Rozwiązania i usługi AMPLEXOR w zakresie współpracy i zgodności

 

Innowacje technologiczne kształtują na nowo istniejące modele biznesowe i operacyjne we wszystkich branżach. Zapewniają one jednak także możliwość zwiększenia produktywności oraz poprawy jakości produktów i usług dzięki wykorzystaniu aktywów intelektualnych i opartych na wiedzy.

Rozwiązania AMPLEXOR w zakresie współpracy i zgodności obejmują wszystkie strategiczne wytyczne i wiedzę technologiczną wymaganą w celu wykonania kroku w kierunku cyfrowego prowadzenia działalności. Od opracowania strategii po wdrażanie technologii pomagamy naszym klientom w przyjmowaniu cyfrowego podejścia w całym przedsiębiorstwie oraz w umożliwianiu ich pracownikom skupienia się na najważniejszym aspekcie: kliencie.

ROZWIĄZANIA I USŁUGI NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW

Strategia transformacji cyfrowej

Dostosowany do potrzeb plan mający na celu powiązanie informacji, procesów i systemów technologicznych w ramach organizacji: od opracowania i wdrażania po ciągłą optymalizację i integrację.

Więcej informacji

Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie

Uprość cykl życia informacji dzięki technologii cyfrowej na potrzeby zdobywania, przekazywania i efektywnego wykorzystywania wiedzy organizacyjnej oraz zarządzania nią.

Więcej informacji

Współpraca w przedsiębiorstwie

Zmień sposób pracy dzięki kompletnym ekosystemom kooperacyjnym, które łączą zespoły, maksymalizując mobilność, produktywność i wydajność w całej organizacji.

Więcej informacji

Zarządzanie sprawami

Zintegruj doświadczenia pracowników z doświadczeniami klientów dzięki zaawansowanym narzędziom pozwalającym zmienić treść i procesy w kooperacyjne i elastyczne systemy obiegu pracy.

Więcej informacji

Zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

Kompleksowe strategie związane z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych skoncentrowane na zasadzie prywatności w fazie projektowania („privacy by design”) i domyślnej („privacy by default”) oraz wbudowana rozliczalność pozwalające optymalizować i zabezpieczać obiegi pracy związane z danymi osobowymi.

Więcej informacji

Czy chcesz wdrożyć swoją strategię biznesową, aby szybciej i skuteczniej opracowywać innowacyjne oferty?

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY I ZGODNOŚCI

Połącz ludzi, technologie i dane w celu osiągnięcia przełomowej produktywności i wydajności w całej organizacji

Jedno źródło wiarygodnych informacji
Jedno źródło wiarygodnych informacji
Dostępne w całej organizacji źródło bogatych i wykonywalnych danych w czasie rzeczywistym, które ściśle łączą ludzi z działaniami.
Procesy decyzyjne wyższej jakości
Procesy decyzyjne wyższej jakości
Bezpieczna wymiana informacji, szybsze przepływy w ramach analityki biznesowej oraz ograniczenie czasu trwania cyklu decyzyjnego.
Inteligentne rozwiązania oparte na współpracy w organizacji i sieci biznesowej
Inteligentne rozwiązania oparte na współpracy
Łatwiejszy dostęp do wiedzy specjalistycznej, możliwość prowadzenia badań opartych na współpracy oraz silniejsze relacje z interesariuszami.
Krótszy czas wprowadzania produktów, usług i innowacji na rynek
Krótszy czas wprowadzania na rynek
Wzmocnienie zdolności do identyfikowania nowych segmentów rynku, dostarczania zróżnicowanych produktów i skuteczniejszego konkurowania na rynkach.
Bezpieczeństwo danych i zgodność we wszystkich lokalizacjach
Bezpieczeństwo danych i zgodność
Gwarancja spokoju ducha dla pracowników i interesariuszy, tak aby mogli jak najlepiej pracować na rzecz organizacji, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.
Ograniczenie kosztów operacyjnych dzięki właściwym technologiom cyfrowym dla organizacji klienta
Niższe koszty operacyjne
Oszczędna pod względem kosztów, koncentrująca się na kliencie technologia cyfrowa optymalizuje operacje biznesowe, zasoby i sieci talentów.

OPISANE HISTORIE SUKCESU

Dynamic case management transforms public services

A dynamic case management solution based on Documentum helped this governmental organization evolve to an agile way of working. Cases are now 100% digitally handled for faster resolution and high-quality, personalized public services.

Pobierz

Digital transformation in the public sector boosts entrepreneurship and innovation

Download this case study to discover how partnering with AMPLEXOR transformed the way the Dutch Chamber of Commerce (KVK) services citizens and businesses. With faster, more accessible public services, KVK created a hassle-free environment for business and entrepreneurship in The Netherlands.

Pobierz

Real-time Documentum reports and dashboards for global pharma company

Download this case study to learn how the Documentum reporting solution developed by AMPLEXOR became a source of valuable information that saves time for users on their daily tasks and improves productivity across the organization.

Pobierz

Taking legal learning experience to new heights at BARBRI

Download this free case study to learn how BARBRI's new learning content management platform based on Alfresco and Componize enables a personalized learning experience for more than 30.000 students a year.

Pobierz

ZASOBY

GDPR: A business and customer-centric approach

Download our free ebook to understand the key changes of the GDPR, their potential impact and how to get your company prepared for the new privacy regulation.

Więcej informacji

The age of marketing collaboration: building the perfect ecosystem for productive and happy teams

Download our free ebook to learn how the perfect marketing collaboration ecosystem can break the creative bottleneck and lead to productive and happy teams.

Więcej informacji

4 Trends disrupting Enterprise Content Management - Ebook provided by Alfresco

Catch on the 4 biggest trends transforming enterprise content management in this ebook by Alfresco and find out if it’s time to consider a new approach to ECM.

Więcej informacji

State of information: are businesses digitally transforming or stuck in neutral? | AIIM Report

Download the AIIM report to explore the key findings on the current state of Information Management. This report is brought to you in by our partner Box.

Więcej informacji

ZAUFALI NAM

Dowiedz się, w jaki sposób możemy wdrożyć u Ciebie rozwiązania w zakresie współpracy i zgodności w przedsiębiorstwie

Skontaktuj się z nami