Rozwiązania i usługi AMPLEXOR Case Management


Technologie cyfrowe zmieniają konkurencyjność w tempie do tej pory niespotykanym. Ustandaryzowane procesy biznesowe nie odpowiadają już coraz wyższym oczekiwaniom klientów odnośnie cyfrowych punktów kontaktu i reagowania w czasie rzeczywistym.

Modern Case Management firmy AMPLEXOR to zwinny sposób na dostosowanie się do kooperacyjnych i dynamicznych systemów obiegu pracy wymagających intensywnego przepływu informacji dzisiejszego świata. Łącząc zaawansowane narzędzia integracji treści, zarządzania procesami biznesowymi, produktywnością i współpracą, pomagamy organizacjom zastępować tradycyjne systemy obiegu pracy adaptacyjnym podejściem do każdego przypadku.

Nasze kompleksowe podejście pozwala zespołom skrócić czas reakcji i oferować klientom lepsze usługi, a jednocześnie zwiększyć ogólną wydajność, zapewnić zgodność oraz obniżyć koszty.

KLUCZOWE ZASTOSOWANIA

Zarządzanie ubezpieczeniami i klientami

ZARZĄDZANIE UBEZPIECZENIAMI I KONTAMI
Zwiększ szybkość przetwarzania/zatwierdzania pożyczek lub ubezpieczenia, aby zwiększyć przychody i zadowolenie klientów. Dowiedz się więcej

Zarządzanie sprawami sądowymi

ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRAWNYMI
Zadbaj o synchronizację zespołu, aby dotrzymywał wszystkich terminów spraw, organizował archiwa klientów, harmonogramy i spotkania oraz był na bieżąco z rozliczanym czasem.

Zarządzanie sprawami społecznymi

ZARZĄDZANIE SPRAWAMI SOCJALNYMI
Uwolnij pracowników od spraw administracyjnych, aby podjąć zadania związane z obywatelami, ograniczyć czas poświęcany na pracę z dokumentami, obniżyć liczbę odwołań od spraw oraz liczbę przypadków oszustw. Dowiedz się więcej

 

Audyt finansowy

AUDYT FINANSOWY
Zarządzaj całym cyklem audytowym - od uproszczonego planowania audytu, listy kontrolne i gromadzenie danych terenowych po stan sprawozdawczości i wyniki w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie punktem sprzedaży

ZARZĄDZANIE PUNKTAMI SPRZEDAŻ
Y
Zapewnij swoim klientom zróżnicowane doświadczenia w sklepie dzięki wydajnym operacjom wspierającym – od zarządzania stanem po harmonogram pracy pracowników.

Zarządzanie sprawami kadrowymi

ZARZĄDZANIE SPRAWAMI KADROWYMI
Zrozum lepiej doświadczenie pracowników, aby przyciągać, zatrzymywać i rozwijać tych najbardziej uzdolnionych, zwiększać zaangażowanie pracowników i zarządzać wydajnością.

Zarządzanie zezwoleniami

ZARZĄDZANIE ZEZWOLENIAMI
Zapewnij ciągłą, aktualną zgodność zezwoleń dzięki zarządzaniu i sprawozdawczości w odniesieniu do wszystkich zezwoleń i danych powiązanych –od wymaganych czynności po daty odnowienia.

CYFROWE BIURO POCZTOWE

POCZTA CYFROWA
Przyspiesz komunikację z klientem dzięki natychmiastowemu dostarczaniu całej korespondencji przychodzącej i wychodzącej do wymaganych odbiorców - procesów lub systemów. Dowiedz się więcej

ZALETY DYNAMICZNEGO ZARZĄDZANIA SPRAWAMI

Uwagi klientów w czasie rzeczywistym skutkują lepszym i szybszym rozpatrywaniem spraw
Uzyskaj do uwag klientów w czasie rzeczywistym

Usprawnij współpracę i jakość decyzji biznesowych, aby zapewnić wyjątkową obsługę klienta.

Spersonalizowane doświadczenie użytkownika dla osób obsługujących sprawy
Spersonalizuj doświadczenie pracownika

Dostosowane ekrany, ulubione sprawy i dokumenty, osobiste przypomnienia i inne funkcje związane ze sprawą.

Zaawansowane zarządzanie sprawami przyspiesza systemy tworzenia dokumentów
Przyspiesz tworzenie dokumentów

Generowanie dokumentów po jednym kliknięciu myszy i zautomatyzowane systemy obiegu pracy eliminujące powtarzalne zadania niedodające wartości.

Platformy zarządzania sprawami skutkują zwiększeniem produktywności we wszystkich lokalizacjach
Zwiększ produktywność

Szybsze kontrole, szybsza obsługa oraz sprzedaż krzyżowa lub sprzedaż dodatkowych produktów bez zwiększania stanu osobowego.

Dynamiczne zarządzanie sprawami pozwala poprawić widoczność i kontrolę
Popraw widoczność i kontrolę

Sprawozdania w czasie rzeczywistym oraz ścieżki audytowe zapewniające śledzenie stanu operacyjnego, optymalizację zasobów i zwiększenie zgodności.

Zwiększ zadowolenie klientów dzięki zaawansowanemu zarządzaniu sprawami
Zwiększ zadowolenie klientów

Dostosuj procesy do konkretnych okoliczności zachowując ustalone poziomy jakości usług i stabilność.

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym we wszystkie systemy obiegu pracy z kontakcie z klientem

HISTORIE SUKCESÓW

Dynamic case management transforms public services

A dynamic case management solution based on Documentum helped this governmental organization evolve to an agile way of working. Cases are now 100% digitally handled for faster resolution and high-quality, personalized public services.

Więcej informacji

Case management with Alfresco for the Public Centre of Welfare of Ghent

Download this case study to learn how AMPLEXOR implemented a digital case management solution based on Alfresco for the Public Centre of Welfare of Ghent.

Więcej informacji

Creating a digital mailroom with Alfresco for the city of Ghent

Download this case study to find out how AMPLEXOR built an Alfresco solution to increase the efficiency and quality of Ghent’s mail handling.

Więcej informacji

Moving from paper to digital insurance underwriting with Alfresco at Credendo Group

Download this case study to discover how AMPLEXOR helped Delcredere | Ducroire move from paper to digital insurance underwriting with Alfresco.

Więcej informacji

Odkryj, w jaki sposób adaptacyjne zarządzanie sprawami może pomóc Twojej organizacji przejść na nastawienie na klienta

ZAUFALI NAM

Już dziś skontaktuj się z naszymi ekspertami

Nasz zespół chętnie udzieli potrzebnych informacji