Usługi doradcze AMPLEXOR w obszarze transformacji cyfrowej

AMPLEXOR świadczy pełny zakres usług doradczych i współpracuje z organizacjami klientów w celu wspierania ich na wszystkich etapach transformacji działalności: od projektu strategii cyfrowej przez zarządzanie informacjami i integrację technologii po ciągłą optymalizację.

USŁUGI DORADZTWA DA PRZEDSIĘBIORSTW

Uzasadnienie biznesowe i plan wdrożenia

UZASADNIENIE BIZNESOWE I PLAN WDROŻENIA
Informacje o klientach, skuteczność i zrównoważony rozwój stanowią fundament naszego podejścia. Dzięki przekształcaniu i integracji procesów, systemów i linii biznesowych poprzez etapowe wdrażanie korzyści pomagamy liderom biznesu we wprowadzaniu zmian i szybkim przyjmowaniu ich przez użytkowników w całej organizacji.

Wizja i koncepcja

WIZJA I KONCEPCJA
Dzięki kreatywnemu podejściu do kształtowania na nowo modeli biznesowych zapewniamy architekturę techniczną pomagającą uzyskać jasny obraz interakcji między procesami, strukturą informacji, systemami i użytkownikami oraz poprawić użyteczność. Nasi konsultanci opracowują koncepcje lub poddają krytycznej ocenie istniejące rozwiązania, zwracając uwagę na ich wykonalność i możliwość stałego doskonalenia.

Krajobraz technologiczny

KRAJOBRAZ TECHNOLOGICZNY 
Dzięki wsparciu w postaci wszechstronnej wiedzy w obszarze tworzenia platform cyfrowych w różnych branżach jesteśmy w stanie zidentyfikować odpowiednie technologie na potrzeby przekształcenia istniejącej infrastruktury ICT w skalowalny i płynnie zintegrowany ekosystem, który zmienia sposób prowadzenia działalności i umożliwia ciągłe doskonalenie procesów.

Audyt zarządzania informacją

AUDYT ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
Zrozumienie, w jakiej sytuacji znajdują się nasi klienci, ma kluczowe znaczenie dla określenia sposobów inwestowania w przyszłość. Przeprowadzamy szczegółową ocenę wszystkich procesów związanych z treściami w celu zidentyfikowania możliwości usprawnienia operacji i wyeliminowania niedociągnięć lub powielania elementów.

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia projektu

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PROJEKTU 
Pomagamy klientom odblokować wartość biznesową najnowocześniejszych technologii cyfrowych, zapewniając pomyślne wdrożenie od początku do końca. Nasi doświadczeni i zdolni pracownicy całkowicie angażują się w osiągnięcie pełnego wdrożenia rozwiązania przez wszystkich użytkowników za pomocą zarządzania wydajnością, testowania, przeglądu osiągnięć i zarządzania zmianą.

Partnerskie podejście

PARTNERSKIE PODEJŚCIE
Wierzymy, że zwieńczone sukcesem projekty są wynikiem partnerskiej współpracy. Współtworzenie, zobowiązanie i zaangażowanie to kluczowe wartości stanowiące siłę napędową naszej organizacji. Nasze zespoły programistów, architektów, konsultantów i kierowników projektu to nasza mocna strona, a ich wiedza fachowa jest kluczem do pomyślnego osiągania celów przez klientów.

Zapoznaj się z opiniami naszych ekspertów na temat najnowszych strategii transformacji przedsiębiorstw oraz z historiami sukcesu

KORZYŚCI Z JEDNOLITEJ STRATEGII

Wykorzystujemy wiedzę specjalistyczną w obszarze zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, zarządzania procesami biznesowymi oraz najnowszych technologii w celu osiągania przełomowych wyników dla naszych klientów:

Uzyskanie przewagi nad konkurencją
Uzyskanie przewagi nad konkurencją

Osiągnij optymalną pozycję przedsiębiorstwa w celu skrócenia czasu uzyskiwania pierwszych korzyści, z uwzględnieniem wyzwań na rynku i w branży.

Usprawnienie procesów biznesowych dzięki transformacji cyfrowej
Usprawnienie procesów biznesowych

Zoptymalizuj współpracę dzięki automatyzacji przepływu pracy, optymalnej użyteczności i informacjom w czasie rzeczywistym.

Dokonywanie rozsądnych wyborów technologicznych
Dokonywanie rozsądnych wyborów technologicznych

Kształtuj krajobraz cyfrowy na potrzeby sprawności biznesowej oraz uzyskania większych zwrotów z inwestycji w technologie.

Poprawa wydajności organizacyjnej i elastyczności dzięki technologiom cyfrowym
Poprawa wydajności i elastyczności

Podejście oparte na sprawności, które eliminuje wąskie gardła oraz identyfikuje bezprecedensowe możliwości w zakresie efektu skali i wydajności.

HISTORIE SUKCESÓW

Dynamic case management transforms public services

A dynamic case management solution based on Documentum helped this governmental organization evolve to an agile way of working. Cases are now 100% digitally handled for faster resolution and high-quality, personalized public services.

Więcej informacji

Digital transformation in the public sector boosts entrepreneurship and innovation

Download this case study to discover how partnering with AMPLEXOR transformed the way the Dutch Chamber of Commerce (KVK) services citizens and businesses. With faster, more accessible public services, KVK created a hassle-free environment for business and entrepreneurship in The Netherlands.

Więcej informacji

An award-winning digital platform to collect and display cultural heritage information

Discover why the online heritage platform developed by AMPLEXOR won the most prestigious European award in the field by integrating innovation with creativity.

Więcej informacji

Digital revolution towards banking excellence - Case Study

Download this case study to discover how partnering with AMPLEXOR transformed the way the company services clients, reinforcing its brand positioning with an end-to-end digital banking strategy.

Więcej informacji

ZASOBY

GDPR: A business and customer-centric approach

Download our free ebook to understand the key changes of the GDPR, their potential impact and how to get your company prepared for the new privacy regulation.

Więcej informacji

State of information: are businesses digitally transforming or stuck in neutral? | AIIM Report

Download the AIIM report to explore the key findings on the current state of Information Management. This report is brought to you in by our partner Box.

Więcej informacji

Back to Basics: 10 Things You Need to Know About Enterprise Content Management

Download this Ebook by Alfresco and check the 10 things your ECM needs to optimize of your team, content, and accelerate your company's digital transformation.

Więcej informacji

Innovation is a team sport: how to champion innovation through team collaboration

Download our free ebook to learn how a collaborative culture can transform your organization into one that is more agile and better equipped to innovate.

Więcej informacji

Potrzebujesz podejścia dostosowanego po potrzeb związanych transformacją cyfrową przedsiębiorstwa?

Już dziś skontaktuj się z naszymi ekspertami