FUNKCJE

OCENA TRAFNOŚCI FASADOWEJ
Dzięki bliskiej współpracy z programistami możemy uprościć weryfikację koncepcji oceny wyników badań klinicznych, ich poszczególnych elementów oraz opcji odpowiedzi w przypadku potencjalnie problematycznych sformułowań. Po przeprowadzeniu analizy językowej możemy zorganizować wypełnienie kwestionariusza w danym kraju oraz przeprowadzić wywiady z określoną populacją rodzimych użytkowników języka, aby sprawdzić, czy instrument jest odpowiednio rozumiany.

REKRUTACJA KLINICYSTÓW I PACJENTÓW
Długotrwałe powiązania firmy AMPLEXOR z kilkoma globalnymi organizacjami klinicznymi mogą ułatwiać rekrutację pacjentów i wybór ośrodków w danym kraju, w szczególności w przypadku dużych badań lub określonych grup pacjentów.

WYWIADY JAKOŚCIOWE
AMPLEXOR może zapewnić dostęp do klinicystów specjalizujących się w różnych technikach przeprowadzania wywiadów jakościowych, dzięki czemu nasi klienci mogą jeszcze lepiej poznać lokalne populacje pacjentów.

USŁUGI TRANSKRYPCJI
Zespoły ekspertów AMPLEXOR zarządzają transkrypcją, tłumaczeniem i zbieraniem danych zarówno z wywiadów audio jak i video, zapewniając ujęcie wszystkich danych i integrację ich w badaniu bez względu na język lub format.

ZAANGAŻOWANIE LIDERÓW OPINII
Kluczowi liderzy opinii (KOL) odgrywają cenną rolę w analizie wyników poprzez przygotowywanie protokołów, odpowiadanie na pytania medyczne, ocenę i analizę danych oraz interakcje z głównymi inwestorami w celu potwierdzenia zaangażowania w badania i wynikających z nich korzyści dla pacjentów. Możemy pomóc naszym klientom w badaniu, identyfikacji i rekrutacji kluczowych liderów opinii w danym kraju, zapewniając dostęp do lokalnej wiedzy i doświadczenia a także fachowej wiedzy naukowej przez cały okres badania.

SPECJALNE ZALECENIA COA DLA DANEGO BADANIA
Dzięki ocenie wskazań do przeprowadzania badania, populacji zapisanej do badania, celów badania klinicznego oraz planu badania klinicznego, specyficznych cech badania oraz języków możemy przekazać zalecenia COA przygotowane specjalnie dla danego badania, co pozwala naszym klientom zaoszczędzić czas i koszty.

Czy jesteś programistą COA?

AMPLEXOR może pomóc programistom w zwiększeniu możliwości licencjonowania instrumentów w badaniach międzynarodowych.