz z ich ofertą cyfrową oraz za obszar rozwiązań cyfrowych.

Thomas Marx, dotychczasowy dyrektor zarządzający firmy Trierische Volksfreunde, będzie teraz odpowiedzialny za działy reklamy prasowej, logistyki i procesów organizacyjnych. Christian Erhorn nadal będzie pełnił funkcję dyrektora ds. handlowych, a w przyszłości do zakresu jego obowiązków należeć będą również kwestie kadrowo-prawne.

„Zmiany w strukturze organizacyjnej mają na celu zapewnienie, że fundamentem naszej działalności jest sprawdzona kadra kierownicza, doskonale znająca nasze spółki, produkty i rynki. Ponadto, gwarantują one stworzenie jasno określonych warunków dla skutecznego reagowania na zmieniającą się dynamikę rynku i możliwości rozwoju w branży mediów cyfrowych”, powiedział Johannes Werle, przewodniczący rady nadzorczej grupy Saarbrücker Zeitung media.

Przed uzyskaniem tytułu doktora w 1987 roku Meinhold rozpoczął swoją karierę jako stażysta w Salzgitter AG oraz asystent Dyrektora Generalnego w Stahlwerke Peine-Salzgitter AG. Następnie pracował jako kierownik projektu w firmie inwestycyjnej w sektorze venture capital oraz jako szef działu prawnego i przejęć grupy wydawniczej Georg von Holtzbrinck w Stuttgarcie. Pełniąc tę funkcję, uczestniczył w przejęciu dziennika „Tagesspiegel” w Berlinie. W rezultacie objął stanowisko dyrektora generalnego, a następnie rzecznika zarządu spółki. W 2008 roku przeprowadził się do Saary. W 2012 r. odegrał kluczową rolę w przekształceniu grupy prasowej Saarbrücken, która została nowym, większościowym akcjonariuszem firmy Rheinische Post Mediengruppe.

Grupa medialna Saarbrücker Zeitung zatrudnia około 2800 osób - w tym 950 pracowników w wydawnictwach i redakcjach. Dwaj główni udziałowcy grupy Saarbrücker Zeitung to Rheinische Post Mediengruppe w Düsseldorfie oraz Gesellschaft für Staatsbürgerliche Bildung Saar.

Kadra zarządzająca grupy medialnej Saarbrücken
Kadra zarządzająca grupy medialnej Saarbrücken (od lewej do prawej): dr Joachim Meinhold, Thomas Deicke, Thomas Marx, Christian Erhorn i Mark Evenepoel