UE uruchamia nową platformę wiedzy dla MŚP

12 września 2018 r.

Nowa platforma dla społeczności innowatorów, stworzona przez firmę AMPLEXOR na zlecenie Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz w ramach pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), została uruchomiona w zeszłym tygodniu w ramach Kongresu Innowatorów EIC w Berlinie.

Platforma ta, jako cyfrowe miejsce współpracy i wymiany wiedzy, skierowana jest do MŚP będących beneficjentami europejskich programów finansowania takich jak Instrument dla MŚP, Szybka ścieżka do innowacji oraz FET Open, umożliwiając innowatorom o wysokim potencjalne zwiększanie swoich możliwości, dzielenie się pomysłami i najlepszymi praktykami oraz nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami i inwestorami za pomocą systemu narzędzi i usług:

  • internetowe kontakty z potencjalnymi partnerami, inwestorami, dużymi przedsiębiorstwami oraz publicznymi i prywatnymi podmiotami składającymi zamówienia, którzy mogą stworzyć swój profil na platformie w celu wymiany informacji i poszukiwania podmiotów do współpracy;
  • mentoring umożliwiany poprzez łączenie ze sobą profili mentorów i podopiecznych;
  • udział w wydarzeniach takich jak targi i najważniejsze konferencje w obszarze innowacji lub biznesu w Europie;
  • internetowe i bezpośrednie szkolenia i seminaria mające na celu wymianę pomysłów i najlepszych praktyk;
  • łatwo dostępne odnośniki do usług oferowanych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, m.in. dotyczących praw własności intelektualnej, kwestii finansowych, badania innowacji oraz centrów innowacji cyfrowych;
  • giełda zamówień, która pomoże MŚP przeprowadzić komercjalizację swoich innowacji, jako że będą one pierwszymi partnerami podmiotów z sektora publicznego szukających innowacji, wykorzystując możliwości w tym zakresie i poznając rynek zamówień;
  • integracja opracowanych w ramach inicjatywy o nazwie Radar Innowacji danych i analiz dotyczących innowatorów i innowacji finansowanych przez UE, w tym danych i analiz finansowych, inwestycyjnych, patentowych i altmetrycznych.

Powyższe usługi akceleracji biznesu pomagają również w osiąganiu jednego z głównych celów pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), którym jest ponowne skupienie się na realizacji programu „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 77 mld euro (2014–2020), tak aby zapewnić, że Europa stanie się miejscem przyciągającym innowacyjne przedsiębiorstwa, pomagając im w pokonywaniu barier regulacyjnych oraz wspierając je w konkurowaniu na jednolitym rynku.

Platforma społecznościowa EIC została stworzona za pomocą technologii Drupal, w oparciu o sukcesy i doświadczenia z prac nad  platformą wymiany wiedzy,  którą firma AMPLEXOR opracowała dla Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO). Zastosowano w niej  oparte na współpracy i współdziałaniu społeczności podejście do  wymiany wiedzy oraz rozwijania umiejętności w środowisku start-upów. Platforma działa w oparciu o infrastrukturę Microsoft Azure, dla której firma AMPLEXOR zaprojektowała architekturę aplikacji Drupal i w odniesieniu do której świadczy ona usługi wsparcia hostingowego.

„Od wielu lat współpracujemy z instytucjami unijnymi i jesteśmy dumni, że po raz kolejny zostaliśmy wybrani jako partner w realizacji tego projektu. Wierzymy, że nasza wiedza ekspercka w zakresie doświadczeń cyfrowych i współpracy cyfrowej przyczynia się do tworzenia atmosfery przedsiębiorczości i kreatywności, która pomaga innowacyjnym MŚP rozpocząć działalność, a następnie rozwijać ją w UE” – powiedział Bart Thumas, menedżer projektu w firmie AMPLEXOR.

Za około dwie trzecie  wzrostu gospodarczego odnotowanego w Europie w ostatnich dekadach odpowiadają innowacje, a zarówno EASME, jak i pilotaż EIC spodziewają się, że społeczność cyfrowa ułatwi tworzenie wiedzy i zapewni pozytywny wpływ na wzrost, wymianę handlową i inwestycje w UE.

UE uruchamia nową platformę wiedzy dla MŚP
UE uruchamia nową platformę wiedzy dla MŚP

O Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) została utworzona przez Komisję Europejską w celu zarządzania w jej imieniu kilkoma programami UE, takimi jak Instrument dla MŚP i Szybka ścieżka do innowacji (FTI), które są częścią dobrze znanego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”). Misją EASME jest wykorzystywanie wiedzy i innowacji, by pomagać w rozwijaniu konkurencyjnej i zasobooszczędnej europejskiej gospodarki.

O Kongresie Innowatorów EIC
Kongres Innowatorów EIC to dwudniowe spotkanie dla zaproszonych osób, którymi są w większości wybrani uczestnicy programów pilotażowych Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) (Instrument dla MŚPSzybka ścieżka do innowacji oraz FET Opennagrody EIC Horizon Prize). Wydarzenie przyciąga ponad 600 najważniejszych innowatorów (małe przedsiębiorstwa, start-upy i podmioty badawcze), którzy mogą dzięki niemu spotkać się z potencjalnymi partnerami, inwestorami, klientami i przedstawicielami około 200 dużych spółek.

Dowiedz się więcej o naszych sukcesach w sektorze publicznym

AMPLEXOR zdobywa zamówienie na rozwiązanie ECM o wartości 10 mln euro dla Parlamentu Europejskiego

Firma AMPLEXOR wygrała zorganizowany przez Parlament Europejski przetarg na opracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją. Zamówienie obejmuje 10-letnią umowę ramową o łącznej wartości do 10,8 mln euro.

Więcej informacji

A multi-language, online collaboration platform and website in drupal for the european commission

Building an international, multilingual website for the European Commission and its many partners, all in less than six months: a major challenge.

Więcej informacji

An award-winning digital platform to collect and display cultural heritage information

Discover why the online heritage platform developed by AMPLEXOR won the most prestigious European award in the field by integrating innovation with creativity.

Więcej informacji

New website brings to life future-oriented government strategy

Download this free case study to learn how the new digital platform based on Adobe Experience Manager (AEM) revitalized the Province's digital communications while projecting an innovative image of the region.

Więcej informacji

AMPLEXOR launches new website for European Commission’s DG DEVCO

AMPLEXOR launched capacity4dev.eu, DG DEVCO’s Drupal-based knowledge sharing platform, in the beginning of March. DG DEVCO is the European Commission's Directorate-General for International Cooperation and Development.

Więcej informacji

Online heritage platform developed by AMPLEXOR wins prestigious Europa Nostra Award

AMPLEXOR’s project for the Province of Limburg, Belgium, has won the prestigious Europa Nostra Award in the category “Education, Training and Awareness-Raising”.

Więcej informacji

AMPLEXOR Awarded EUR 36m Translation Contract by the European Commission

On September 14, 2016, AMPLEXOR was awarded a EUR 36m contract by the European Commission for the translation of “technical regulations”.

Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dla instytucji rządowych i publicznych?

Skontaktuj się z naszym zespołem