Amplexor znalazł się w gronie prelegentów podczas czwartej Konferencji Programu Koordynacji Zasobów Języków Europejskich. 

Wiceprezes firmy Amplexor ds. wykorzystywania sztucznej inteligencji w zarządzaniu treścią Markus Welsch został zaproszony na tę konferencję, aby opowiedzieć o produktywności redakcji tekstu przetłumaczonego maszynowo (ang. post-editing) z zastosowaniem tłumaczenia maszynowego wykorzystującego technologię sieci neuronowych (ang. neural machine translation, NMT), które jest dostosowane do danej dziedziny. Dzieląc się wiedzą, jaką ma jako ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, uczenia się maszyn i przetwarzania języka naturalnego, Markus przedstawił wykorzystywaną przez Amplexor, potwierdzoną naukowo metodykę określania pod względem ilościowym, jak różne, dostosowane do danej dziedziny silniki NMT wpływają na produktywność redakcji tekstu przetłumaczonego maszynowo.

Po prezentacji Markus dołączył do debaty na temat skutecznych i trwałych procesów tłumaczenia i realizowania zamówień. W panelu poza nim uczestniczyli specjaliści ds. technologii i danych językowych z Narodowego Banku Grecji, Rady Języka Szwedzkiego, przedsiębiorstwa Pangeanic oraz Ośrodka Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny.

Konferencja odbyła się w dniach 26 i 27 listopada w Helsinkach (Finlandia) pod hasłem #LanguageDataMatters, które odnosi się do kształtowania wielojęzycznej przyszłości Europy przez udostępnianie danych językowych. 

Konferencję otworzyła Gail Kent, która jest dyrektorem ds. danych w DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej, a program tego dwudniowego wydarzenia obejmował sesje poświęcone sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej w usługach publicznych. Poza tym dyskutowano o tworzeniu trwałej infrastruktury do udostępniania danych językowych w Europie oraz o możliwościach finansowania technologii językowych w Europie. 

Z inicjatywą utworzenia Programu Koordynacji Zasobów Języków Europejskich (European Language Resource Coordination, ELRC) wystąpiła w 2015 r. Komisja Europejska, mając na celu zmniejszanie barier językowych w Unii Europejskiej z myślą o sprzyjaniu budowie prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego i kształtowaniu przyszłych ogólnoeuropejskich cyfrowych usług publicznych dostępnych przez internet. 

W programie biorą udział ważne podmioty europejskiego sektora usług językowych, takie jak Niemiecki Ośrodek Badań nad Sztuczną Inteligencją (DFKI), Agencja Weryfikacyjna i ds. Upowszechniania Zasobów Językowych (ELDA), ośrodek Athena ds. badań i innowacji w zakresie technologii informacyjnych, komunikacyjnych i związanych z rozwojem wiedzy / Instytut ds. Przetwarzania Języka Pisanego i Mówionego (Institute for Language and Speech Processing, ILSP), a także przedstawiciele krajowi z 30 państw, które przystąpiły do tej inicjatywy.

Wiceprezes firmy Amplexor ds. wykorzystywania sztucznej inteligencji w zarządzaniu treścią, Markus Welsch, podczas debaty na konferencji ELRC
Wiceprezes firmy Amplexor ds. wykorzystywania sztucznej inteligencji w zarządzaniu treścią, Markus Welsch, podczas debaty na konferencji ELRC

Przekonaj się, jak jedno z największych przedsiębiorstw handlu detalicznego z powodzeniem włączyło tłumaczenie maszynowe do strategii globalizacji treści

Chcesz dowiedzieć się więcej o tłumaczeniu maszynowym w przedsiębiorstwach?

Skontaktuj się z nami już dziś!