Urząd Publikacji Unii Europejskiej ponownie wybrał AMPLEXOR jako preferowanego partnera, by zapewnić terminowe i wyróżniające się wysoką jakością opracowywanie i dystrybuowanie unijnych aktów prawnych.

Każdego roku AMPLEXOR przetwarza ponad 3 miliony stron dokumentacji w ramach umów z różnymi instytucjami unijnymi, takimi jak Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Centrum Tłumaczeń Parlamentu Europejskiego i Trybunał Sprawiedliwości, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Urząd Publikacji oraz Europejski Urząd Patentowy. Dokumentacja obejmuje między innymi Dziennik Urzędowy UE oraz europejskie prawodawstwo.

W styczniu 2019 r. AMPLEXOR rozpoczął produkcję w ramach odnowionej umowy na konsolidację techniczną aktów prawnych z Urzędem Publikacji UE, odpowiedzialnym za wydawanie i rozpowszechnianie unijnych publikacji we wszystkich mediach i kanałach komunikacji. Urząd Publikacji jest zobowiązany do zapewniania najwyższej jakości obsługi departamentów instytucji, z których pochodzą treści, w różnych obszarach działalności UE i jej personelu. Urząd musi również stale przodować w branży wydawniczej pod względem wykorzystania nowych technologii.

Aby utrzymać ten status, Urząd Publikacji powierzył firmie AMPLEXOR konsolidację techniczną aktów prawnych Unii Europejskiej. Dzięki tej umowie AMPLEXOR zapewnia zintegrowanie wszystkich zmian aktu (poprawek, sprostowań itp.) w jednym dokumencie, bez wpływu na aspekt prawny treści. Akty są następnie rozpowszechniane za pośrednictwem publicznie dostępnej witryny EUR-Lex jako pliki w formacie PDF lub HTML. 

Umowy zawarte przez firmę AMPLEXOR z UE wymagają niezawodnej rzetelności, ścisłej poufności oraz rozwoju zawodowego na najwyższym poziomie. Naszą wiedzę fachową wspiera zaawansowany wewnętrzny system produkcyjny zaprojektowany do codziennego przetwarzania dużych ilości treści w wielojęzycznych dokumentach, w przypadku których istotna jest terminowość oraz wysoka jakość. Atuty te sprawiają, że partnerstwo z firmą AMPLEXOR jest niezwykle atrakcyjne dla naszej szybko rosnącej bazy klientów w UE i na świecie.

This is already our second milestone win with EU institutions this year. In January , the European Commission's DG CONNECT
reaffirmed AMPLEXOR as their preferred translation provider for over a decade, with the fourth contract renewal in a row.

Explore some of our success stories in the public sector

An award-winning digital platform to collect and display cultural heritage information

Discover why the online heritage platform developed by AMPLEXOR won the most prestigious European award in the field by integrating innovation with creativity.

Więcej informacji

New website brings to life future-oriented government strategy

Download this free case study to learn how the new digital platform based on Adobe Experience Manager (AEM) revitalized the Province's digital communications while projecting an innovative image of the region.

Więcej informacji

Creating a digital mailroom with Alfresco for the city of Ghent

Download this case study to find out how AMPLEXOR built an Alfresco solution to increase the efficiency and quality of Ghent’s mail handling.

Więcej informacji

A multi-language, online collaboration platform and website in drupal for the european commission

Building an international, multilingual website for the European Commission and its many partners, all in less than six months: a major challenge.

Więcej informacji