PlantOperationsExpert


PlantOperationExpert firmy AMPLEXOR wspomaga różne działania operacyjne zakładu, zapewniając bezpieczny dostęp do dokumentów i danych. Jako platforma internetowa PlantOperationExpert umożliwia dostęp do krytycznych informacji dla kadry wyższego szczebla lub odległych zakładów, w zależności od potrzeb wynikających z różnych działań operacyjnych (produkcja, konserwacja lub kontrola).

Indywidualni przedsiębiorcy mogą elektronicznie wyodrębniać usystematyzowane dane oraz wprowadzać zbiorczo dokumenty techniczne i rysunki ze swojego „głównego” repozytorium. Dokumenty wszelkiego typu są automatycznie indeksowane w celu optymalizacji wyszukiwania i łatwego wyświetlania.

Infografika PlantOperationExpert firmy AMPLEXOR

PlantOperationExpert firmy AMPLEXOR wykorzystuje moduł OPIDIS Operation  Idox France, który opiera się na certyfikowanej technologii  Documentum OpenText.

KORZYŚCI

Obniża ogólne koszty operacyjne
Obniża ogólne koszty operacyjne
Zgodność z regułami biznesowymi i wymogami regulacyjnymi
Zgodność z regułami biznesowymi i wymogami regulacyjnymi
Ogranicza przestoje, usterki i konserwację prewencyjną
Ogranicza przestoje, usterki i konserwację prewencyjną
Pozwala unikać kar i sporów
Pozwala unikać kar i sporów
Lepsze bezpieczeństwo
Lepsze bezpieczeństwo
Wykorzystuje wiedzę zakładu/siedziby przedsiębiorstwa
Wykorzystuje wiedzę zakładu/siedziby przedsiębiorstwa

WDROŻENIE I KONFIGURACJA

Głównym celem konfiguracji jest integracja i indeksacja istniejących dokumentów, które mają zastosowanie, a w szczególności rysunków i PID z rozdzielczością odsyłaczy między numerami tagów a dokumentami.
Specjalny moduł „Document Integration Workshop” umożliwia automatyczną i sprawną integrację i indeksację starszych dokumentów.

Wstępną integrację przeprowadzają zazwyczaj konsultanci firmy AMPLEXOR zgodnie z następującym schematem:

  • Analiza numerowania specyfikacji i karty CAD
  • Konfiguracja tagów i zbiór hiperłączy
  • Konfiguracja wejściowych stron konfiguracyjnych
  • Stworzenie ogólnego rejestru dokumentów technicznych
  • Integracja i integracja zbiorcza 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem

FUNKCJE

Funkcje PlantOperationExpert firmy AMPLEXOR

Intuicyjny i spersonalizowany portal internetowy

Dostęp do  aktualnych dokumentów i danych

Scentralizowane repozytorium  dla wszystkich rodzajów dokumentów i formatów

Wbudowana zoptymalizowana przeglądarka  do konsultacji, drukowania i adnotacji

Dodatkowe funkcje do rysunków: zoom, obracanie, czarne tło

Zaawansowane funkcje wyszukiwania (portal przeglądania wykresów, tagi, referencje, atrybuty, słowa kluczowe)

Bezpieczne przechowywanie  dokumentów dostępnych za pośrednictwem aplikacji biznesowych (API)

Dostęp w portalu do systemu informacji przedsiębiorstwa  (EAM/CMMA, ERP, model 3D itp.)

Specjalny moduł do automatycznej integracji i indeksacji nowych wersji mających zastosowanie dokumentów w interfejsie użytkownika końcowego, włącznie z rezolucją odsyłaczy

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół chętnie udzieli potrzebnych informacji