Sinds 1997 zijn we keer op keer geslaagd voor de jaarlijkse kwaliteitsaudits en hercertificeringsbeoordelingen, zodat we onze klanten gecertificeerde diensten kunnen blijven aanbieden voor consultancy, systeemintegratie, taaldiensten, content- en documentmanagement, en outsourcing van klantprocessen tijdens de volledige levenscyclus van het contentmanagementproces.

ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagementsysteem

Dit certificaat toont aan dat we in staat zijn producten en diensten aan te bieden die consequent voldoen aan de regulatorische vereisten. We hebben dit als fundament genomen om totale klanttevredenheid te garanderen. Het vormt dan ook de basis voor een aantal andere normen die betrekking hebben op specifieke aspecten van onze bedrijfsactiviteiten.

EN 9100:2009

Kwaliteitsmanagementsystemen voor de lucht- en ruimtevaart & defensie

Een specifiek certificaat voor onze Franse kantoren in Montigny en Toulouse met het oog op consultancydiensten, systeemintegratie, taaldiensten, content- en documentmanagement, en outsourcing van klantprocessen tijdens de volledige levenscyclus van het contentmanagementproces.

ISO 17100:2015

Eisen voor vertaaldiensten

Deze norm (voorheen EN 15038:2006) wordt enkel afgegeven aan vertaalbureaus en aanbieders van vertaaldiensten die aan strikte kwaliteitseisen voldoen. De norm omvat de vereisten voor de kernprocessen, de middelen en de andere aspecten die nodig zijn voor de levering van een kwaliteitsvolle vertaaldienst in overeenstemming met de klant- en dienstspecificaties.

ISO 13485:2003

Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagementsystemen

Deze norm legt de vereisten vast voor kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen met het oog op regulatory compliance. Het ISO 13485-certificaat vormt de basis voor AMPLEXOR Life Sciences om aan de richtlijnen, voorschriften en verantwoordelijkheden voor medische hulpmiddelen te voldoen en ons engagement als dienstverlener te tonen op het gebied van kwaliteit voor de sector medische hulpmiddelen.

ISO 14971:2007

Toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen

Door te voldoen aan de vereisten van ISO 14971:2007 garandeert AMPLEXOR Life Sciences een consistente beoordeling en beperking van risico's tijdens alle fasen van onze dienstverlening voor de sector medische hulpmiddelen.
Wij zorgen ervoor dat risicobeheer goed wordt vastgelegd en grondig wordt uitgevoerd gedurende de dienstverlening, van de oorspronkelijke planning tot de oplevering en daarna (indien van toepassing).

ISO 27001:2013

Beheer Van Informatiebeveiliging

Deze norm legt de eisen vast voor het opzetten, uitvoeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging binnen een organisatie. Dankzij het ISO 27001-certificaat kan AMPLEXOR de risico's voor informatiebeveiliging bepalen en de benodigde controles invoeren om het risico terug te dringen.

*certificeringsproces in uitvoering

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bij AMPLEXOR nemen we duurzaamheid bijzonder serieus. Daarom hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal gesteld in onze bedrijfsstrategie. Omdat de wereldwijde concurrentie natuurlijk niet stil zit, moeten we ons aanpassen aan de beste praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en deze gebruiken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kernwaarde voor onze organisatie en om onze sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheden te verweven met onze activiteiten, hebben we een duurzaamheidsmodel opgezet (betrokkenheid van onze mensen, beperking van onze ecologische voetafdruk, bijdrage aan de maatschappij en creatie van economische waarde). Ons model volgt de beginselen van ISO 26000 (de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) en het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties, waardoor het afgestemd is op de internationale beste praktijken en de behoeften van ons bedrijf.

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Wij zijn al sinds 2010 trots lid van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (UNGC) en passen de beginselen ervan toe in onze activiteiten. Deze beginselen zijn verdeeld in 4 thema's: mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en corruptiebestrijding. We vinden het belangrijk de tien beginselen van het Global Compact-initiatief van de VN te respecteren en de ruggensteun van onze stakeholders te garanderen.

VERMEENDE SCHENDING VAN BEGINSELEN MELDEN

Bij AMPLEXOR houden we ons aan strenge gedragsnormen en wij vinden het heel belangrijk om effectief de dialoog aan te gaan met onze stakeholders en zo goed mogelijk rekening te houden met hun belangen, deze te respecteren en te verdedigen.
Wij stimuleren al onze klanten, toeleveranciers en partners om elke vermeende schending van de beginselen door vertegenwoordigers van AMPLEXOR te melden.
Alle te goeder trouw gedane meldingen van een vermeende schending worden door onze organisatie grondig onderzocht.

Informatie die in verband met een specifiek geval wordt verstrekt, zal op professionele en vertrouwelijke wijze worden behandeld.