MARK EVENEPOEL

CEO (Chief Executive Officer):
Mark Evenepoel - CEO van AMPLEXOR
linkedin-icon

In de loop van zijn carrière bekleedde Mark senior posities in softwareontwikkeling, accounting, bedrijfsconsultancy en sales management. Hij heeft een ruime ervaring in business development, zowel in de publieke als in de privésector.

De afgelopen jaren heeft Mark zich toegelegd op het ontwikkelen en concretiseren van de visie van de groep en op de mondiale uitbreiding ervan. Door zijn professionele achtergrond kan hij de prestaties van interne resources doeltreffend stimuleren en tegelijk solide externe partnerschappen opbouwen.

Met de aanpassing van bedrijfsmodellen en de integratie van nog meer technologie richt Mark zich tegenwoordig vooral op de transformatie van de groep, zodat die klaar is voor nieuwe kansen en uitdagingen. Hij is vastberaden om van AMPLEXOR dé wereldwijde referentie voor digitale oplossingen te maken.

MICHAEL SUCH

CFO (Chief Financial Officer):
Michael Such - CFO van AMPLEXOR
linkedin-icon

In eerdere functies bij verschillende multinationale ondernemingen heeft Michael een brede ervaring opgebouwd in financiën en controlling. In zijn functie ziet hij toe op alle financiële verrichtingen van de groep en concentreert hij zich op de algemene financiële strategie en planning, waarbij hij de rapportage faciliteert en de verantwoording tegenover de aandeelhouders waarborgt. Daarnaast ziet hij binnen de groep ook toe op het kwaliteits- en veiligheidsbeheer en op alle informatiesystemen.

Michael heeft verschillende acquisitieprojecten geleid die hebben bijgedragen aan de internationale uitbreiding van de groep. Hij stond aan het roer van de eerste fusie- en acquisitieprojecten in Europa, Canada en India en breidde het terrein van AMPLEXOR in de VS en Azië verder uit.

Het is de missie van Michael om de winstgevendheid van AMPLEXOR wereldwijd te vergroten en daarom heeft hij een stevige financiële basis voor de groep gelegd. 

JOCHEN KLIEMKE

CSO (Chief Sales Officer)
Jochen Kliemke - CSO van AMPLEXOR
linkedin-icon

In de loop van zijn internationale carrière bekleedde Jochen senior functies in bedrijfsconsultancy, sales en algemeen management.

Hij heeft de afgelopen jaren een wezenlijke bijdrage geleverd aan de strategische ontwikkeling van AMPLEXOR. Hij staat aan het hoofd van de wereldwijde salesteams van AMPLEXOR.

Door zijn ervaring in zowel de dienstensector als de industrie kan Jochen de organisatie aanpassen aan wijzigingen die voortvloeien uit groei, acquisities en marktschommelingen. Hij motiveert de wereldwijde salesteams en AMPLEXOR om hun grenzen te blijven verleggen, zet zich in om het succesverhaal van AMPLEXOR voort te zetten en draagt ertoe bij dat alle stakeholders trots zijn om er deel van uit te kunnen maken.

Wilt u meer weten over AMPLEXOR?

Neem contact met ons op