KENMERKEN

LICENTIES & AUTEURSRECHT
Voordat een COA-vertaalproject van start gaat, kunnen we u helpen bij de selectie van het instrument dat in uw studie zal worden gebruikt en de toelating vragen om dat instrument te gebruiken en te vertalen. Door op te treden als verbindingspersoon tussen opdrachtgever en ontwikkelaar kunnen we licentieproblemen voorkomen en ervoor zorgen dat eventueel reeds bestaande vertalingen worden gebruikt. Als de COA reeds vertaald en gevalideerd is, kunnen we een exemplaar van die COA en de vertalingen ervan voor u aanvragen.

OPZET EN TOEPASSING VAN e-COA's
In de evolutie naar een papierloze aanpak van gegevensacquisitie en meting, worden e-COA's gaandeweg de standaard in het klinische-resultatenonderzoek. De technische teams van AMPLEXOR kunnen u wegwijs maken in de technische en taalkundige implicaties van het gebruik van e-COA's in een internationale omgeving. Door nauw samen te werken met e-COA-leveranciers, ontwikkelaars, taalkundigen en clinici zorgen we voor de vlotte uitrol van software- en hardware-oplossingen en bieden we opleiding en ondersteuning aan klinische-onderzoeksteams.

BEOORDELINGEN VAN VERTAALBAARHEID
Voordat wordt begonnen met de taalkundige validering van een nieuw of bestaand instrument, kan een beoordeling van de vertaalbaarheid mogelijke vertaalproblemen in kaart helpen brengen en aanbevelingen geven om die weg te werken. Een dergelijke beoordeling in nauwe samenwerking met COA-ontwikkelaars zal aanbevelingen opleveren voor wijzigingen of aanpassingen van items, instructies, responsmogelijkheden en schalen met als resultaat dat de COA optimaal kan worden ingezet in internationale omgevingen.

EEN COA-ARCHIEF MAKEN EN BEHEREN
In het archief dat AMPLEXOR voor uw COA's aanlegt, worden ze veilig opgeslagen en kunt u ze vlot raadplegen na invoer van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het archief is ingedeeld op trefwoord voor eenvoudig zoeken. U kunt ook informatie filteren op instrument, therapeutisch gebied, trefwoord, ontwikkelaar, taal of zelfs land.

Bent u een COA-ontwikkelaar?

AMPLEXOR kan u helpen de licentiemogelijkheden voor uw instrumenten in internationale studies te verbeteren.

"Door onze samenwerking met COA-ontwikkelaars kunnen we hen helpen van meet af aan rekening te houden met de vertaalbaarheid. Zo kunnen we taalkundige keuzes voorstellen die de duidelijkheid en eenvoud bevorderen, niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor toekomstige vertaal- en revisieteams".
        Dana Weiss, directeur Linguistic Validation, AMPLEXOR

"Onze clinici en taalteams in het desbetreffende land bieden meer dan vertaalwerk. Hun kennis van de plaatselijke omstandigheden, operationele knowhow en klinische opleiding helpen onze klanten ook bij het plannen, voorbereiden en verrichten van onderzoek dat perfect is afgestemd op de lokale patiëntengroepen".
         Jackie Janeri, Lead Project Manager, AMPLEXOR

Bent u een COA-ontwikkelaar?