Doradztwo cyfrowe AMPLEXOR
Gdy technologie rozwijają się w coraz szybszym tempie, firmy muszą dotrzymywać kroku tym zmianom i dostosowywać swoje strategie biznesowe do bieżącego środowiska cyfrowego. Doradztwo cyfrowe firmy AMPLEXOR skupia wielodyscyplinarne zespoły w celu budowania i rozwoju dostosowanego podejścia do wszystkich inicjatyw cyfrowych oraz kierowania nimi. Dysponując wiedzą ekspercką w obszarze platform cyfrowych, systemami zarządzania treścią i najlepszymi praktykami, zmieniamy koncepcję środowisk cyfrowych naszych klientów i pomagamy im identyfikować i wykorzystywać nowe możliwości biznesowe.

USŁUGI DORADZTWA CYFROWEGO

Wspieramy klientów w transformacji cyfrowej dzięki partnerskiemu podejściu opartemu na współpracy
Audyt cyfrowej obecności

AUDYT OBECNOŚCI CYFROWEJ 
Uzyskanie jasnego obrazu ogólnej kondycji cyfrowej naszych klientów ma kluczowe znaczenie w określaniu ich przyszłych potrzeb inwestycyjnych. Nasz audyt cyfrowej obecności jest szczegółową kontrolą koncentrującą się na technologii i przepływach pracy we wszystkich kanałach cyfrowych takich jak strony internetowe, intranet, kanały społecznościowe, e-maile i inne dodatkowe narzędzia marketingowe. 

Krajobraz technologiczny

KRAJOBRAZ TECHNOLOGICZNY
Zespoły cyfrowe AMPLEXOR pracowały z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i platform na rzecz firm z różnych branż i rynków oraz o różnym stopniu rozwoju. Ta dogłębna wiedza ekspercka w połączeniu ze szczegółową analizą wyzwań i wymogów danej firmy umożliwiają nam znalezienie najbardziej odpowiedniej technologii, dostosowanej do potrzeb biznesowych i budżetu firmy. 

Uzasadnienie biznesowe i plan wdrożenia

UZASADNIENIE BIZNESOWE I PLAN WDROŻENIA
Współpracując ze wszystkimi interesariuszami w obszarze biznesu, opracowujemy jasny, podzielony na etapy plan wdrożenia projektu w celu kierowania procesami cyfryzacji klientów.  Z wykorzystaniem naszej sprawnej metodologii gromadzimy wszystkie wymogi biznesowe, analizy konkurencji, ograniczenia techniczne i przepływy pracy w ramach zarządzania. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, które czynniki będą pomocne w poprawie doświadczenia cyfrowego oraz w odniesieniu do jakich aspektów można ograniczyć koszty i zwiększyć przychody.

Wizja i koncepcja

WIZJA I KONCEPCJA
Nasz zespół ekspertów ds. interfejsu użytkownika i doświadczeń użytkownika wykorzystuje prototypy i makiety, aby zapewnić funkcjonalność, możliwości nawigowania oraz odpowiedni wygląd rozwiązania. Aby zapewnić jasne spojrzenie na interakcje między systemami i użytkownikami, kształtujemy uporządkowaną architekturę informacji, w tym mapy stron i przepływy użytkowników, obejmującą wszystkie możliwe integracje i wyjątki.

Szukasz partnera, który pokieruje transformacją cyfrową firmy?

KORZYŚCI

Doświadczony partner, który zapozna się dogłębnie z firmą klienta i ukierunkuje jego inwestycje na odpowiednie elementy cyfrowe

Pobudzanie innowacji biznesowych
Pobudzanie innowacji biznesowych

Zapoczątkowanie transformacji cyfrowej dzięki szybkiemu i elastycznemu wdrożeniu, gwarantującemu przyjęcie przez użytkowników i zapewniającemu minimalne ryzyko.

Dostęp do globalnej utalentowanej kadry
Dostęp do globalnej utalentowanej kadry

Czerpanie korzyści ze zbiorczej siły naszych specjalistów w obszarze zaangażowania klienta, kształtowania doświadczeń, zarządzania aktywami i pojawiających się technologii.

Maksymalizacja cyfrowego zwrotu z inwestycji
Maksymalizacja cyfrowego zwrotu z inwestycji

Nasze podejście oparte na sprawności zapewnia dostosowanie strategii cyfrowej naszych klientów do ich wyjątkowego kontekstu i celów biznesowych w dążeniu do osiągnięcia lepszych rezultatów.

Przewaga nad konkurencją
Przewaga nad konkurencją

Bacznie przyglądamy się konkurencji i trendom na rynku, aby zabezpieczyć pozycję rynkową naszych klientów i zwiększyć ich przewagę konkurencyjną. 

Dotrzymywanie kroku najnowszym trendom
Dotrzymywanie kroku najnowszym trendom

Nasi konsultanci cyfrowi przechodzą ciągłe szkolenia oraz są zaznajomieni z najnowszymi technologiami, najlepszymi praktykami i trendami biznesowymi. 

ZASOBY

The foolproof guide for your website brief

Use our helpful guide to write the perfect briefing for your new or redeveloped website. A hands-on brief template to ensure a successful implementation of your digital projects from start to finish!

Więcej informacji

The age of marketing collaboration: building the perfect ecosystem for productive and happy teams

Download our free ebook to learn how the perfect marketing collaboration ecosystem can break the creative bottleneck and lead to productive and happy teams.

Więcej informacji

A centralized portal to maximize user engagement and improve Daikin's brand image

Download this free case study to learn how Daikin's new platform based on Adobe Experience Manager (AEM) revitalized the brand's image and communication.

Więcej informacji

Problemy z przestarzałymi, odizolowanymi technologiami?

Dzięki nam dotychczasowe systemy nie stanowią przeszkody na drodze do innowacji biznesowych