AMPLEXOR ze srebrnym medalem EcoVadis

14 August 2018

Firma AMPLEXOR została wyróżniona srebrnym medalem EcoVadis za swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

AMPLEXOR achieves Silver level recognition with EcoVadis

Srebrny medal jest wyrazem uznania dla nieustannych działań firmy AMPLEXOR na rzecz zrównoważoności, przejrzystości, wzbogacania społeczności i rozwoju etycznego.

W ocenie CSR przeprowadzonej w 2016 r. firma AMPLEXOR uzyskała już brązowy medal. Tegoroczne osiągnięcie wiąże się z wynikiem powyżej średniej, plasującym firmę wśród 30% najwyżej ocenionych przedsiębiorstw ze srebrną oceną.

„Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i zrównoważony rozwój to centralne elementy naszej światowej strategii biznesowej” – powiedziała Claudia Santos, menedżer ds. jakości w firmie AMPLEXOR. „Zwracamy szczególną uwagę na społeczne, środowiskowe i ekonomiczne konsekwencje naszej działalności, tak aby zapewnić, że osiągamy pozytywne rezultaty zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność na całym świecie, firma AMPLEXOR w ramach swojego modelu zrównoważonego rozwoju zachęca pracowników zatrudnionych łącznie w 40 biurach do angażowania się w ochronę środowiska i działania na rzecz lokalnych społeczności i społeczeństwa.

Ocena w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dokonywana w ramach platformy EcoVadis odzwierciedla sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo wdrożyło zasady CSR w swojej działalności i w swoich systemach zarządzania. Ocena CSR uwzględnia wiele globalnych kwestii podzielonych na cztery główne kategorie: ochrona środowiska, traktowanie pracowników i prawa człowieka, uczciwe praktyki w prowadzeniu działalności oraz zrównoważony system zamówień. Kategorie te oparte są na międzynarodowych standardach CSR, w tym m.in. inicjatywie ONZ Global Compact. Ponad 45 000 przedsiębiorstw korzysta z ocen CSR przeprowadzonych w ramach platformy EcoVadis, by ograniczać ryzyko, stymulować innowacyjność oraz zwiększać przejrzystość i zaufanie pomiędzy partnerami handlowymi.

Dowiedz się więcej o naszych inicjatywach w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

AMPLEXOR raises funds for childhood cancer research in the Netherlands

AMPLEXOR Netherlands team participated in the annual Run for Kika fundraising marathon in Eindhoven to help fund research aimed at improving the lives of children living with cancer.

Więcej informacji

AMPLEXOR sponsors Swissloop, finalist project at Hyperloop Pod Competition

AMPLEXOR is sponsoring the Swissloop team, the leading project from the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich) for the Elon Musk Hyperloop Competition. This partnership follows our continued commitment and passion for innovation and technological development.

Więcej informacji

AMPLEXOR sponsors De Wissel's cultural benefit event in Leuven

Once again AMPLEXOR’s subsidiary in Belgium celebrates the holiday season with local charity De Wissel, by sponsoring their annual benefit concert.

Więcej informacji