W firmie AMPLEXOR dokładamy wszelkich starań w celu ochrony prywatności naszych potencjalnych i dotychczasowych klientów oraz partnerów, a także wszelkich innych osób podających dane osobowe lub nawiązujących stosunki z firmą AMPLEXOR za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem innych środków

Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczące relacji biznesowych Klienta z firmą AMPLEXOR

Ogólne Warunki dotyczące zakupu produktów i/lub usług między Dostawcą a firmą AMPLEXOR.