Taalkundige validering


 

Resultatenonderzoek in verband met gezondheid uitbreiden naar wereldwijde patiëntengroepen levert voordelen op voor onderzoekers, opdrachtgevers en patiënten maar stelt ook een heleboel nieuwe taalkundige en operationele uitdagingen. Bij AMPLEXOR zijn we uitstekend geplaatst om u door de taalkundige en operationele uitdagingen van meertalig, multinationaal klinische-resultatenonderzoek te loodsen.
Uw welslagen is ons doel, hoe complex of omvangrijk uw studie ook is.

VOORDELEN

KENNIS VAN KLINISCHE-RESULTATENONDERZOEK
KENNIS VAN KLINISCHE-RESULTATENONDERZOEK

U behoudt de nauwkeurigheid en betekenis van COA's in alle culturen en talen.

OP TIJD, TELKENS OPNIEUW
ALTIJD OP TIJD

U haalt de strenge officiële indieningstermijnen die verre doelmarkten vaak stellen

BESCHERM UW ONDERZOEKSINVESTERINGEN
BESCHERM UW ONDERZOEKSINVESTERINGEN

U voorkomt foutieve vertalingen die uw klinische proef in gevaar dreigen te brengen

Plant u een studie waarvoor u lokale kennis nodig heeft maar die toch een wereldwijd bereik moet hebben?

Neem contact op met ons team Linguistic Validation en verneem hoe AMPLEXOR u kan helpen.

KENMERKEN

NETWERK VAN MEER DAN 6000+ CLINICI
AMPLEXOR onderhoudt actief een uitgebreid netwerk van lokale, moedertaalspreker-clinici en medisch opgeleide vertalers. Hierdoor kunnen wij snel vertalings- en controleteams samenstellen om u te ondersteunen met het ontwikkelen van instrumenten, met de planning, vertaling, selectie van locaties en rekrutering en met het indienen van uw onderzoek.

TOONAANGEVEND IN DE SECTOR
Als lid van ISPOR en ISOQOL en als actieve deelnemer aan stuurgroepen van de sector zijn we vertrouwd met de recentste optimale vertaalpraktijken en kennen we de uitdagingen en kansen waarmee internationale onderzoeksgroepen worden geconfronteerd.

ALLE TYPES COA-INSTRUMENTEN
AMPLEXOR kan taalkundige validering leveren voor alle types COA-instrumenten:
· Door de patiënt gerapporteerde resultaten - Patient Reported Outcomes (PRO)
· Door de clinicus gerapporteerde resultaten - Clinician Reported Outcomes (ClinRO)
· Door de waarnemer gerapporteerde resultaten - Observer Reported Outcomes (ObsRO)
· Prestatieresultaten - Performance Outcomes (PerfO)
· eCOA's

50+ THERAPEUTISCHE DOMEINEN
We behandelen alle therapeutische domeinen, onder meer:

Oncologie  |  Dermatologie   | Pneumologie
Cardiologie | Genetische aandoeningen | Urologie
CNS/Neurologie/Psychiatrie | Orthopedie | Pediatrie

 

CONFORME PROCESSEN
AMPLEXOR Linguistic Validation volgt de richtsnoeren van ISPOR inzake taalkundige validering en wordt regelmatig onder de loep genomen om te garanderen dat nieuwe ontwikkelingen en optimale vertaalpraktijken altijd beschikbaar zijn voor gebruik in uw studie.  We kunnen speciaal voor u workflows voor vertaling en taalkundige validering aanpassen aan uw specifieke studievereisten of instrument.

EEN EVOLUEREND PARTNERSCHAP 
De taalkundige validering kan tijdens de ontwikkeling worden verricht, maar ook na de selectie. Dat hangt af van de aard van uw studie.  Door reeds vroeg bij het ontwikkelingsproces van de instrumenten betrokken te zijn, kunnen wij u de toekomstige vertaling helpen plannen en de kosten ervan beperken.

"Door onze samenwerking met COA-ontwikkelaars kunnen we hen helpen van meet af aan rekening te houden met de vertaalbaarheid. Zo kunnen we taalkundige keuzes voorstellen die de duidelijkheid en eenvoud bevorderen, niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor toekomstige vertaal- en revisieteams".
        Dana Weiss, directeur Linguistic Validation, AMPLEXOR

"Onze clinici en taalteams in het desbetreffende land bieden meer dan vertaalwerk. Hun kennis van de plaatselijke omstandigheden, operationele knowhow en klinische opleiding helpen onze klanten ook bij het plannen, voorbereiden en verrichten van onderzoek dat perfect is afgestemd op de lokale patiëntengroepen".
         Jackie Janeri, Lead Project Manager, AMPLEXOR

Plant u een studie waarvoor u lokale kennis nodig heeft maar die toch een wereldwijd bereik moet hebben?