AMPLEXOR, Państwa partner w zakresie zgodności strategii i wdrożenia z rozporządzeniem RODO


Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada nowe zasady na organizacje oferujące towary i usługi ludności Unii Europejskiej (UE) bądź organizacje gromadzące i analizujące dane powiązane z mieszkańcami UE, niezależnie od ich lokalizacji.

Ponieważ zarządzanie dokumentacją, zarządzanie sprawami, zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) oraz technologie marketingowe przeważnie obejmują duże grupy klientów, pracowników bądź nawet dane osobowe innych partnerów, nowe przepisy będą miało ogólnoświatowy wpływ na firmowe systemy treści oraz platformy cyfrowe od chwili wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Niezgodność może wiązać się z karami do 20 mln euro bądź 4% rocznych obrotów, bądź – co gorsza – naruszyć zaufanie Państwa klientów.

ZAANGAŻOWANIE AMPLEXOR W RODO

AMPLEXOR pomaga organizacjom na całym świecie zogniskować ich strategie zarządzania danymi i przekształceń cyfrowych na podejście nastawione na klienta, umożliwiając udane przejście na RODO.

AMPLEXOR aktywnie śledzi i zapewnia zgodność z najnowszymi przepisami

AMPLEXOR aktywnie śledzi i zapewnia zgodność z najnowszymi przepisami,  w tym z rozporządzeniem RODO, międzynarodowymi normami oraz branżowymi systemami zgodności.

AMPLEXOR posiada wciąż rozbudowujący się zespół inspektorów ochrony danych

AMPLEXOR posiada stale rozrastający się zespół inspektorów ochrony danych (IOD), którzy pomagają w określaniu rodzajów zarządzania treścią i procesów zgodnych z rozporządzeniem RODO.

Zespoły AMPLEXOR ds. zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) posiadają kompleksowe doświadczenie w zakresie tworzenia rozwiązań ECM zgodnych z rozporządzeniem RODO

Zespoły AMPLEXOR ds. zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) posiadają kompleksowe doświadczenie w zakresie tworzenia rozwiązań ECM zgodnych z rozporządzeniem RODO ze wsparciem systemów OpenText, Microsoft, Alfresco oraz Box.

AMPLEXOR dostosowuje się do Państwa celów osobowych, procesowych i technologicznych

AMPLEXOR dostosowuje się do celów osobowych, procesowych i technologicznych związanych z rozporządzeniem RODO oraz potrafi przekuć zgodność w przewagę konkurencyjną Twojej organizacji lub przedsiębiorstwa.

Firma Forrester przewiduje, że 80% firm nie będzie w stanie spełnić przepisów rozporządzenia RODO w 2018 r.

KOMPLEKSOWA STRATEGIA W ZAKRESIE RODO

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie zgodności na całym świecie w różnorodnych branżach, pomagamy organizacjom na całym świecie zrozumieć wpływ RODO na ich przedsiębiorstwa, przejąć kontrolę nad dokumentacją zawierającą dane osobowe (DO) bądź wrażliwe dane osobowe (WDO) oraz określić potencjalne możliwości.

Nasza oferta obejmuje pełny zestaw narzędzi i usług wspierających przejście na RODO, w tym doradztwo, integrację systemu, wdrożenie oprogramowania oraz zarządzanie procesami biznesowymi.

Strategia zgodności z RODO wg. AMPLEXOR - Data inventory & file intelligence
Inteligentne repozytoria danych i pliki
 • Zidentyfikuj posiadane dane osobowe oraz gdzie one się znajdują dzięki kompleksowemu mapowaniu danych w firmowych magazynach, archiwach i systemach (zasoby fizyczne i cyfrowe)
 • Zrozum wpływ wymogów prawnych odnośnie gromadzenia, przetwarzania, magazynowania i zachowania danych w swojej działalności
 • Chroń dane osobowe w scentralizowanym miejscu oraz pozwala zcyfyzuj dokumentację papierową dla celów pozyskiwania danych i wyeliminowania rejestrów fizycznych
 • Automatycznie nadawaj danym poufny status dzięki zaawansowanym systemom wyszukiwania, indeksowania i analizy metadanych, jednocześnie wykrywając problemy i możliwości treściowe związane ze zgodnością
Strategia zgodności z RODO wg. AMPLEXOR - Privacy impact & risk management
Ocena skutków i ryzyka w zakresie prywatności
 • Zapobiegaj utracie danych, nieupoważnionemu dostępowi oraz ujawnianiu dzięki ścieżce audytu uniemożliwiającej ingerencję nieupoważnionych osób w oparciu o politykę przedsiębiorstwa oraz zgody użytkowników końcowych
 • Twórz plany sterowania bezpieczeństwem oraz zarządzania ryzykiem pozwalające przeciwdziałać utracie danych, nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniom oraz monitorować naruszenia systemu
 • Przeciwdziałaj niepotrzebnemu rozprzestrzenieniu i wystawieniu wrażliwych danych dzięki dynamicznym technikom maskowania danych (pseudonimizacja i anonimizacja)
 • Zwiększ kontrolę nad danymi poprzez zarządzanie cyklem życia dokumentacji od utworzenia do magazynowania na miejscu i usługach w chmurze do współdzielenia wewnętrznie lub zewnętrznie
Strategia zgodności z RODO wg. AMPLEXOR - Information governance & data minimization
Zarządzanie informacjami i minimalizacja danych
 • Śledź obiegi danych osobowych z pełną przejrzystością, w tym procedury pozwalające pozyskiwać i przechowywać zgody oraz aktywności użytkowników i treści
 • Wspieraj wymogi ograniczenia danych poprzez prowadzenie rejestrów aktywności procesowych, upraszczanie procesów rozporządzania oraz automatyzacji harmonogramów przechowywania
 • Zapewnij zarządzanie dzięki zdalnym uprawnieniom, ścieżkom audytu, zaawansowanemu wyszukiwaniu, automatycznemu wprowadzaniu polityki oraz dostosowywanym powiadomieniom i raportom
 • Wprowadź zgodność i umieść prywatność w samym sercu dowolnych przyszłych projektów i produktów, czyniąc ochronę danych integralną częścią codziennych działań swojej organizacji
Strategia zgodność z RODO wg. AMPLEXOR - Records management & compliance reviews
Zarządzanie dokumentacją i przeglądy zgodności
 • Przejrzystość audytu i działania związane z odpowiedzialnością w Twoich systemach zapewniające wsparcie niezależności danych oraz długofalowe wymagania odnośnie magazynowania
 • Obniż ryzyko przyszłych kosztów operacyjnych oraz kar regulacyjnych lub prawnych, w tym kosztów postępowań sądowych lub śledztw związanych z przetwarzaniem dużych ilości danych
 • Zapewnij sprawną obsługę dostępu do danych i powiadomień o naruszeniach z dostosowanym systemem zarządzania sprawami, który pozwala zautomatyzować obieg pracy
 • Wykazuj ciągłą zgodność w bieżących audytach, pozwalając zdobyć ogólnoświatowe zaufanie, podnieść reputację przedsiębiorstwa oraz zwiększyć lojalność klientów 

Pozwól nam spełnić swoje oczekiwania odnośnie prywatności, bezpieczeństwa i zgodności

ANALIZY I ZASOBY

GDPR: A business and customer-centric approach

Download our free ebook to understand the key changes of the GDPR, their potential impact and how to get your company prepared for the new privacy regulation.

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

Dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie stać się zgodną z RODO