HOE KAN IK EEN PROEFLICENTIE VERKRIJGEN VOOR MYINSIGHT?

Vul uw gegevens in op het aanvraagformulier voor een proeflicentie om een proeflicentie van dertig dagen aan te vragen.

DE WEBAPPLICATIE WORDT NIET CORRECT GEÜPGRADED BIJ HET UPGRADEN VAN MYINSIGHT

Controleer of het nieuwe bestand myinsight.war juist in uw map met web-apps is opgeslagen. Vervolgens kunt u de juiste versie van myInsight controleren in het scherm 'About' in de myInsight-webapplicatie:

In D2:

about screen


In Documentum Administrator/Webtop:

faq2
KAN MYINSIGHT WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET EEN LOADBALANCER?

MyInsight voor Documentum zou met een loadbalancer moeten werken, mits de myInsight-gebruiker met zijn sessie op dezelfde server blijft. Anders ziet de gebruiker een inlogscherm wanneer hij verbinding maakt met een andere server.

DE RAPPORTEN WORDEN GEGENEREERD ZONDER STIJLSHEET EN HET LOGO WORDT NIET WEERGEGEVEN IN HET RAPPORT

Voer de CS-installatie opnieuw uit en kies de optie 'Updaten'. Vul in de onderstaande stap de juiste URL in.

faq3


Enige aanvullende informatie: de installer updatet automatisch alle presentatiebestanden in de repository wanneer de URL is opgenomen in de inhoud van het bestand en voor alle myInsight-widgets, bijvoorbeeld in het bestand Report Presentations -> Standard Presentations -> htmlCommon.xsl.

Een andere optie om het probleem op te lossen is door het presentatiebestand htmlCommon.xsl (Report Presentations\Standard Presentation\htmlCommon.xsl) handmatig aan te passen wanneer dit probleem zich alleen voordoet bij HTML-rapporten.

U moet de volgende regel aanpassen om naar de juiste middelen te verwijzen:

faq4
KAN IK TAALPAKKETTEN VERWIJDEREN UIT MYINSIGHT?

Selecteer het jar-pakket met de volgende opdracht:

jar xvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar

Verwijder alle bestanden in de map 'strings' die eindigen op '_de.properties' en '_nl.properties' (en eventuele andere talen waarmee u problemen hebt).
Gebruik de volgende opdracht om het jar-pakket opnieuw te compileren:

jar xvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar

IK ONTVANG DE VOLGENDE FOUTMELDING

Install,nl.delt.install.common.beans.wizard.action.DltWAIns tallFromXMLDef, err, DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null STACK_TRACE: 19 DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null

Wanneer een rapportdefinitie content van meer dan 10 bytes bevat, verwacht de TBO-module een XML-bestand met informatie over de kenmerken. Dit is niet mogelijk tijdens de installatie, en de installatiesoftware verbindt geen content van meer dan 10 bytes aan de TBO-module (dit IS WEL mogelijk met 5 bytes).
Het object dat de fout genereert (bv. 09008142801b4877), bevat de volledige content-voorinstallatie.

Om dit probleem op te lossen, moet de content worden omgezet in content van minder dan 10 bytes. Pas dan kan de installatie verder worden uitgevoerd.

IK HEB PROBLEMEN MET HET CLASSPATH DAT MYINSIGHT GEBRUIKT

MyInsight voor Documentum doet niets speciaals met het classpath, dus dit is hetzelfde als elke andere module binnen Documentum (uitgezonderd de java_methods-directory). Conflicten met de bibliotheek die in verschillende mappen is opgeslagen, kunnen het gemakkelijkst worden opgelost door de bibliotheek in een map te plaatsen die zich altijd in het Documentum Java Method Server-classpath bevindt. Als de bibliotheek alleen wordt gebruikt in methoden die worden uitgevoerd op de Documentum Java Method Server, kunt u het bestand plaatsen in de map '%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/deploy/ServerApps .ear/lib' of (als de bibliotheek ook wordt gebruikt in BPM-werkstromen) '%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/lib'.

De logbestanden van myInsight worden opgeslagen in het archief in het '/Temp'-cabinet of in '/Temp/jobs/Delt Reporting Agent' voor het uitvoeren van taken.Het is niet mogelijk het classpath in het logbestand te zetten.

Het traceerniveau kan worden gewijzigd voor de taken die moeten worden uitgevoerd:

 • Wijzig het traceerniveau van de taak in Documentum

En voor handmatige uitvoeringen:

 • Maak een bestand met de naam 'Delt Report Generator.properties' in de directory WEB-INF\classes van de D2-Client-webapplicatie.
 • Zet de volgende regel in dit bestand
 • method_trace_level=10
 • Herstart de D2-Client-applicatie.
PROBLEMEN MET MYINSIGHT BIJ DE UPGRADE NAAR D2 4.1


We raden aan enkele aanvullende installatiestappen te doorlopen bij de upgrade naar D2 4.1:
Voer eerst de upgrade van D2 4.0 naar 4.1 uit zoals beschreven in de installatiehandleiding voor D2 en voer dan de onderstaande stappen uit:

Installeer de myInsight-widget opnieuw (doe dit altijd na het installeren van een nieuwe D2-versie)

 • De installatie van de myInsight-widget kan worden uitgevoerd met de installer voor de applicatieserver van myInsight 'WebAppConfigurationWIN|LINUX'.
 • De installer vraagt tijdens de installatie om de D2FS en D2-map/.war. Maak voor beide apps een koppeling naar de D2-map of D2.war in uw webapps/deploy-map op de applicatieserver.
  • Bewerk dit bestand op de applicatieserver webapps\myInsight\WEB-INF\classes\applicationContext.xml en pas de volgende instellingen aan:
 • Koppel de defaultUri-property aan de juiste D2-URL: http://HOST_NAME:PORT/D2/ws 
  (Bv. property name="defaultUri" value="http://localhost:8080/D2/ws"/).
 • Zoek de tekst “eu.c6.d2fs.services.usergroup_service:” en verwijder deze (inclusief de dubbele punt).
  • Stop de applicatieserver.
  • Verwijder de cache/werkmap van de applicatieserver.
  • Start de applicatieserver.
IK KRIJG DE VOLGENDE FOUTMELDING IN HET MYINSIGHT-CONTENTSERVERPROGRAMMA OP LINUX

Graphical installers are not supported by the VM. (Grafische installers worden niet ondersteund door de VM.) The console mode will be used instead... (In plaats daarvan wordt de consolemodus gebruikt...)

Voer de myInsight-contentserver-installatie uit vanaf een Windows-computer en maak tijdens de installatie verbinding met de Linux-computer.

LICENTIEFOUT NA UPGRADEN NAAR MYINSIGHT 5.1


Bij de upgrade naar myInsight 5.1 is een kleine update van uw licentiebestand vereist.
Klanten van myInsight hoeven alleen maar contact op te nemen met het ondersteuningsteam om de licentiecode te laten bijwerken.
Indien u dringend behoefte heeft aan een code buiten de Europese kantoortijden, kunt u altijd een tijdelijke code gebruiken die u kunt downloaden via onze website.
Proef- en NFR-licenties zijn compatibel met myInsight 5.1.

MYINSIGHT-LICENTIEBESTAND VERVANGEN EN VERKRIJGEN VAN HET LICENTIEBESTAND

U kunt via onze website een tijdelijk licentiebestand aanvragen dat één maand geldig is.

U kunt dit licentiebestand (myInsight.license) vervangen door het bestand dat u kunt vinden in de Documentum-repository onder het cabinet waarin myInsight voor Documentum is geïnstalleerd, bijvoorbeeld myInsight. In het licentiebestand is de verborgen flag ingesteld op 'true', dus u moet uw client-instellingen zo instellen dat verborgen objecten worden weergegeven (in Webtop/DA gaat u bijvoorbeeld naar Tools -> Preferences en selecteert u 'Show hidden objects').

HET MYINSIGHT-MENU IS NIET ZICHTBAAR IN DE MYINSIGHT-WIDGETS

Dit wordt veroorzaakt door de witte labels in het menu. U kunt dit probleem als volgt oplossen:

 • Ga naar D2-Config en vervolgens naar het D2-thema dat wordt gebruikt in de omgeving.
 • Selecteer een van de bestanden die u vindt in Application Background -> Image setting

Als het probleem hiermee niet is opgelost:

 • Ga naar de applicatieserver en open het volgende bestand: 

<webapps folder>/myInsight/FrameWork.css. Dit bestand heeft voorrang op alle andere instellingen.

 • Voeg in de .skin-MenuMainItem-node de volgende regel toe: 

color: black !important; of background-color: black !important;

WAAR KAN IK HET LOGBESTAND VINDEN ALS WE EEN FOUTMELDING ZOALS HIERONDER KRIJGEN IN DE UI?

Voer de myInsight-contentserver-installatie uit vanaf een Windows-computer en maak tijdens de installatie verbinding met de Linux-computer.

faq5

Error running method: There is an invalid DQL query specified. (Fout bij uitvoeren methode: Er is een ongeldige DQL-query gespecificeerd.)

 

U vindt het bijbehorende logbestand (result.myInsight Agent.log logfile) in het Temp-cabinet voor de werkelijke foutmelding en de onjuist geconfigureerde DQL. Hieronder vindt u enkele aanvullende foutmeldingen en de oplossing ervan:

 • ERROR: There are currently too many running reports: (FOUT: Er worden momenteel te veel rapporten uitgevoerd:)

Deze instelling kunt u wijzigen. Ga naar het cabinet waarin de eDRG is geïnstalleerd, bijvoorbeeld eDRG. U vindt de configuration.xml van eDRG in de root van dit cabinet. In dit configuratiebestand vindt u de onderstaande instelling:

 

faq6

 

U kunt deze instelling wijzigen om het toegestane aantal tegelijkertijd gegenereerde rapporten te verhogen. U kunt deze instelling bijvoorbeeld wijzigen in 50, maar vergeet niet dat deze instelling van invloed is op de prestaties. Met deze instelling kunt u 50 rapporten tegelijkertijd genereren, maar als deze rapporten gebruikmaken van zware query's, dan heeft dit gevolgen voor de prestaties van uw omgeving.

 • ERROR: Current repository does not fall within the license (FOUT: Huidige repository valt niet onder de licentie)

De repository waarop u momenteel bent ingelogd is niet aanwezig in het licentiebestand dat u gebruikt in de omgeving.

 • ERROR: Licensed period exceeded (FOUT: Licentieperiode verstreken)

Het licentiebestand dat u gebruikt in uw omgeving is niet langer geldig, omdat de huidige datum later is dan de vervaldatum van het licentiebestand.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem via onderstaand formulier contact op met onze experts.