• 1987

  Zaczyna się nasza historia

  Założenie euroscript Luxembourg przez przedsiębiorstwo Saarbrucker Zeitung Verlag und Druckerei.

 • 1996

  Rozszerzenie działalności o usługi dla sektora produkcji i usługi finansowe

  Przejęcie przedsiębiorstw Incos i Unitext Übersetzungen w Szwajcarii i w Niemczech.

 • 2000–2004

  Rozszerzenie Unii Europejskiej

  Euroscript podejmuje działalność w Europie Środkowo-Wschodniej: powstają oddziały w Polsce, na Łotwie i na Węgrzech.

 • 2005–2006

  Kolejne międzynarodowe powiązania

  Przejęcie przedsiębiorstw DocConsult i Polydok w Niemczech. Połączenie z przedsiębiorstwami Delt z Holandii i Belgii oraz Certitude z Rumunii. Nowe partnerstwa z EMC, PTC i Oracle.

 • 2007

  Wzmocnienie oferty usług zarządzania treścią

  Przejęcie przedsiębiorstw eurodoc/syselog z Francji, Kanady i Indii oraz Lusoscript z Portugalii.

 • 2010–2012

  Rozpoczęcie działalności w Azji i Ameryce Północnej

  Otwarcie oddziałów w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii. Rheinische Post Medien Gruppe przejmuje większościowe udziały w Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei.

 • styczeń 2014 r.

  Rozwój usług cyfrowych

  Przejęcie przedsiębiorstwa Amplexor NV, dostawcy rozwiązań z zakresu zarządzania treścią, z oddziałami w Belgii i Rumunii. Ugruntowanie wysokich kompetencji w dziedzinie systemów WCMS i ECM z wykorzystaniem technologii Adobe, Alfresco, Drupal, Microsoft i SDL.

 • 2014–2015

  Wzmocnienie oferty w zakresie nauk biologicznych

  Przejęcie przedsiębiorstw Infotehna, wiodącego dostawcy rozwiązań w zakresie zarządzania treścią do celów regulacji i zapewnienia zgodności, oraz FXT, wyłącznego partnera w dziedzinie tłumaczeń medycznych. Rozpoczęcie działalności w Chorwacji, Słowenii i Stanach Zjednoczonych

 • grudzień 2015 r.

  Jeden zespół, jedna nazwa: AMPLEXOR

  AMPLEXOR zostaje oficjalnie ogłoszony nową wspólną marką, pod którą połączono wszystkie dotychczasowe marki i wcześniejsze przedsiębiorstwa grupy: euroscript, Infotehna, Amplexor i FXTranslations.  

 • 2017

  Lider w dziedzinie inteligentnego zarządzania treścią

  Przejęcie przedsiębiorstwa Sajan, Inc., wiodącego dostawcy usług językowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przejęcie to wzmacnia pozycję firmy AMPLEXOR jako innowacyjnego lidera dostarczającego inteligentne rozwiązania dotyczące treści.

 • Embrace the future