Building Information Management

 

Fabrieksinformatiebeheer van AMPLEXOR ondersteunt het beheer van documenten en data in alle fasen van de levenscyclus van de industriële fabriek door bij te dragen aan de veiligheid, naleving van wet- en regelgeving en efficiëntie ervan. 

Dankzij een unieke aanpak waarbij documentbeheerdiensten worden gecombineerd met de integratie van contentmanagementsystemen (CMS) biedt AMPLEXOR een globale oplossing die kan worden aangepast aan uw bedrijfscontext, van planningsbeperkingen tot import van oude documenten.

Deze oplossing omvat de standaard-CMS-kenmerken en maakt het beheer mogelijk van alle documentatie - niet enkel technische informatie maar ook administratieve, contractuele en interne documenten.

Fabrieksinformatiebeheer van AMPLEXOR ondersteunt het beheer van documenten en data in alle fasen van de levenscyclus van de industriële fabriek

KENMERKEN

PlantProjectExpert

Beheer en controle van projectgerelateerde documenten via de ontwerp-bouw-, vernieuwings- en ontmantelingsfasen 

PlantOperationExpert

Documentbeheer tijdens operationele en onderhoudsfasen

PlantLocalExpert

Onafhankelijke webapplicatie voor het controleren van goedgekeurde documenten tijdens overhandigings-, operationele en onderhoudsfasen

PlantMobilityExpert

Eenvoudige formulieren voor werkinspecties, inwerkingstelling, ontmanteling en verslagen

FABRIEKSINFORMATIEBEHEERDIENSTEN

Documentbeheer voor building information management
DOCUMENTBEHEER
 • Raadpleging inzake documentarchitectuur en definitie van processen
 • Digitalisering, procesopstelling en opleiding
 • Documentcontrole van eender welk CMS (bestaand of geïmplementeerd door AMPLEXOR)
 • Bijstand voor levering van definitieve 'as-built' documentatie
 • Vertaling van technische documentatie
CMS-integratie voor building information management
CMS-INTEGRATIE
 •  Raadpleging inzake integratieontwerp, -toepassing en -ondersteuning, naargelang uw situatie en vereisteniveau (voor naleving van wet- en regelgeving, beveiliging, enz.)
 • Lokaal en light CMS
 • Integratie met andere applicaties (CMMA, ERP, nomad apps, 3D-modellen, BIM)
 • Allesomvattende weboplossing met geavanceerde modulen, zoals technische evaluatie en geautomatiseerde rapportage (op basis van de module OPIDIS Idox)
Aanvullende diensten voor building information management
AANVULLENDE DIENSTEN
 • Installatie, configuratie en opleiding
 • Import oude data
 • Documentbeheerdiensten en ondersteuning
 • Ondersteuning, onderhoud en hosting

Kom meer te weten over hoe wij u kunnen helpen met het beheer van documentatie
in alle fasen van de levenscyclus van de industriële fabriek

Fabrieksinformatiebeheer van AMPLEXOR is toegankelijk via een beveiligde online-interface en bevordert de samenwerking tussen engineering, management en contractanten. Deze geïntegreerde oplossing helpt om de nauwkeurigheid, traceerbaarheid en integriteit van aanverwante documentatie aan te tonen waardoor fabriekseigenaars of managers zich beter kunnen voorbereiden op evaluaties of audits inzake de naleving van wet- en regelgeving.

GEAVANCEERDE MODULEN

PlantProjectExpert

AMPLEXOR PlantProjectExpert ondersteunt documentatiebeheer in fabrieksontwerp-, aankoop- en bouwfasen.

Lees meer

PlantOperationExpert

AMPLEXOR PlantOperationExpert ondersteunt meerdere activiteiten voor het runnen van een fabriek en biedt beveiligde toegang tot activadocumenten en data.

Lees meer

PlantLocalExpert

AMPLEXOR PlantLocalExpert biedt realtime toegang tot goedgekeurde technische documenten, waardoor papierleveringen en handmatige bewerkingen overbodig worden.

Lees meer

PlantMobilityExpert

AMPLEXOR PlantMobilityExpert biedt gebruiksvriendelijke, vooraf ingevulde formulieren voor minder interventietijd en een beter toezicht ter plaatse.

Lees meer

* De geavanceerde modulen inzake fabrieksinformatiebeheer van AMPLEXOR zijn gebouwd op OPIDIS-modulen van Idox France, die weer zijn gebaseerd op de Documentum-gecertificeerde technologie van OpenText.

Neem vandaag nog contact met ons op!

Ons team staat klaar om u te helpen