Publiczny portal badawczy Flanders Research Information Space (FRIS) zdobył nagrodę e-Gov 2018. Stworzony przez firmę AMPLEXOR dla Departamentu Gospodarki, Nauki i Innowacji (EWI) rządu flamandzkiego portal został wyróżniony w dwóch kategoriach: „najlepszy projekt” i „dane otwarte”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w czwartkowy wieczór 6 grudnia w Pałacu Kolonii w belgijskim mieście Tervuren.

Organizatorem odbywającego się co roku konkursu jest Agoria, federacja skupiająca podmioty działające w branży technologicznej w Belgii. Nagradzane są inicjatywy rządowe, które poprawiają jakość usług publicznych za pomocą technologii cyfrowych. Jury ocenia projekty w oparciu o pięć aspektów: przyjazność dla użytkownika, rentowność, innowacyjność, zakres możliwości współpracy oraz „otwartość” danych.

Johan Hanssens, sekretarz generalny Departamentu Gospodarki, Nauki i Innowacji (EWI) rządu flamandzkiego, powiedział o przyznanym wyróżnieniu: „Dane to surowiec XXI wieku. Im szybciej staną się one powszechnie dostępne i będą mogły być swobodnie wymieniane, tym szybciej obywatele, organizacje i przedsiębiorstwa będą zwiększać swoją innowacyjność i tworzyć dobrobyt. Jesteśmy bardzo dumni ze zdobycia nagrody e-Gov, która pokazuje, że rządy także mogą przodować w służeniu obywatelom, przedsiębiorstwom i naukowcom, zarówno we Flandrii, jak i na całym świecie”.

FRIS to regionalny portal badawczy, którego celem jest zbliżenie badaczy oraz zwiększenie dostępu do informacji pochodzących od flamandzkich przedsiębiorstw i instytutów wiedzy. Portal zbiera dane od 75 tys. badaczy, z 29 tys. projektów badawczych oraz z 300 tys. publikacji naukowych z nie mniej niż 13 instytucji.

Aby zrealizować plan rządu flamandzkiego polegający na udostępnieniu danych z badań naukowych wszystkim zainteresowanym, firma AMPLEXOR stworzyła portal FRIS w oparciu o oprogramowanie Drupal 8, przy czym rozwiązaniem back-endowym jest Apache SOLR. Funkcja wyszukiwania oferowana przez SOLR jest centralnym elementem portalu zapewniającym optymalną wydajność i użyteczność wyszukiwania. Innym elementem, który zdecydował o sukcesie projektu, jest skalowalność, gdyż pobieranie stron zawierających informacje szczegółowe (co odbywa się za pomocą platformy FRIS i usług REST) musi odbywać się w portalu FRIS w czasie rzeczywistym.

„Zaprojektowaliśmy portal FRIS w taki sposób, by przepływ informacji miał charakter bezpośredni i odbywał się codziennie do naszego systemu z systemów wiedzy poszczególnych instytucji, którym my również możemy zapewnić natychmiast dostępne i otwarte dane do wielokrotnego wykorzystania” – wyjaśnia Leen Van Campe, menedżer ds programu FRIS.

Od uruchomienia pierwszej wersji portalu w listopadzie 2017 r. firma AMPLEXOR pracuje z rządem flamandzkim nad wdrożeniem nowych funkcji, które zagwarantują użytkownikom jeszcze lepsze doświadczenia i zwiększą płynność działania platformy. „Wszystko działa w sposób zautomatyzowany i za pomocą znormalizowanych interfejsów, co jest unikalnym podejściem, także w skali świata. Będziemy nadal rozwijać ten system, na przykład udostępniając jeszcze więcej informacji, m.in. z centrów badań strategicznych i uniwersytetów, a także przez tworzenie połączeń z międzynarodowymi źródłami danych” – dodaje Leen Van Campe.

Nie po raz pierwszy projekt zrealizowany przez firmę AMPLEXOR dla instytucji rządowej przyciąga uwagę opinii publicznej w związku z pionierskimi zmianami oraz umożliwieniem świadczenia lepszych usług na rzecz obywateli. Oczekuje się, że uruchomiona we wrześniu ubiegłego roku platforma dla społeczności innowatorów EIC będzie miała pozytywny wpływ na wzrost, wymianę handlową i inwestycje w całej Europie. Innym przykładem jest holenderska Izba Handlowa, dzięki której Holandia stała się wzorem zaangażowania obywatelskiego nowej generacji i usług publicznych świadczonych za pośrednictwem internetu. W ubiegłym roku uruchomiona przez belgijską prowincję Limburg specjalistyczna internetowa platforma Erfgoedplus zdobyła prestiżową nagrodę Europa Nostra, która uważana jest za najwyższe wyróżnienie w obszarze dziedzictwa kulturowego w Europie.

Sylvie Versteylen, wiceprezes ds. doświadczeń cyfrowych w firmie AMPLEXOR, stwierdziła, że „osiągnięcie takiego poziomu uznania doskonale świadczy o naszych pracownikach”. Jak dodała, „wspieranie instytucji rządowych i organizacji sektora publicznego w formie rozwiązań cyfrowych, które zwiększają efektywność ich pracy i umożliwiają im świadczenie lepszej jakości usług na rzecz obywateli i przedsiębiorstw, zawsze jest ciekawym wyzwaniem”.

Departament Gospodarki, Nauki i Innowacji rządu flamandzkiego zdobywa nagrodę e-Gov 2018 dzięki portalowi Flanders Research Information Space (FRIS) stworzonemu przez firmę AMPLEXOR. (Zdjęcie: Agoria)
Nagrody e-Gov 2018 (zdjęcie: Agoria)

Dowiedz się więcej o naszych sukcesach w sektorze publicznym

Digital transformation in the public sector boosts entrepreneurship and innovation

Download this case study to discover how partnering with AMPLEXOR transformed the way the Dutch Chamber of Commerce (KVK) services citizens and businesses. With faster, more accessible public services, KVK created a hassle-free environment for business and entrepreneurship in The Netherlands.

Więcej informacji

New website brings to life future-oriented government strategy

Download this free case study to learn how the new digital platform based on Adobe Experience Manager (AEM) revitalized the Province's digital communications while projecting an innovative image of the region.

Więcej informacji

An award-winning digital platform to collect and display cultural heritage information

Discover why the online heritage platform developed by AMPLEXOR won the most prestigious European award in the field by integrating innovation with creativity.

Więcej informacji

A multi-language, online collaboration platform and website in drupal for the european commission

Building an international, multilingual website for the European Commission and its many partners, all in less than six months: a major challenge.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat platformy Drupal?

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

Improved flexibility and usability with Drupal for Karel De Grote Hogeschool – AMPLEXOR Case Study

Karel De Grote Hogeschool teamed up with AMPLEXOR to provide a facelift to the graphic design and the content of its old website to attract new students.

Więcej informacji