AMPLEXOR MyInsight - Reporting solution for Documentum


AMPLEXOR myInsight to wydajny certyfikowany dodatek OpenText pozwalający generować dostosowane pulpity i raporty w wielu formatach. Dzięki wsparciu dostępu do danych w czasie rzeczywistym oraz szerokiej gamie raportów pracownicy mogą podejmować decyzje w oparciu o najnowsze informacje, zapewniając sukces Twojej firmie.

Znajomy interfejs Documentum pozwala użytkownikom końcowym wnioskować o raporty w środowisku, które dobrze znają. Mogą przeglądać raporty na ekranach swoich komputerów bądź odbierać raporty automatycznie wysyłane do skrzynki e-mail lub określonej lokalizacji w repozytorium Documentum lub poza nim. Użytkownik końcowy może wybrać preferowany format bez konieczności posiadania wiedzy na temat DQL, HTML lub XSL. Ponadto myInsight for Documentum nie wymaga instalowania na stacji roboczej użytkownika końcowego.

KORZYŚCI

Decyzja oparta na informacjach w Twojej organizacji
Decyzja oparta na informacjach w całej organizacji

Pracownicy merytoryczni i kadry zarządzającej posiadają dostęp do pulpitów i raportów w czasie rzeczywistym, zawierających informacje istotne dla działalności.

Pulpit z odpowiednimi informacjami i narzędziami repozytorium Documentum
Pulpit z odpowiednimi informacjami i narzędziami

Poprzez dostęp do aktualnych informacji i wydajnych narzędzi analitycznych z raportów, można śledzić wydajność oraz analizować obciążenie pracą.

Interaktywne raporty Documentum w dowolnym formacie
Interaktywne raporty w dowolnym formacie

Arkusze stylów generują dokumenty jednocześnie w dowolnym formacie, np. PDF, Microsoft Office Excel & Word®, XML, HTML lub w plikach tekstowych.

Odbieraj raporty Documentum w swojej skrzynce e-mail
Odbieraj raporty w swojej skrzynce e-mail

Ustaw automatyczne wysyłanie raportów do swojej skrzynki e-mail. Odbiorcy mogą być spoza organizacji i nie muszą być użytkownikami Documentum.

Zwiększ szybkość i wydajność dzięki zintegrowanym technologiom
Zwiększ szybkość i wydajność

myInsight jest w pełni zintegrowany z Documentum Administrator, Webtop, xCP oraz D2. W pełni współgra z filozofią korporacyjną firmy OpenText.

Wypróbuj myInsight za darmo przez 30 dni

Skontaktuj się z nami lub zapytaj o darmową czasową licencję

FUNKCJE

W pełni zatwierdzone przez OpenText

myInsight for Documentum zostało w pełni zatwierdzone przez OpenText. Wybrany program ułatwia organizacjom pozyskiwanie przetestowanych „rozwiązaniań dopełniających” podmiotów trzecich, które można nabyć z dowolnym oprogramowaniem i usługami firmy OpenText.

AMPLEXOR jest partnerem OpenText - Technologiczny podmiot trzeci partnerski
Dostępna wersja mobilna

myInsight Mobile zapewnia ciągły wgląd w wyniki biznesowe umożliwiając skorzystanie z potęgi danych. Pobierz darmową aplikację myInsight Mobile na iOS lub Androida i uruchom aplikację demonstracyjną lub połącz się z własnym repozytorium Documentum.

Pełna integracja ze środowiskiem Documentum

Rozwiązanie myInsight for Documentum zostało dokładnie przetestowane i zintegrowane z wszystkimi powszechnie stosowanymi interfejsami Documentum:

  • Documentum Webtop (6.7 aż po 6.8.2)
  • Documentum Administrator (6.7 aż po 7.3)
  • Documentum xCP (2.3)
  • Documentum D2 (4.0 aż po 4.7)
Pakiet D2 Life Sciences Solutions Suite firmy OpenText

myInsight jest w pełni zintegrowane z pakietem Life Sciences Solutions Suite firmy OpenText i jest obecne w następujących środowiskach:

  • Rozwiązaniu Electronic Trial Master File (eTMF)
  • Rozwiązaniu Research & Development (R&D)
  • Rozwiązaniu Submission Store & View (SS&V)
  • Rozwiązaniu Quality & Manufacturing (Q&M)
myInsight zastępuje DRS

Z grudniem 2015 r. Documentum Reporting Solution (DRS) firmy OpenText zostało wycofane. myInsight for Documentum jest doskonałym rozwiązaniem zastępującym DRS. AMPLEXOR zapewnia kompleksowy program zastępczy DRS: pełne przeniesienie raportów DRS do raportów myInsight. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o darmowej wersji demonstracyjnej.

Interaktywna analiza trendów i pulpity kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

myInsight do analizy trendów: jedynie osoba zainteresowana może stwierdzić, czy wzrost/spadek stanowi problem czy sukces. Wizualizuj te potrzeby w oparciu o faktyczne (bieżące) stany dokumentów w ujęciu czasowym.

myInsight do monitorowania KPI: KPI monitorowane za pomocą bieżących stanów dokumentów na żywo. Udostępnianie stanów pracownikom pozwala im śledzić i osiągać własne cele.

Kompatybilność

Rozwiązanie myInsight w wersji v6.0 jest w pełni kompatybilne z OpenText Documentum Content Server 7.3, D2 4.7 oraz xCP 2.3. Dokładne testy myInsight z najnowszymi wersjami D2 i xCP pokazują, że po aktualizacji raporty działają bezbłędnie. Kompletna lista obsługiwanych wersji i produktów Documentum znajduje się w informacjach o wersji.

Wersja 6.0 myInsight for Documentum

dostępna już teraz

ZAUFALI NAM

myInsight zaufali: DSM
myInsight zaufali: Holenderska Agencja Ochrony Danych
myInsight zaufali: Univé Insurance

Wybraliśmy myInsight for Documentum ze względu na jego integrację z klientem D2, sposoby budowania zapytań o raporty, jego elastyczność wyszukiwania szablonów raportów, działanie jako doraźne raporty i raporty planowe oraz zasady definiowania, czy ostateczny raport ma być wysłany, zapisany lub otwarty. Pomimo że myInsight for Documentum zawiera wiele różnych funkcji, nauka obsługi myInsight do używania raportów, tworzenia raportów i szablonów raportów oraz zarządzania nimi jest całkiem prosta.

Największą zaletą myInsight for Documentum jest to, że wszyscy użytkownicy, w tym kadry zarządzające wyższego szczebla, mogą natychmiast za jednym kliknięciem myszy uzyskać wgląd w interesujący ich plik Microsoft Excel®. Można też otrzymywać raporty bezpośrednio na skrzynkę pocztową, unikając kłopotliwego i czasochłonnego wyszukiwania. To był główny powód zakupu myInsight for Documentum przez Niderlandzką Agencję Ochrony Danych . 

Dzięki myInsight w środowisku Documentum w Univé Insurance mogliśmy przypisać poszczególne rodzaje raportów do różnych poziomów użytkowników (według potrzeb). Przed wprowadzeniem myInsight for Documentum sami tworzyliśmy oprogramowanie do tworzenia raportów. Teraz raporty te trafiły do raportów myInsight . Dzięki informacjom wyszukiwanym za pomocą myInsight for Documentum optymalizujemy naszą działalność. 

Czy chcesz mieć lepszy wgląd do systemu Documentum?

Skontaktuj się z nami już dziś