Od 1997 r. systematycznie poddajemy się rocznym audytom jakości i ocenom recertyfikacyjnym, aby stale świadczyć certyfikowane usługi na rzecz naszych klientów w zakresie: doradztwa, integracji systemów, usług językowych, treści i zarządzania dokumentami, a także outsourcingu w procesie obsługi klienta w całym cyklu zarządzania treścią.

ISO 9001:2015

System zarządzania jakością

Ta certyfikacja potwierdza naszą zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług zgodnych z wymogami regulacyjnymi. Dzięki temu zapewniamy klientom rozwiązania spełniające ich oczekiwania oraz możemy wprowadzać wysokie standardy pracy we wszystkich obszarach naszej działalności.

EN 9100:2009

System zarządzania jakością dla lotnictwa, przemysłu lotniczego i kosmonautycznego oraz obronnego

Szczególna certyfikacja dla naszych francuskich biur w Montigny i Tuluzie w zakresie: usług doradczych, integracji systemów, usług językowych, zarządzania treścią i dokumentami oraz outsourcingu w procesie obsługi klienta w całym cyklu zarządzania treścią.

ISO 17100:2015

Norma dotycząca usług tłumaczeniowych

Ta norma (wcześniej EN 15038:2006) została wydana specjalnie dla firm tłumaczeniowych i podmiotów świadczących usługi tłumaczeniowe ściśle przestrzegających wymogów jakościowych w ramach oferowanych usług tłumaczeniowych. Wyznacza ona wymagania w zakresie głównych procesów, zasobów i innych elementów niezbędnych do dostarczania wysokiej jakości usług tłumaczeniowych zgodnych ze specyfikacjami klienta i specyfikacjami usługi.

ISO 13485:2003

System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych

Ta norma określa wymogi dotyczące systemów zarządzania jakością w odniesieniu do wyrobów medycznych, skupiając się na zapewnieniu zgodności z wymogami regulacyjnymi. Dla AMPLEXOR Life Sciences certyfikacja ISO 13485 stanowi podstawę zapewnienia zgodności z dyrektywami dotyczącymi wyrobów medycznych, regulacjami, a także obowiązkami w tej dziedzinie oraz świadczy o nacisku kładzionym przez nas jako dostawcę usług na zagwarantowanie jakości w branży wyrobów medycznych.

ISO 14971:2007

Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych

Poprzez przestrzeganie wymogów normy ISO 14971:2007 AMPLEXOR Life Sciences zapewnia spójną ocenę i ograniczenie ryzyka na wszystkich etapach świadczenia usług dla branży wyrobów medycznych.
Dokładnie dokumentujemy zarządzanie ryzykiem i prowadzimy je przez cały okres świadczenia usługi – od początkowego planowania do okresu po dostawie, w stosownych przypadkach.

ISO 27001:2013

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Ta norma określa wymagania w zakresie ustanawiania, wdrażania, utrzymania i stałego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach organizacji. Dzięki certyfikacji ISO 27001 AMPLEXOR dysponuje odpowiednimi środkami umożliwiającymi identyfikację ryzyka dla bezpieczeństwa informacji oraz narzędziami pozwalającymi na ograniczenie tego ryzyka.

*postępowanie certyfikacyjne w toku

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (CSR)

W firmie AMPLEXOR bardzo poważnie traktujemy wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, przed jakimi staje nasze społeczeństwo, i dlatego społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stanowi centralny punkt naszej strategii biznesowej. W świecie, w którym panuje coraz większa konkurencja na rynku międzynarodowym, pragniemy mieć pewność, że będziemy umieli się dostosować do istniejących warunków oraz że przyjmiemy najlepsze praktyki na rynku dotyczące odpowiedzialności społecznej.

CSR to kluczowa wartość dla naszej organizacji, a model zrównoważonego rozwoju umożliwia uwzględnienie odpowiedzialności środowiskowej, gospodarczej i społecznej w naszej działalności (poprzez zaangażowanie naszych pracowników, zarządzanie emisją dwutlenku węgla, wkład na rzecz społeczeństwa i tworzenie wartości gospodarczej). Nasz model jest zgodny z zasadami normy ISO 26000 dotyczącej społecznej odpowiedzialności oraz z zasadami inicjatywy ONZ „Global Compact”, dzięki czemu mamy pewność, że zachowujemy zgodność z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i potrzebami wynikającymi z naszej działalności.

 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (CSR)

 

Jako dumny członek inicjatywy ONZ „Global Compact” (UNGC) od 2010 r. stosujemy te zasady i pracujemy zgodnie z nimi. Te zasady zostały podzielone na 4 grupy tematyczne: prawa człowieka, warunki pracy, środowisko i walka z korupcją. Poszanowanie zasad UNGC i zapewnienie wsparcia dla współpracujących z nami stron w tym zakresie jest dla nas niezwykle ważne.

ZGŁASZANIE WSZELKICH PODEJRZEWANYCH NARUSZEŃ ZASAD

W firmie AMPLEXOR przestrzegamy restrykcyjnych zasad postępowania i dążymy do skutecznego nawiązywania współpracy z naszymi zainteresowanymi stronami: szanując, uwzględniając i odpowiadając na ich interesy w najlepszy możliwy sposób.
Zachęcamy naszych klientów, dostawców i partnerów do zgłaszania wszelkich podejrzewanych naruszeń zasad przez przedstawicieli AMPLEXOR.
Proszę mieć na uwadze, że nasza firma dokładnie zbada wszelkie zgłoszenia naruszeń dokonane w dobrej wierze.

Wszelkie informacje uzyskane w odniesieniu do konkretnej sprawy będą traktowane w sposób profesjonalny i poufny .