1. NALEVINGSVERKLARING

Bij AMPLEXOR (AMPLEXOR International S.A. en onze dochterondernemingen) stellen we alles in het werk om de privacy te beschermen van onze potentiële klanten, huidige klanten en partners, en elke andere persoon die persoonsgegevens meedeelt aan of communiceert met AMPLEXOR via onze website, e-mail of andere middelen.

In dit privacybeleid verwijzen "wij/we", "ons" en "onze" naar AMPLEXOR (AMPLEXOR International S.A. en onze dochterondernemingen).

1.1. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid bepaalt onze praktijken m.b.t. het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens. Het beschrijft ook uw opties m.b.t. het gebruik van, de toegang tot en de correctie van uw persoonsgegevens. Door onze website te bezoeken, uw persoonsgegevens mee te delen of op een andere manier met AMPLEXOR te communiceren, gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als u niet akkoord gaat met de gegevenspraktijken die worden beschreven in dit privacybeleid, lees dan de paragraaf "Opt-out en afmelden" hieronder. 

2. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

AMPLEXOR voldoet aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Vragen of klachten m.b.t. onze naleving van de AVG kunt u sturen naar data-protection-team@amplexor.com. Als u onopgeloste problemen heeft m.b.t. privacy of het gebruik van gegevens die we niet voldoende hebben behandeld, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om een gerechtelijke oplossing te vinden.

3. VERZAMELDE INFORMATIE
3.1. Wanneer u onze website bezoekt

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we alleen navigatie-informatie zoals hieronder beschreven. We kunnen u vragen om persoonsgegevens mee te delen voor specifieke interacties op de website, zoals het registreren voor evenementen of om toegang te krijgen tot exclusieve inhoud.

3.2. Wanneer u direct of indirect communiceert met AMPLEXOR

Als u persoonsgegevens meedeelt aan AMPLEXOR in andere omstandigheden, bijvoorbeeld een evenement, een vergadering, of een marketinggerelateerde activiteit, verwerken wij uw persoonsgegevens volgens de voorwaarden vermeld in dit privacybeleid.

Soms ontvangen we mogelijk persoonsgegevens van een externe derde partij of een publiek beschikbare bron. In deze omstandigheden is dit privacybeleid eveneens van toepassing.

3.3. Persoonsgegevens

Dit verwijst naar informatie die u ons vrijwillig meedeelt en die u persoonlijk identificeert, inclusief contactinformatie, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, -adres, telefoonnummer, en andere informatie over uzelf of uw bedrijf. Persoonsgegevens kunnen ook informatie bevatten over u die op het internet beschikbaar is, bijvoorbeeld op Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of publiek beschikbare informatie die wij ontvangen van serviceproviders.

3.4. Navigatie-informatie

Dit verwijst naar informatie over uw computer en uw bezoek aan deze website zoals uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, bron van verwijzing, duur van het bezoek en de bezochte pagina's. Zie de sectie "Navigatie-informatie" hieronder.

4. GEBRUIK VAN INFORMATIE
4.1. Naleving van ons Privacybeleid

Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen uitsluitend overeenkomstig dit privacybeleid. Wij verkopen uw persoonsgegevens in geen geval aan een derde partij.

4.2. Gebruik van persoonsgegevens

Naast het gebruik dat in de rest van dit privacybeleid beschreven wordt, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om:

a)   uw surfervaring te verbeteren door de website te personaliseren

b)   u informatie te sturen waarvan we denken dat deze u kan interesseren, per e-mail, post of via een andere weg;

c)   u marketingberichten te sturen over de producten waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren, en

d)   andere bedrijven statistische informatie over onze gebruikers te sturen. Deze informatie zal echter niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.

Bovendien zullen we mogelijk gegevens delen met vertrouwde partners om contact met u op te nemen op basis van uw verzoek om dit soort berichten te ontvangen, ons te helpen statistische analyses uit te voeren, of klantenservice te bieden.

Zulke derde partijen hebben geen toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken behalve voor deze doeleinden, en ze zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Als u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens delen met deze bedrijven, neem dan contact op met ons via marketing@amplexor.com.

4.3. Gebruik van navigatie-informatie

Wij gebruiken navigatie-informatie om de website te onderhouden en te verbeteren. We kunnen navigatie-informatie ook afzonderlijk of in combinatie met persoonsgegevens gebruiken om u gepersonaliseerde informatie over AMPLEXOR te bezorgen.

4.4. Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij bewaren de persoonsgegevens die u meedeelt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beveiligd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade door het foute of onwettige gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

Daarom is het belangrijk dat u zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt, zoals het blokkeren van de toegang tot uw registratieadres voor derden, aangezien u als enige verantwoordelijk bent voor elk bezoek aan onze website vanaf uw IP-adres.

Onze website kan links, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet door ons worden gemonitord of beheerd en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of voor de aldaar aangeboden aanbiedingen, producten en diensten. Wij raden u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elke andere site aandachtig te lezen.

Als u vragen heeft over de veiligheid van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met data-protection-team@amplexor.com.

4.5. Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die u ons meedeelt zolang wij deze beschouwen als mogelijk nuttig om contact met u op te nemen m.b.t. onze diensten, of zoals vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, conflicten op te lossen en overeenkomsten uit te voeren. Daarna wissen we deze gegevens op een veilige manier. Wij zullen deze gegevens eerder van onze servers wissen als u dat wenst, zoals beschreven in "Opt-out en afmelden" hieronder.

4.6. Internationale overdracht van informatie

Om onze mondiale activiteiten te verbeteren, kunnen we wereldwijd persoonsgegevens doorgeven en ontvangen. Dit privacybeleid is van toepassing zelfs als we persoonsgegevens doorgeven aan andere landen.

4.7. Gedwongen openbaarmaking

Wij behouden het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken indien wettelijk verplicht of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat het gebruik of de openbaarmaking nodig is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te garanderen, fraude te onderzoeken, of een wet, een gerechtelijk bevel of juridisch proces na te leven.

5. NAVIGATIE-INFORMATIE

AMPLEXOR maakt gebruik van cookies om trends te analyseren, de website te beheren, de activiteit van gebruikers op de website te volgen, en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden niet gebruikt om programma's te draaien of virussen op uw computer te installeren. Cookies worden uniek aan u toegewezen, en kunnen enkel worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft toegewezen. Een van de hoofddoelstellingen van cookies is u een handige eigenschap te bieden waarmee u tijd kunt besparen. Het doel van een cookie is de webserver informeren dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina.

U kunt cookies aanvaarden of afwijzen. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kunt normaal gesproken uw browserinstellingen aanpassen om cookies af te wijzen als u dat verkiest. Als u kiest om cookies af te wijzen, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van sommige interactieve functies van de website die u bezoekt. AMPLEXOR registreert de website en pagina's die u bezoekt binnen AMPLEXOR, om te bepalen welk gedeelte van de AMPLEXOR-website het meest populair is of het meest wordt gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om aangepaste inhoud en promoties op de website weer te geven.

6. OPT-OUT
6.1. Uw persoonsgegevens reviseren, corrigeren en verwijderen

Op verzoek zal AMPLEXOR u informatie geven over de vraag of wij persoonsgegevens over u bezitten. Als u ons persoonsgegevens meedeelt, heeft u de volgende rechten m.b.t. die informatie:

  • De gebruikersinformatie die u ons heeft meegedeeld reviseren
  • Vragen dat wij fouten, verouderde informatie of ontbrekende gegevens verbeteren in de gebruikersinformatie die u ons heeft meegedeeld
  • Vragen dat uw gebruikersinformatie wordt verwijderd van alle mailinglijsten die wij gebruiken
  • De gegevensportabiliteit van uw gebruikersinformatie vragen
  • Vragen dat uw gebruikersinformatie wordt gewist uit onze databanken
  • Voor een opt-out uit de mailing van AMPLEXOR of derde partijen zoals beschreven in de bepaling “Afmelden voor berichten” hieronder.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons op het adres marketing@amplexor.com.

Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden op uw verzoek en u op de hoogte stellen van de ondernomen actie.

6.2. Afmelden voor berichten

U kunt zich afmelden voor onze marketingberichten door te klikken op de link "unsubscribe" onderaan onze e-mails. Afmelden voor onze marketingberichten heeft geen invloed op transactiegerelateerde e-mails in verband met klantenaccounts.

7. BIJKOMENDE INFORMATIE

AMPLEXOR International S.A. is gebaseerd in Bertrange, Luxemburg en ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer R.C. Lux: sectie B 122347.

Wij zullen dit privacybeleid mogelijk af en toe bijwerken, en we raden u dus aan om het regelmatig te raadplegen. Het is te allen tijde beschikbaar op onze website.

Neem voor meer informatie of opmerkingen over dit privacybeleid contact met ons op.