JAK MOGĘ UZYSKAĆ LICENCJĘ PRÓBNĄ MYINSIGHT?

Proszę wypełnić formularz Formularz zapytania o licencję próbną, aby zapytać o 30-dniową licencję próbną.

PRZY AKTUALIZACJI MYINSIGHT APLIKACJA INTERNETOWA NIE AKTUALIZUJE SIĘ PRAWIDŁOWO

Proszę upewnić się, że nowy plik myInsight.war został prawidłowo wprowadzony do folderu aplikacji internetowych. Następnie można sprawdzić poprawność wersji myInsight na ekranie „About” w aplikacji internetowej myInsight webapp:

W D2:

about screen


W Administator/ Webtop w Documentum:

faq2
CZY MYINSIGHT MOŻNA STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z RÓWNOWAŻNIKIEM OBCIĄŻENIA?

myInsight for Documentum powinien współpracować z równoważnikiem obciążenia, o ile użytkownik myInsight pozostaje na tym samym serwerze ze swoją sesją. W przeciwnym razie – gdy użytkownik łączy się z innym serwerem – pojawi się ekran logowania.

RAPORTY SĄ GENEROWANE BEZ ZASTOSOWANIA ARKUSZA STYLÓW, A LOGO NIE JEST WYŚWIETLANE W RAPORCIE

Proszę ponownie uruchomić instalację CS i wybrać opcję aktualizacji. Proszę podać prawidłowy URL w poniższym kroku.

faq3


Niektóre dodatkowe informacje, instalator automatycznie aktualizuje wszystkie pliki prezentacyjne w repozytorium, gdzie URL występuje w treści pliku i dla wszystkich widżetów myInsight, np. w Report Presentations-> Standard Presentations-> pliku htmlCommon.xsl.

Inną możliwością rozwiązania tego problemu jest ręczne dostosowanie pliku prezentacyjnego htmlCommon.xsl (Report Presentations\Standard Presentation\htmlCommon.xsl), jeśli problem występuje jedynie w przypadku raportów HTML.

Należy skorygować następujące wiersze, aby wskazywały prawidłowe zasoby:

faq4
CZY MOGĘ USUNĄĆ PAKIET JĘZYKOWY Z MYINSIGHT?

Proszę użyć następującego polecenia, aby wyodrębnić paczkę jar:

jar xvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar

Proszę usunąć wszystkie pliki w folderze „strings” zakończone na „_de.properties” oraz „_nl.properties” (oraz wszelkich innych języków, w przypadku których występują problemy).
Proszę użyć następującego polecenia, aby przekompilować paczkę jar:

jar cvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar *

POJAWI SIĘ NASTĘPUJĄCY BŁĄD

Install,nl.delt.install.common.beans.wizard.action.DltWAIns tallFromXMLDef, err, DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null STACK_TRACE: 19 DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null

Jeśli definicja raportu zawiera treść przekraczającą 10 bajtów, moduł TBO oczekuje pliku XML zawierającego informacje dot. atrybutów. Jest to niemożliwe podczas instalacji, a program instalacyjny nie załączy treści większej niż 10 bajtów do modułu TBO (pomimo że JEST to możliwe w przypadku 5 bajtów).
Obiekt powodujący ten błąd (np. 09008142801b4877) zawiera całą treść wstępnie zainstalowaną.

Aby to naprawić, zanim instalacja będzie mogła być kontynuowana, należy podmienić treść na treść mniejszą niż 10 bajtów.

MAM PROBLEMY Z CLASSPATH STOSOWANĄ PRZEZ MYINSIGHT

myInsight for Documentum nie robi nic szczególnego z classpath, więc jest taka sama, jak wszystkie inne moduły w Documentum (które nie zawierają katalogu java_methods). Najprostszym rozwiązaniem konfliktów z biblioteką w poszczególnych folderach jest umieszczenie biblioteki w folderze, który zawsze znajduje się na classpath serwera Java Method Documentum. Jeśli biblioteka jest stosowana jedynie w metodach, które działają w serwerze Java Method Documentum, plik można umieścić w folderze „%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/deploy/ServerApps .ear/lib” lub (jeśli jest również używany przez obiegi pracy BPM) „%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/lib”.

Pliki dziennika myInsight są przechowywane w repozytorium w cabinet „/Temp” lub w „/Temp/jobs/Delt Reporting Agent” dla realizacji zadań. Nie można drukować classpath do pliku dziennika.

Poziom śledzenia można zmienić dla realizacji zadań:

 • Zmień poziom śledzenia zadań w Documentum

Oraz dla realizacji ręcznych:

 • Utwórz plik o nazwie „Delt Report Generator.properties” w katalogu WEB-INF\classes aplikacji internetowej D2-Client.
 • Umieść w nim następujący wiersz
 • method_trace_level=10
 • Uruchom ponownie aplikację D2-Client.
PROBLEMY Z MYINSIGHT PRZY AKTUALIZACJI DO D2 4.1


Istnieją dodatkowe kroki instalacji zalecane przy aktualizacji do D2 4.1:
Najpierw proszę zaktualizować D2 w wersji 4.0 do 4.1, zgodnie z instrukcją instalacji D2, a następnie postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Zainstaluj ponownie widżet myInsight  (zawsze po instalacji nowej wersji D2)

 • Instalację widżetu myInsight można wykonać za pomocą instalatora serwera aplikacji myInsight  ‘WebAppConfigurationWIN|LINUX’.
 • W trakcie instalacji kreator poprosi o folder/war D2FS i D2. Dla obu aplikacji należy powiązać z folderem D2 lub D2.war w aplikacjach internetowych/folderze umieszczenia w serwerze aplikacji.
  • Edytuj plik w serwerze aplikacji webapps\myInsight\WEB-INF\classes\applicationContext.xml, a następnie zmień następujące ustawienia:
 • Powiąż właściwość defaultUri z właściwym URL D2: http://HOST_NAME:PORT/D2/ws 
  (np. nazwa właściwości=„defaultUri” wartość=„http://localhost:8080/D2/ws”/).
 • Wyszukaj tekst „eu.c6.d2fs.services.usergroup_service:” i usuń go (włącznie z dwukropkiem).
  • Zatrzymaj serwer aplikacji.
  • Usuń folder cache/praca serwera aplikacji.
  • Uruchom serwer aplikacji.
PONIŻSZY KOMUNIKAT BŁĘDU POJAWIA SIĘ W PROGRAMIE SERWERA TREŚCI MYINSIGHT W LINUKSIE

Instalatory graficzne nie są obsługiwane przez VM. Zamiast tego zastosowany zostanie tryb konsoli...

Uruchom instalację serwera treści myInsight z urządzenia Windows i połącz z urządzeniem Linux podczas instalacji.

BŁĄD LICENCJI PO AKTUALIZACJI DO MYINSIGHT 5.1


Przy aktualizacji do wersji myInsight 5.1 konieczna jest niewielka aktualizacja pliku licencji.
Klienci myInsight mogą po prostu skontaktować się z zespołem wsparcia klienta w celu aktualizacji swojego klucza licencyjnego.
W nagłych przypadkach lub gdy klient przebywa poza europejskimi godzinami pracy, zawsze istnieje możliwość zastosowania tymczasowego klucza, który można pobrać przez naszą stronę internetową.
Licencja próbna i NFR są kompatybilne z wersją myInsight 5.1.

PODMIANA PLIKU LICENCYJNEGO MYINSIGHT I JAK UZYSKAĆ PLIK LICENCYJNY

Można wysłać zapytanie o tymczasowy plik licencyjny ważny przez 1 miesiąc przez naszą stronę internetową:

http://www.amplexor.com/content/myinsight-documentum/en/license-request.html

Ten plik licencyjny (myInsight.license) można zastąpić plikiem znajdującym się w repozytorium Documentorum w cabinet, gdzie zainstalowano myInsight for Documentum, np. myInsight. Plik licencyjny posiada ukrytą flagę ustawioną na wartość prawda, zatem należy ustawić ustawienia klienta, aby również wyświetlały ukryte obiekty (np. w Webtop/DA należy wybrać Tools -> Preferences, a następnie „Show hidden objects”).

MENU MYINSIGHT NIE JEST WIDOCZNE W WIDŻETACH MYINSIGHT

Spowodowane jest to witrynami przykładowymi w menu. Można to rozwiązać w następujący sposób:

 • Przejdź do D2-Config i wyszukaj kompozycję D2 Theme stosowaną w tym środowisku.
 • Wybierz jeden z bieżących plików w application background -> Image setting.

Jeśli to nie rozwiąże problemu:

 • Przejdź do serwera aplikacji i otwórz następujący plik: 

<webapps folder>/myInsight/FrameWork.css, Plik ten unieważnia pozostałe ustawienia.

 • W węźle .skin-MenuMainItem dodaj następujący wiersz: 

color: black !important; or background-color: black !important;

GDZIE ZNAJDĘ PLIK REJESTRU, GDY OTRZYMUJEMY KOMUNIKAT O BŁĘDZIE?

Uruchom instalację serwera treści myInsight z urządzenia Windows i połącz z urządzeniem Linux podczas instalacji.

faq5

Błąd metody działania: Określono niewłaściwe zapytanie DQL.

 

Odpowiadający plik dziennika result.myInsight Agent.log znajduje się w Temp cabinet danego komunikatu błędu oraz które DQL skonfigurowano nieprawidłowo. Poniżej przedstawiamy dodatkowe komunikaty o błędach i ich rozwiązaniach:

 • BŁĄD: There are currently too many running reports:

To ustawienie można zmienić. Proszę przejść do Cabinet, w którym zainstalowano eDRG, np. eDRG. Configuration.xml eDRG można znaleźć w tym cabinet. W tym pliku konfiguracyjnym znajduje się następujące ustawienie:

 

faq6

 

Można je zmienić, aby zwiększyć dopuszczalną liczbę kolejno generowanych raportów. Istnieje możliwość zmiany tego ustawienia na np. 50, ale proszę pamiętać, że jest ono związane z wydajnością. Dzięki temu ustawieniu można kolejno wygenerować 50 raportów, jeśli wykorzystują one duże zapytania, będzie to miało wpływ na wydajność danego środowiska.

 • BŁĄD: Current repository does not fall within the license

Bieżące repozytorium, do którego są Państwo zalogowani nie jest obecne w pliku licencyjnym, który stosują Państwo w swoim środowisku.

 • BŁĄD: Licensed period exceeded

Plik licencyjny stosowany w środowisku stracił ważność, ponieważ bieżąca data przekracza datę ważności pliku licencyjnego.

Brak pytania, którego szukasz?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami za pomocą poniższego formularza.