Rozwiązania AMPLEXOR w zakresie rzeczywistości rozszerzonej


Podczas gdy transformacja cyfrowa wywiera dodatkową presję na każdą organizację i podnosi oczekiwania klientów, rzeczywistość rozszerzona stała się przedmiotem zainteresowania na całym świecie. Chociaż nie są to nowe koncepcje, ich rozwój nabrał w ostatnim czasie tempa w różnych obszarach zastosowań dzięki powszechnemu korzystaniu z kompatybilnych urządzeń takich jak smartfony, tablety i okulary. Rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna to obecnie kluczowe elementy zwiększające efektywność biznesową w szerokich obszarach takich jak produkcja, konserwacja, szkolenie czy działalność marketingowa.

Technologia rzeczywistości rozszerzonej umożliwia nakładanie obrazów, materiałów wideo i innych informacji cyfrowych na rzeczywiste środowisko fizyczne. Dzięki nakładaniu tych danych bezpośrednio na realne obiekty rzeczywistość rozszerzona zapewnia maksymalną precyzję na potrzeby procesów obsługi i konserwacji, pomocy zdalnej i prezentacji sprzedażowych.

KLUCZOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ BIZNESOWYCH

Technologie rzeczywistości rozszerzonej oferują zupełnie nowe doświadczenia dla wymagających potencjalnych partnerów, klientów i użytkowników końcowych. Zastosowania te, wspierające techników serwisowych u klienta czy służące do prezentowania produktów, stanowią uniwersalną metodę zwiększania dochodów w ramach różnych operacji biznesowych.

Rozwiązania w zakresie rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby konserwacji
KONSERWACJA

Uprość okresowe procedury inspekcji dzięki kierowaniu pracami techników
za pomocą wizualnych instrukcji prezentujących poszczególne działania i zautomatyzowanych raportów.
✔ Podniesienie poziomu usług u klienta
✔ Ograniczenie zapotrzebowania na specjalistyczne szkolenia
✔ Oszczędność kosztów i czasu podróży w przypadku napraw

Rozwiązania w zakresie rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby szkoleń
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Zapewnij szybsze i dokładniejsze naprawy dzięki przekazywaniu koniecznych informacji
technikom serwisowym w ich środowisku roboczym.
✔ Ograniczenie przestojów i błędów w ramach złożonej działalności operacyjnej
✔ Wyeliminowanie niedoboru kwalifikacji u pracowników
✔ Zwiększenie zadowolenia klienta

Rozwiązania w zakresie rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby działalności operacyjnej
SZKOLENIA

Zwiększ skuteczności programów szkoleniowych dzięki zastąpieniu typowych wykładów,
podręczników i pisemnych instrukcji wciągającymi doświadczeniami edukacyjnymi.
✔ Odtwarzanie rzeczywistych scenariuszy
✔ Zapewnienie wyższego poziomu utrzymywania wiedzy
✔ Ograniczenie kosztów i czasu przygotowania

Rozwiązania w zakresie rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby zdalnej pomocy technicznej
ZDALNA POMOC

Połącz użytkowników końcowych i techników pracujących w terenie ze zdalnymi ekspertami
na potrzeby współpracy w czasie rzeczywistym dzięki wspólnym transmisjom wideo i rozszerzonym treściom.
✔ Zapewnienie zróżnicowania usług i wartości dla klientów
✔ Oszczędność zasobów eksperckich i kosztów podróży
✔ Udzielanie niezawodnego wsparcia wszystkim typom użytkowników

Odkryj praktyczne zastosowanie innowacyjnej technologii na potrzeby interaktywnych treści

SKALOWANE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ DLA POTRZEB BIZNESOWYCH KLIENTA

Wykorzystujemy treści, technologię i procesy w celu zapewnienia skalowalnych rozwiązań w zakresie rzeczywistości rozszerzonej specjalnie dostosowanych do celów biznesowych naszych klientów.

Nasza wiedza ekspercka w obszarze treści i strategii cyfrowych w różnych branżach, wspierana przez nagradzaną technologię naszego partnera RE‘FLEKT, umożliwia nam promowanie pełnego rozwoju projektów rzeczywistości rozszerzonej, od opracowania ich koncepcji po realizację.

Rozwiązania AMPLEXOR w zakresie rzeczywistości rozszerzonej są dostosowane do celów biznesowych klientów

BLOG

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Więcej informacji

ZAUFALI NAM

Zamów darmową sesję demonstracyjną z naszymi ekspertami