MARK EVENEPOEL

Dyrektor generalny
Mark Evenepoel - DYREKTOR GENERALNY AMPLEXOR
linkedin-icon

Mark zajmował stanowiska kierownicze w dziedzinie rozwoju oprogramowania, księgowości, doradztwa biznesowego i zarządzania sprzedażą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju działalności w sektorze publicznym i prywatnym.

W ciągu ostatnich lat Mark skupiał się na  opracowywaniu i urzeczywistnianiu wizji grupy  oraz na zwiększaniu jej obecności na świecie. Jego doświadczenie zawodowe pozwala mu  poprawiać wyniki  osiągane przez własne zasoby firmy przy jednoczesnym tworzeniu solidnych zewnętrznych relacji partnerskich.

Kierowanie  przekształceniem grupy w celu  sprostania przyszłym możliwościom i wyzwaniom,  dostosowywanie  modeli biznesowych  i stałe wdrażanie nowych  technologii – na tym właśnie skupia się obecnie Mark. Jego celem jest, aby grupa AMPLEXOR stała się  globalnym punktem odniesienia  dla rozwiązań cyfrowych.

MICHAEL SUCH

Główny księgowy
Michael Such - GŁÓWNY KSIĘGOWY AMPLEXOR
linkedin-icon

Michael zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie finansów i kontroli podczas pracy dla kilku wielonarodowych firm. Na swoim stanowisku Michael nadzoruje wszystkie operacje finansowe grupy, skupiając się na globalnej strategii finansowej i planowaniu, ułatwiając proces raportowania i zapewniając odpowiedzialność wobec udziałowców. Nadzoruje również zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w grupie oraz wszystkie systemy informatyczne.

Michael prowadził szereg projektów związanych z przejęciami i przyczynił się do  międzynarodowej ekspansji grupy. Pierwsze projekty w zakresie fuzji i przejęć prowadził w Europie, Kanadzie i w Indiach, a następnie pracował nad rozszerzeniem zasięgu AMPLEXOR w Stanach Zjednoczonych i w Azji.

Michael zbudował solidne podstawy finansowe dla grupy, a jego misją jest umożliwienie spółce AMPLEXOR przynoszącego zyski rozwoju na całym świecie. 

JOCHEN KLIEMKE

Dyrektor handlowy
Jochen Kliemke - DYREKTOR HANDLOWY AMPLEXOR
linkedin-icon

W trakcie swojej międzynarodowej kariery Jochen pracował na stanowiskach kierowniczych w zakresie  doradztwa biznesowego, sprzedaży  i  ogólnego zarządzania.

Znacznie się przyczynił do strategicznego rozwoju firmy AMPLEXOR w ciągu ostatnich lat. Stoi na czele globalnego zespołu ds. sprzedaży AMPLEXOR.

Doświadczenie w branży usługowej i produkcyjnej pozwala Jochenowi przystosować organizację do zmian wynikających z rozwoju, przejęć i wahań na rynku. Nieustannie pracuje nad przekraczaniem kolejnych granic przez globalny zespół ds. sprzedaży i AMPLEXOR, a także dąży do kolejnych sukcesów grupy AMPLEXOR, dając udziałowcom powody do dumy, że są częścią tego przedsiębiorstwa.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o AMPLEXOR?

Skontaktuj się z nami