Usługi dla branży NAUK BIOLOGICZNYCH
Jeden dostawca – lider rynku w dziedzinie informacji na temat wyrobów medycznych. Jedyne dostępne rozwiązanie następnej generacji. Charakteryzuje się zintegrowanym projektem i modułowością przy wdrożeniu – Integral by Design, Modular by Implementation. Jedno ostateczne źródło wiarygodnych informacji.

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite pozwala użytkownikom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami branży w dziedzinie badań i rozwoju, prób klinicznych, zagadnień regulacyjnych, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zapewnienia i kontroli jakości, produkcji itp.

ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH

Zarządzanie produktami

Zarządzanie produktami stanowi część AMPLEXOR Life Sciences Suite. Jest to pierwsze rozwiązanie zgodne z normą ISO IDMP dostępne na rynku. Umożliwia użytkownikom spełnienie wymagań związanych z IDMP.

Więcej informacji

B&R i badania kliniczne

B&R i badania kliniczne to najbardziej zaawansowane rozwiązanie umożliwiające użytkownikom efektywne zarządzanie projektami i dokumentami badawczo-rozwojowymi, w tym badaniami klinicznymi. Jedno środowisko. Jedno ostateczne źródło wiarygodnych informacji.

Więcej informacji

Jakość i zgodność

Jakość i zgodność stanowi część AMPLEXOR Life Sciences Suite. Umożliwia użytkownikom zarządzanie wszystkimi procesami zapewnienia i kontroli jakości oraz dokumentami za pośrednictwem jednego przyjaznego dla użytkownika interfejsu w pojedynczym środowisku.

Więcej informacji

Informacje regulacyjne

Informacje regulacyjne stanowią część AMPLEXOR Life Sciences Suite. Jest to narzędzie analizy biznesowej przeznaczone do standaryzacji procesu zarządzania danymi w firmie i podczas cyklu życia produktu.

Więcej informacji

Zarządzanie wnioskami o rejestrację

Zarządzanie wnioskami o rejestrację stanowi część AMPLEXOR Life Sciences Suite. Jest to najbardziej zaawansowane, elastyczne i dojrzałe rozwiązanie. Ułatwia użytkownikom tworzenie i łączenie wniosków o rejestrację i procesów publikacji, a także zarządzanie nimi.

Więcej informacji

FUNKCJE

Ten pakiet drugiej generacji, którego głównym celem jest zapewnienie zgodności z przepisami, umożliwia firmom z sektora nauk biologicznych zastąpienie odizolowanych od siebie narzędzi jednym ostatecznym kompleksowym programem. Pozwala on proaktywnie zarządzać informacjami, procesami biznesowymi, dokumentami regulowanymi i rejestrami elektronicznymi. Rozwiązanie umożliwia również korzystanie z zaawansowanych narzędzi sprawozdawczych podczas całego cyklu życia wyrobu, od wytypowania wyrobu po czynności w zakresie utrzymania w okresie po złożeniu wniosku o rejestrację i po zatwierdzeniu wniosku. Dane wprowadza się do systemu tylko raz. Unikaj redundancji metadanych – wykorzystuj dane w całym łańcuchu wartości wyrobu!

Jakość i procesy produkcyjne oraz zarządzanie dokumentami

Zarządzanie dokumentacją regulacyjną i wnioskami (w tym publikacja)

Zarządzanie produktami i informacjami regulacyjnymi

Zarządzanie dokumentami i projektami badawczo-rozwojowymi (w tym zarządzanie badaniami klinicznymi)

Zarządzanie monitorowaniem bezpieczeństwa wyrobów medycznych i farmokologii

Analizy biznesowe

Oferujemy najlepszą wartość TCO na rynku

ZALETY LIFE SCIENCES SUITE

Mniejsza złożoność, wyższa ogólną jakość wyrobów i trwała zgodność z przepisami.
Infografika rozwiązań dla branży nauk biologicznych


Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite
 jest zbudowany w oparciu o innowacyjną architekturę  Integral by Design, Modular by ImplementationTM , która umożliwia płynną integrację wszystkich modułów. W zależności od potrzeb organizacji może on obsługiwać pojedyncze procesy zachowania zgodności lub  pełen proces zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie

Zwiększa wydajność
Zwiększa wydajność
 • Bardzo duże możliwości konfiguracji i sprawność w dostosowywaniu do nowych procesów biznesowych
 • Gotowość do walidacji i wdrożenia bez drogiego dostosowywania
 • Całkowita samowystarczalność – niezależnie od zastosowania, dzierżawy, infrastruktury i lokalizacji
Zachęca do standaryzacji w całym przedsiębiorstwie
Zachęca do standaryzacji w całym przedsiębiorstwie
 • Obsługuje skuteczną współpracę w całym przedsiębiorstwie
 • Wspomaga standaryzację danych – bez redundancji
 • Zapewnia łatwą aktualizację i konfigurację zgodności wstecznej
Umożliwia przemianę przedsiębiorstwa
Umożliwia przemianę przedsiębiorstwa
 • Gwarantuje łatwą i elastyczną migrację, interfejsy i automatyzację procesów
 • Moduły najlepszych praktyk umożliwiają szybkie wdrożenie
 • Najlepsze rozwiązanie do stosowania w siedzibie przedsiębiorstwa i poza nią – brak konieczności stosowania interfejsów między podsystemami
Dostępny na zasadzie licencji lub abonamentu
Dostępny na zasadzie licencji lub abonamentu
 • Umożliwia dopasowanie do danych potrzeb
 • Najlepszy całkowity koszt własności (TCO)

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Nasz zespół chętnie udzieli potrzebnych informacji