Privacybeleid

1. NALEVINGSVERKLARING

Bij Amplexor (Amplexor International S.A. en onze dochterondernemingen) stellen we alles in het werk om de privacy te beschermen van onze potentiële klanten, huidige klanten en partners, en elke andere persoon die persoonsgegevens meedeelt aan of communiceert met Amplexor via onze website, e-mail of andere middelen.

In dit privacybeleid verwijzen "wij/we", "ons" en "onze" naar Amplexor (Amplexor International S.A. en onze dochterondernemingen).

1.1. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid bepaalt onze praktijken m.b.t. het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens. Het beschrijft ook jouw opties m.b.t. het gebruik van, de toegang tot en de correctie van jouw persoonsgegevens. Door onze website te bezoeken, jouw persoonsgegevens mee te delen of op een andere manier met Amplexor te communiceren, ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als je niet akkoord gaat met de gegevenspraktijken die worden beschreven in dit privacybeleid, lees dan de paragraaf "Opt-out en afmelden" hieronder. 

2. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Amplexor voldoet aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).       

Vragen of klachten m.b.t. onze naleving van de AVG kun je sturen naar data-protection-team@amplexor.com. Als je onopgeloste problemen hebt m.b.t. privacy of het gebruik van gegevens die we niet voldoende hebben behandeld, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om een gerechtelijke oplossing te vinden.

3. VERZAMELDE INFORMATIE


3.1. Wanneer je onze website bezoekt

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we alleen navigatie-informatie zoals hieronder beschreven. We kunnen je vragen om persoonsgegevens mee te delen voor specifieke interacties op de website, zoals het registreren voor evenementen of om toegang te krijgen tot exclusieve inhoud.

3.2. Wanneer je direct of indirect communiceert met AMPLEXOR

Als je persoonsgegevens meedeelt aan Amplexor in andere omstandigheden, bijvoorbeeld een evenement, een vergadering, of een marketinggerelateerde activiteit, verwerken wij jouw persoonsgegevens volgens de voorwaarden vermeld in dit privacybeleid.  

Soms ontvangen we mogelijk persoonsgegevens van een externe derde partij of een publiek beschikbare bron. In deze omstandigheden is dit privacybeleid eveneens van toepassing.

3.3. Persoonsgegevens

Dit verwijst naar informatie die je ons vrijwillig meedeelt en die jou persoonlijk identificeert, inclusief contactinformatie, bijvoorbeeld jouw naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, -adres, telefoonnummer, en andere informatie over jezelf of jouw bedrijf. Persoonsgegevens kunnen ook informatie over jou bevatten die op het internet beschikbaar is, bijvoorbeeld op Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of publiek beschikbare informatie die wij ontvangen van serviceproviders.

3.4. Navigatie-informatie

Dit verwijst naar informatie over jouw computer en jouw bezoek aan deze website zoals jouw IP-adres, geografische locatie, browsertype, bron van verwijzing, duur van het bezoek en de bezochte pagina's. Zie de sectie "Navigatie-informatie" hieronder.

4. GEBRUIK VAN INFORMATIE


4.1. Naleving van ons privacybeleid

Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen uitsluitend overeenkomstig dit privacybeleid. Wij verkopen jouw persoonsgegevens in geen geval aan een derde partij.

4.2. Gebruik van persoonsgegevens

Naast het gebruik dat in de rest van dit privacybeleid beschreven wordt, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om:

a)   jouw surfervaring te verbeteren door de website te personaliseren;

b)   jou informatie te sturen waarvan we denken dat deze interessant is voor jou, per e-mail, post of via een andere weg;

c)   jou marketingberichten te sturen over de producten waarvan we denken dat ze interessant zijn voor jou, en;

d)   andere bedrijven statistische informatie over onze gebruikers te sturen. Deze informatie zal echter niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.

Bovendien zullen we mogelijk gegevens delen met vertrouwde partners om contact met jou op te nemen op basis van jouw verzoek om dit soort berichten te ontvangen, ons te helpen statistische analyses uit te voeren, of klantenservice te bieden.

Dergelijke derde partijen hebben geen toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken behalve voor deze doeleinden. Ze zijn bovendien verplicht om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Als je niet wenst dat we jouw persoonsgegevens delen met deze bedrijven, neem dan contact met ons op via marketing@amplexor.com.

4.3. Gebruik van navigatie-informatie

Wij gebruiken navigatie-informatie om de website te onderhouden en te verbeteren. We kunnen navigatie-informatie ook afzonderlijk of in combinatie met persoonsgegevens gebruiken om jou gepersonaliseerde informatie over Amplexor te bezorgen.

4.4. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij bewaren de persoonsgegevens die je meedeelt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beveiligd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade door het foute of onwettige gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Daarom is het belangrijk dat jij je aan de veiligheidsvoorschriften houdt, zoals het blokkeren van de toegang tot jouw registratieadres voor derden, aangezien jij als enige verantwoordelijk bent voor elk bezoek aan onze website vanaf jouw IP-adres.

Onze website kan links, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet door ons worden gemonitord of beheerd en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of voor de aldaar aangeboden aanbiedingen, producten en diensten. Wij raden jou dan ook aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elke andere site aandachtig te lezen.

Als je vragen hebt over de veiligheid van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met data-protection-team@amplexor.com.

4.5. Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die je ons meedeelt zolang wij deze beschouwen als mogelijk nuttig om contact met jou op te nemen m.b.t. onze diensten, of zoals vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, conflicten op te lossen en overeenkomsten uit te voeren. Daarna wissen we deze gegevens op een veilige manier. Wij zullen deze gegevens eerder van onze servers wissen als je dat wenst, zoals beschreven in "Opt-out en afmelden" hieronder.

4.6. Internationale overdracht van informatie

Om onze mondiale activiteiten te verbeteren, kunnen we wereldwijd persoonsgegevens doorgeven en ontvangen. Dit privacybeleid is van toepassing zelfs als we persoonsgegevens doorgeven aan andere landen.

4.7. Gedwongen openbaarmaking

Wij behouden het recht voor om jouw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken indien wettelijk verplicht of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat het gebruik of de openbaarmaking nodig is om onze rechten te beschermen, jouw veiligheid of die van anderen te garanderen, fraude te onderzoeken, of een wet, een gerechtelijk bevel of juridisch proces na te leven.

5. NAVIGATIE-INFORMATIE

AMPLEXOR maakt gebruik van cookies om trends te analyseren, de website te beheren, de activiteit van gebruikers op de website te volgen, en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op jouw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden niet gebruikt om programma's te draaien of virussen op jouw computer te installeren. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen enkel worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan jou heeft toegewezen. Een van de hoofddoelstellingen van cookies is jou een handige feature te bieden waarmee je tijd kunt besparen. Het doel van een cookie is de webserver informeren dat je bent teruggekeerd naar een specifieke pagina.

Je kunt cookies aanvaarden of afwijzen. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar je kunt normaal gesproken jouw browserinstellingen aanpassen om cookies af te wijzen als je dat wilt. Als je kiest om cookies af te wijzen, kun je mogelijk geen gebruikmaken van sommige interactieve functies van de website die je bezoekt. Amplexor registreert de website en pagina's die jij bezoekt binnen Amplexor om te bepalen welk gedeelte van de Amplexor-website het meest populair is of het meest wordt gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om aangepaste inhoud en promoties op de website weer te geven.

6. OPT-OUT


6.1. Jouw persoonsgegevens reviseren, corrigeren en verwijderen

Op verzoek zal Amplexor jou informatie geven over de vraag of wij persoonsgegevens over jou bezitten. Als je ons persoonsgegevens meedeelt, heb je de volgende rechten m.b.t. die informatie:

  • De gebruikersinformatie die je ons hebt meegedeeld reviseren
  • Vragen dat wij fouten, verouderde informatie of ontbrekende gegevens verbeteren in de gebruikersinformatie die je ons hebt meegedeeld
  • Vragen dat jouw gebruikersinformatie wordt verwijderd van alle mailinglijsten die wij gebruiken
  • De gegevensportabiliteit van jouw gebruikersinformatie vragen
  • Vragen dat jouw gebruikersinformatie wordt gewist uit onze records
  • Voor een opt-out uit de mailing van Amplexor of derde partijen zoals beschreven in de bepaling “Afmelden voor berichten” hieronder.

Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen met ons op het adres marketing@amplexor.com.

Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden op jouw verzoek en je op de hoogte stellen van de ondernomen actie.

6.2. Afmelden voor berichten

Je kunt je afmelden voor onze marketingberichten door te klikken op de link "unsubscribe" onderaan onze e-mails. Afmelden voor onze marketingberichten heeft geen invloed op transactiegerelateerde e-mails in verband met klantaccounts.

7. BIJKOMENDE INFORMATIE

AMPLEXOR International S.A. is gevestigd in Bertrange, Luxemburg en ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer R.C. Lux: sectie B 122347.

Wij zullen dit privacybeleid mogelijk af en toe bijwerken en we raden jou aan om het regelmatig te raadplegen. Het is te allen tijde beschikbaar op onze website.

Neem voor meer informatie of opmerkingen over dit privacybeleid contact met ons op.