Zarządzanie opracowywaniem informacji

 

Plant Information Management AMPLEXOR wspiera zarządzanie dokumentami i danymi w całym cyklu życia zakładu przemysłowego, zapewniając bezpieczeństwo, zgodność z przepisami oraz wydajność. 

Dzięki wyjątkowemu podejściu do usług zarządzania dokumentacją oraz integracji systemów zarządzania treścią (CMS), AMPLEXOR oferuje globalne rozwiązanie, które można dostosować do kontekstu działalności, od planowania ograniczeń po import z dotychczasowego systemu

Rozwiązanie to zawiera standardowe funkcje CMS oraz pozwala zarządzać całością dokumentacji – nie tylko informacjami technicznymi, ale także dokumentami administracyjnymi, umownymi i wewnętrznymi.

Plant Information Management AMPLEXOR wspiera zarządzanie dokumentami i danymi w całym cyklu życia zakładu przemysłowego

FUNKCJE

PlantProjectExpert

Zarządzanie dokumentacją projektu i jej monitorowanie na etapach projektowaniabudowy, odnawiania i wycofania z eksploatacji

PlantOperationExpert

Zarządzanie dokumentami na etapie eksploatacji i konserwacji 

PlantLocalExpert

Niezależna aplikacja internetowa do kontroli zatwierdzonych dokumentów na etapach  przekazania do eksploatacji, eksploatacji i konserwacji 

PlantMobilityExpert

Proste formularze  przeglądów, oddania do eksploatacji, wycofania z eksploatacji i sprawozdań

USŁUGI PLANT INFORMATION MANAGEMENT

Zarządzanie dokumentami - zarządzanie opracowywaniem informacji
ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • Doradztwo w kwestiach architektury dokumentacji i definiowania procesów
 • Cyfryzacja, konfiguracja procesów i szkolenie
 • Kontrola dokumentów w dowolnym CMS (dotychczasowym lub wdrożonym przez AMPLEXOR)
 • Pomoc w dostarczeniu ostatecznej wersji dokumentacji powykonawczej
 • Tłumaczenie dokumentacji technicznej
Integracja CMS w celu zarządzania opracowywaniem informacji
INTEGRACJA CMS
 •  Doradztwo w projektowaniu, realizacji i wpieraniu integracji, biorąc pod uwagę sytuację klienta oraz poziom wymagań (dotyczących zgodności z przepisami, bezpieczeństwa itp.)
 • Lokalne, lekkie systemy zarządzania treścią (CMS)
 • Integracja z innymi aplikacjami (CMMA, ERP, nomad, modelami 3D, BIM)
 • Kompleksowe rozwiązanie internetowe  zaawansowanymi modułami - m.in. korekty technicznej i automatycznej sprawozdawczości (na podstawie modułu OPIDIS Idox)
Usługi uzupełniające proces zarządzania opracowywaniem informacji
USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE
 • Instalacja, konfiguracja i szkolenie
 • Import z dotychczasowego systemu
 • Usługi i wsparcie w zakresie zarządzania dokumentami
 • Wsparcie, utrzymanie i hosting

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w zarządzaniu dokumentacją
na wszystkich etapach cyklu życia zakładu przemysłowego

Rozwiązanie Plant Information Management firmy AMPLEXOR, które dostępne jest z poziomu bezpiecznego interfejsu online usprawnia współpracę między pionem technicznym i zarządzającym oraz wykonawcami. To zintegrowane rozwiązanie umożliwia łatwe wykazanie dokładności, identyfikowalności i integralności dokumentacji dotyczącej zakładu przemysłowego, a dzięki temu lepsze przygotowanie do ocen i audytów w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami.

MODUŁY ZAAWANSOWANE

PlantProject Expert

PlantProjectExpert firmy AMPLEXOR wspiera zarządzanie dokumentami związanymi z etapami projektu, zamówienia i budowy.

Więcej informacji

PlantOperation Expert

PlantOperationExpert firmy AMPLEXOR wspomaga różne działania operacyjne zakładu, zapewniając bezpieczny dostęp do dokumentów i danych.

Więcej informacji

PlantLocal Expert

PlantLocalExpert firmy AMPLEXOR zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do zatwierdzonych dokumentów technicznych, co pozwala uniknąć przesyłek w formie papierowych i operacji ręcznych.

Więcej informacji

PlantMobility Expert

PlantMobilityExpert firmy AMPLEXOR to łatwe w użyciu, wstępnie wypełnione formularze, które ograniczają czas czynności i usprawniają nadzór na miejscu.

Więcej informacji

* Zaawansowane moduły AMPLEXOR Plant Information Management wykorzystują moduły OPIDIS Idox France, które opierają się na certyfikowanej technologii  Documentum OpenText.

Skontaktuj się z nami już dziś

Nasz zespół chętnie udzieli potrzebnych informacji