Działalność społeczności Luxembourg Digital Workplace Community zainaugurowano 15 maja w siedzibie firmy Microsoft w Luksemburgu. Inicjatorami tego nowatorskiego przedsięwzięcia były firmy AMPLEXOR i ValueIntranet, a wsparcia udzielił Microsoft występujący w roli partnera. Celem było zachęcenie wszystkich profesjonalistów zajmujących się wewnętrzną komunikacją, administratorów intranetu i entuzjastów cyfrowych miejsc pracy do dyskusji o najnowszych trendach i najlepszych praktykach dotyczących doświadczeń pracowników w miejscu pracy.

W spotkaniu inaugurującym działalność społeczności uczestniczyło ponad 30 profesjonalistów z kręgów biznesu, którzy reprezentowali niektóre z największych firm w kraju i organizacje międzynarodowe mające siedzibę w Luksemburgu. Program spotkania był ambitny: omówienie trendów w obszarze intranetu i cyfrowych miejsc pracy na 2019 r. i późniejszy okres, przyjrzenie się platformom angażowania pracowników, a także zorganizowanie głównej prezentacji poświęconej ramom umiejętności w cyfrowym miejscu pracy, które opracowała Elizabeth Marsh, doradczyni i badaczka zajmująca się cyfrowymi miejscami pracy.

Customer Experience Manager Kevin De Wilde, który w firmie AMPLEXOR zajmuje się dbaniem o relacje z klientami i był jednym ze współorganizatorów spotkania, mówił z entuzjazmem o udanej inauguracji: „Kiedyś cyfryzację uznawano za coś bardzo wyjątkowego; dziś to nowa codzienność. Chcemy, aby Luksemburg znalazł się w światowej czołówce w wymiarze technologii cyfrowych i nowoczesnych modeli współpracy, i mamy poczucie, że jeśli dobrze się za to zabierzemy, zdołamy się wyróżnić”.

Po powitalnym śniadaniu i przedstawieniu uczestników głos zabrał pierwszy zaproszony prelegent, Senior Partner Development Manager Carl Vanden Eynde reprezentujący Microsoft. Pokazując, jak przebiegała ewolucja od gospodarki, w której najważniejszy był proces, do gospodarki, w której najbardziej liczą się dane, Carl rozpoczął od przeanalizowania zmian wprowadzanych przez organizacje w swojej działalności w celach przystosowawczych. Firmy zatrudniające personel pracujący zdalnie w multidyscyplinarnym i wielopokoleniowym zespole sięgają po kompleksowe, inteligentne rozwiązania dla cyfrowych miejsc pracy, takie jak Office 365, aby umożliwić pracownikom twórcze działanie i bezpieczną współpracę.

Office 365: Kompleksowe inteligentne rozwiązanie umożliwiające pracownikom twórcze działanie i bezpieczną współpracę. Carl Vanden Eynde, Microsoft

Guy Van Leemput, założyciel ValueIntranet, otworzył dyskusję przy okrągłym stole pytaniem o trendy, które w największym stopniu wpływają dziś na współpracę w miejscu pracy. Wykorzystując informacje przedstawione podczas prezentacji, uczestnicy wymienili poglądy na temat zastępowania intranetów utrzymywanych „na miejscu” rozwiązaniami funkcjonującymi w chmurze i rozwiązaniami hybrydowymi, a także na temat wyzwań związanych z przyswajaniem nowych rozwiązań przez użytkowników i zarządzaniem zmianą.

Zastępowanie technologii biznesowych utrzymywanych na miejscu rozwiązaniami funkcjonującymi w chmurze – Carl Vanden Eynde, Microsoft

Dyskusja objęła wzrost popularności gotowych do wdrożenia platform intranetowych, co było doskonałym pretekstem do nawiązania do kolejnego tematu – Valo jako najnowocześniejszego intranetu na platformy Office 365 i SharePoint.

Tom Laureys i Christian Knitterscheidt, reprezentujący AMPLEXOR eksperci do spraw technologii współpracy, przedstawili gotowe do zastosowania rozwiązania intranetowe, pokazując, dlaczego sprawdziły się jako dobry wybór dla firm stawiających na pierwszym miejscu szybsze wdrożenie. Prelegenci nie tylko wskazali szybkie wdrożenie intranetu, ale podkreślili też, że Valo to doskonałe rozwiązanie również dla organizacji koncentrujących się na doświadczeniach związanych z miejscem pracy oraz na zwiększaniu stopnia przyswojenia przez użytkowników przy ograniczeniu potrzeb w zakresie utrzymania stosowanych rozwiązań. Zaczerpnięte z życia przykłady udanego wykorzystania rozwiązań pokazały uczestnikom, jak w rzeczywistości sprawdzają się wszystkie funkcje najbardziej wydajnych gotowych do wdrożenia rozwiązań intranetowych na platformy Office 365 i SharePoint.

Na zakończenie sesji główną prezentację poprowadziła zaproszona w roli gościa Elizabeth Marsh, doradczyni do spraw rozwiązań cyfrowych i twórczyni „The Digital Workplace Skills Framework” – ram umiejętności w cyfrowym miejscu pracy. Elizabeth podzieliła się doświadczeniem zdobytym w trakcie ponad 15-letniej pracy z organizacjami doskonalącymi swoją gotowość cyfrową i przedstawiła wyniki własnych badań zebrane w sprawozdaniu pt. „The Digital Workplace Skills Framework”. Oprócz przeanalizowania poziomu umiejętności cyfrowych w miejscu pracy wyjaśniła, jak opracowane przez nią założenia programowe mogą pomóc firmom podnieść umiejętności cyfrowe pracowników i jaki jest wpływ tych strategii na przyswajanie cyfrowych miejsc pracy.

Ostatnim wydarzeniem w programie był panel pytań i odpowiedzi, podczas którego uczestnicy przeprowadzili burzę mózgów, wspólnie poszukując odpowiedzi na najbardziej naglące wyzwania związane z pracą zespołową w ich organizacjach oraz dzieląc się najlepszymi praktykami i opowiadając o sytuacjach, w których udało się odnieść sukces. Uczestnicy skorzystali też z okazji, aby omówić z niektórymi ekspertami ich własne plany projektowe dotyczące intranetu.

Obecnie nawet bardziej tradycyjne luksemburskie firmy wprowadzają technologię w miejscu pracy z myślą o lepszych doświadczeniach dla pracowników, dlatego Guy Van Leemput podkreśla duże znaczenie nowej społeczności: „Chcemy dzielić się tym, co wiemy i potrafimy, aby zachęcać do stwarzania pracownikom jak najlepszych doświadczeń bez względu na wielkość czy obszar działalności organizacji. Społeczność Digital Workplace Community to doskonały sposób, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać sieci zawodowe jej członków i dać ekspertom okazję do wniesienia swojego wkładu we wspólnym gronie”.

Zaplanowano już kolejne spotkanie społeczności Luxembourg Digital Workplace Community, które odbędzie się we wrześniu 2019 r. Zarejestruj się wcześniej, zanim zabraknie miejsc!

Inauguracja działalności społeczności Luxembourg Digital Workplace Community w dniu 15 maja w siedzibie firmy Microsoft w Luksemburgu

Inauguracja działalności społeczności Luxembourg Digital Workplace Community w dniu 15 maja w siedzibie firmy Microsoft w Luksemburgu

Elizabeth Marsh z Digital Work Research podczas prezentacji Digital Workplace Skills Framework

Elizabeth Marsh z Digital Work Research podczas prezentacji Digital Workplace Skills Framework

Carl Vanden Eynde z Microsoftu pokazuje, jak Office 365 zmienia cyfrowe miejsca pracy

Carl Vanden Eynde z Microsoftu pokazuje, jak Office 365 zmienia cyfrowe miejsca pracy

Sesja pytań i odpowiedzi „Zapytaj ekspertów” podczas inauguracji Luxembourg Digital Workplace Community

Sesja pytań i odpowiedzi „Zapytaj ekspertów” podczas inauguracji Luxembourg Digital Workplace Community

Kilka faktów na temat społeczności Luxembourg Digital Workplace Community

  • Odbiorcy: Managerowie ds. intranetu i cyfrowych miejsc pracy, managerowie IT i kierownicy projektów oraz osoby zawodowo zajmujące się komunikacją cyfrową w różnych sektorach.
  • Tematyka: Osoby należące do grupy omawiają poszczególne przypadki, wymieniają najlepsze praktyki i uczą się, korzystając z doświadczenia pozostałych członków społeczności. Członkowie mogą proponować tematy kolejnych spotkań.
  • Grupa zbiera się trzy razy w roku w Luksemburgu na całodniowe spotkania z udziałem moderatorów.
  • Grupa jest zawsze niewielka (zwykle liczy 15–20 członków), aby zapewnić intensywną interakcję podczas rozmów.
  • Aby zadbać o dyskrecję i uniknąć „walki o klientów”, w spotkaniach nie mogą uczestniczyć dostawcy zewnętrzni ani doradcy.

Brzmi interesująco? A może chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do przesłania nam pytań za pomocą poniższego formularza – będziemy informować Cię o nadchodzących spotkaniach społeczności.

Zachęcamy do śledzenia wpisów na naszym blogu poświęconych najnowszym trendom w kształtowaniu doświadczeń pracowników

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DOTYCZĄCYCH INTRANETU

Jakie dziesięć najważniejszych zasad stanowi o powodzeniu intranetów?