AMPLEXOR, uw partner op het gebied van strategie en implementatie voor AVG-compliance


In de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden nieuwe voorschriften vastgesteld voor organisaties die goederen en diensten aanbieden aan mensen in de Europese Unie (EU) of die gegevens verzamelen en analyseren die zijn gekoppeld aan inwoners van de EU, ongeacht waar zij zich bevinden.

Aangezien technologieën voor documentbeheer, incidentbeheer, bedrijfsprocesbeheer (BPM) of marketing vaak grote hoeveelheden persoonsgegevens bevatten van klanten, medewerkers of zelfs andere partners, heeft de nieuwe verordening wereldwijd gevolgen voor Enterprise Content-systemen en platforms voor digitale ervaringen wanneer de verordening op 25 mei 2018 in werking treedt.

Niet-naleving kan leiden tot boetes van maximaal twintig miljoen euro of 4% van de jaaromzet of, erger nog, kan het vertrouwen van uw klanten schaden.

AMPLEXORS TOEWIJDING AAN DE AVG

AMPLEXOR helpt wereldwijd organisaties hun gegevensbeheer en digitale transformatiestrategieën zodanig te veranderen dat zij door het centraal stellen van de klant de AVG met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

AMPLEXOR zet zich in om de meest relevante voorschriften te volgen en hieraan te voldoen

AMPLEXOR zet zich in om de meest relevante voorschriften, waaronder de AVG, internationale normen en regelingen voor branchenaleving te volgen en hieraan te voldoen.

AMPLEXOR heeft een groeiend team samengesteld van gegevensbeschermingsfunctionarissen

AMPLEXOR heeft een groeiend team samengesteld van gegevensbeschermingsfunctionarissen ('DPO's') die assistentie kunnen verlenen bij het vaststellen van contentmanagement en processen die voldoen aan de AVG.

De ECM-teams van AMPLEXOR beschikken over uitgebreide deskundigheid over het instellen van oplossingen die voldoen aan de AVG

De ECM-teams van AMPLEXOR beschikken over uitgebreide deskundigheid over het instellen van ECM-oplossingen die voldoen aan de AVG en worden ondersteund door de systemen van OpenText, Microsoft, Alfresco of Box.

AMPLEXOR is in staat om uw doelen op het gebied van mensen, processen en technologie aan te passen

AMPLEXOR kan uw doelen op het gebied van mensen, processen en technologie aanpassen aan de AVG en kan naleving veranderen in een concurrentievoordeel voor uw organisatie of zakelijke activiteiten.

De inschatting van Forrester is dat 80% van de bedrijven in 2018 niet aan de AVG voldoet

EEN END-TO-ENDSTRATEGIE VOOR DE AVG

Met onze deskundigheid op het gebied van wereldwijde naleving in een brede reeks sectoren, helpen we organisaties over de hele wereld om inzicht te krijgen in de gevolgen van de AVG voor hun bedrijf, controle te krijgen over documenten met persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of gevoelige persoonsgegevens (SPI) en kunnen we mogelijke kansen identificeren.

Onze portfolio omvat een volledige set hulpmiddelen en diensten om u te ondersteunen bij het doorlopen van het AVG-traject, waaronder adviesdiensten, systeemintegratie, software-implementatie en het beheer van bedrijfsprocessen.

AVG-compliancestrategie door AMPLEXOR - Gegevensinventarisatie en intelligente bestanden
Gegevensinventarisatie en intelligente bestanden
 • Identificeer over welke persoonsgegevens u beschikt en waar deze zich bevinden door middel van uitgebreide gegevensmapping over zakelijke registers, archieven of systemen (fysieke of digitale activa).
 • Inzicht in de gevolgen van wettelijke vereisten met betrekking tot het verzamelen, verwerken, opslaan en bewaren van gegevens over uw activiteiten
 • Bescherm persoonsgegevens op een centrale locatie en digitaliseer papieren documenten voor gegevensextractie en verwijdering van fysieke gegevens
 • Classifeer gegevens automatisch door middel van het doorzoeken, indexeren en analyseren van metagegevens bij het detecteren van nalevingsproblemen en -kansen die op content gebaseerd zijn
AVG-compliancestrategie door AMPLEXOR - Beoordeling van de gevolgen en risico's voor de privacy
Beoordeling van de gevolgen en risico's voor de privacy
 • Voorkom het verlies van, de onbevoegde toegang tot of de publicatie van gegevens met een manipulatiebestendig auditspoor op basis van zakelijk beleid en de toestemming van eindgebruikers
 • Stel plannen voor beveiligingscontroles en risicobeheer op om het verlies van, de onbevoegde toegang tot en de publicatie van gegevens te voorkomen, controleer systeemincidenten
 • Vermijd het onnodig verspreiden en publiceren van gevoelige gegevens door middel van dynamische technieken voor het maskeren van gegevens (pseudonimisering of anonimisering)
 • Breid de controle over uw gegevens uit gedurende de gehele levenscyclus van documentatie van creatie tot opslag ter plekke en in cloudservices tot intern of extern delen
AVG-compliancestrategie door AMPLEXOR - Informatiegovernance en gegevensminimalisering
Informatiegovernance en gegevensminimalisering
 • Houd uw workflows met persoonsgegevens bij met volledige transparantie, met inbegrip van procedures voor het verkrijgen en opslaan van toestemming, gebruikers- en contentactiviteiten
 • Ondersteun de vereisten betreffende gegevensminimalisering door rapporten bij te houden over verwerkingsactiviteiten, het stroomlijnen van terbeschikkingstellingsprocessen en de automatisering van bewaarschema's
 • Verzeker governance door middel van toegangsrechten, auditsporen, geavanceerde zoekopdrachten, automatische beleidshandhaving en aanpasbare meldingen en rapporten
 • Maak van naleving een onderdeel van uw procedures en stel privacy centraal in toekomstige projecten of producten, zodat gegevensbescherming een vast onderdeel wordt van de dagelijkse activiteiten van uw organisatie
AVG-compliancestrategie door AMPLEXOR - Gegevensbeheer en compliancebeoordelingen
Gegevensbeheer en nalevingsbeoordelingen
 • Transparantie van audits en verantwoordelijkheidsactiviteiten in uw systemen ter ondersteuning van gegevenssoevereiniteit en opslagvereisten voor de lange termijn
 • Verlaag het risico van toekomstige bedrijfskosten en regulerings- of wettelijke sancties, waaronder de kosten voor procedures of onderzoeken die verband houden met de verwerking van grote hoeveelheden gegevens
 • Handel verzoeken om toegang tot gegevens en meldingen van inbreuk op efficiënte wijze af met een aangepast incidentbeheersysteem dat workflows automatiseert
 • Toon met behulp van doorlopende audits uw naleving aan om zo wereldwijd vertrouwen te verwerven, de reputatie van uw merk te verbeteren en de loyaliteit van klanten te vergroten 

Wij helpen u bij het bereiken van uw doelstellingen op het gebied van privacy, beveiliging en naleving

INZICHTEN EN MIDDELEN

GDPR: A business and customer-centric approach

Download our free ebook to understand the key changes of the GDPR, their potential impact and how to get your company prepared for the new privacy regulation.

Lees meer

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Lees meer

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Lees meer

{{ blogPosts[0].html_title }}

{{ blogPosts[0].parent_blog.public_title }}

{{ blogPosts[0].meta_description }}

Lees meer

Ontdek hoe wij u kunnen helpen te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de AVG