FUNKCJE

LICENCJONOWANIE I ZATWIERDZANIE PRAW AUTORSKICH
Przed przystąpieniem do realizacji dowolnego projektu COA możemy pomóc w wyborze i zabezpieczeniu pozwolenia na wykorzystanie i tłumaczenie instrumentu, który zostanie zastosowany w badaniu klienta. Pełniąc rolę pośrednika pomiędzy sponsorem a wykonawcą, możemy pomóc klientom w uniknięciu problemów związanych z licencjonowaniem oraz zapewnić wykorzystanie istniejących tłumaczeń tam, gdzie istnieje taka możliwość. Jeśli instrument został już przetłumaczony i poddany walidacji, możemy pomóc w uzyskaniu egzemplarza COA i jego tłumaczeń w imieniu klienta.

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE eCOA
Z powodu eliminacji papieru w obszarze zbierania danych i pomiarów eCOA stają się standardem w badaniach klinicznych. Zespoły techniczne AMPLEXOR posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby pomóc klientom w poradzeniu sobie zarówno z kwestiami technicznymi, jak i językowymi związanymi z korzystaniem z eCOA w środowisku międzynarodowym. Utrzymując bliską współpracę z dostawcami eCOA, programistami, lingwistami i klinicystami, zapewniamy płynne wdrożenia rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu oraz szkolenie w kraju, a także wsparcie dla zespołów badawczych.

OCENA PRZETŁUMACZALNOŚCI
Przed przystąpieniem do walidacji językowej nowego lub istniejącego instrumentu ocena przetłumaczalności może przyczynić się do identyfikacji potencjalnych trudności w tłumaczeniu i zalecić sposoby ich łagodzenia. Przygotowywana przy bliskiej współpracy z programistami COA ocena przetłumaczalności będzie zawierać zalecenia dotyczące zmian i dostosowania do poszczególnych pozycji, instrukcji, opcji odpowiedzi oraz skali w celu optymalizacji wykorzystania COA w środowisku międzynarodowym.

TWORZENIE REPOZYTORIUM COA I ZARZĄDZANIE NIM
Repozytorium AMPLEXOR sprawia, że COA klientów są bezpieczne przechowywane i łatwo dostępne poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Dzięki prostemu wyszukiwaniu za pomocą słów kluczowych użytkownicy mogą również filtrować informacje według nazwy instrumentu, obszaru terapeutycznego, słowa kluczowego, języka a nawet kraju.

Jesteś osobą opracowującą COA?

AMPLEXOR może pomóc osobom opracowującym w zwiększeniu możliwości licencjonowania instrumentów w badaniach międzynarodowych.

„Współpraca z osobami opracowującymi COA pozwala nam od samego początku uwzględniać przetłumaczalność w odpowiednich środkach. Proponowanie rozwiązań lingwistycznych zwiększa jasność i prostotę zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dla zespołów tłumaczy i weryfikatorów”.
        Dana Weiss, dyrektor ds. walidacji językowej, AMPLEXOR

„Nasi krajowi klinicyści i zespoły językowe to więcej niż tylko obsługa tłumaczeń. Ich znajomość lokalnych realiów, fachowa wiedza operacyjna oraz szkolenie kliniczne łączą się, aby pomóc naszym klientom w planowaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu badań idealnie dostosowanych do lokalnych grup pacjentów”.
        Jackie Janeri, kierownik ds. pozyskanych projektów, AMPLEXOR

Jesteś osobą opracowującą COA?