Na początku 2019 r. AMPLEXOR pomyślnie przeszedł audyt certyfikacyjny na zgodność z normą ISO 18587:2017. Norma ta określa wymagania, jakich powinny przestrzegać organizacje oferujące usługi tłumaczenia maszynowego (MT) i postedycji.

ISO 18587:2017 definiuje lekką i pełną postedycję oraz ustala zadania i kontrolę jakości, jakie należy wykonać na obu tych poziomach. Określa także kwalifikacje, doświadczenie i specjalne szkolenia, jakie muszą uzyskać postedytorzy, aby móc świadczyć te usługi na rzecz firmy AMPLEXOR.

Norma definiuje również kroki, które AMPLEXOR jako dostawca usług językowych musi podjąć na etapach wstępnego i wtórnego przetwarzania. Obejmują one dopilnowanie, by pary językowe, treść oraz formatowanie dokumentu były odpowiednie do postedycji, zapewnienie postedytorom wytycznych do realizacji każdego zlecenia oraz zweryfikowanie, czy produkt końcowy jest zgodny ze specyfikacją klienta.

Jesteśmy dumni ze zdobycia tego certyfikatu i podekscytowani tym, że możemy przyczynić się do nadchodzącej wraz z tłumaczeniem maszynowym rewolucji technologicznej w branży lokalizacyjnej.