KENMERKEN

BEOORDELING VAN DE VALIDITEIT OP ZICHT
Dankzij onze nauwe samenwerking met ontwikkelaars kunnen we de beoordeling van begrippen, items en responsmogelijkheden voor potentieel problematische formuleringen vereenvoudigen. Na een taalkundige analyse kunnen we zorgen voor het invullen van de vragenlijst in het land in kwestie en cognitieve debriefinggesprekken met specifieke populaties organiseren om na te gaan of de maatregel correct begrepen is.

REKRUTERING VAN CLINICI & PATIËNTEN
AMPLEXOR heeft duurzame relaties aangeknoopt met verschillende wereldwijde klinische organisaties. Zo kunnen wij u helpen bij de rekrutering van patiënten en de selectie van een plaats waar uw proef kan plaatsvinden - dat is vooral handig voor omvangrijke proeven of specifieke patiëntengroepen.

KWALITATIEVE INTERVIEWS
AMPLEXOR kan u in contact brengen met clinici die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende technieken voor kwalitatieve interviews, zodat u uw onderzoek van lokale patiëntenpopulaties sneller kunt verrichten.

TRANSCRIPTIEDIENSTEN
Deskundigenteams van AMPLEXOR kunnen de transcriptie, vertaling en datapooling verzorgen van audio- en videogesprekken, zodat alle gegevens in uw studie worden verzameld en verwerkt, ongeacht taal of bestandsformaat.

OPINIELEIDERS REKRUTEREN
Belangrijke opinieleiders (Key Opinion Leaders, KOL's) vervullen een belangrijke rol in het resultatenonderzoek door protocollen te ontwerpen, medische vragen te beantwoorden, gegevens te beoordelen en te analyseren, en van gedachten te wisselen met de belangrijkste investeerders om de toezeggingen voor studies en hun voordelen voor de patiënten te bevestigen. Wij kunnen u helpen bij het zoeken, aanwijzen en rekruteren van KOL's in het desbetreffende land, zodat u tijdens het gehele verloop van uw proef niet alleen de garantie hebt van lokale kennis en ervaring, maar ook kunt vertrouwen op specifieke wetenschappelijke deskundigheid.

STUDIESPECIFIEKE COA-AANBEVELINGEN
We kunnen uw onderzoeksindicatie, de populatie die voor de proef in aanmerking wordt genomen, de doelstellingen en de opzet van de klinische proef, de plaatsen waar de proef plaatsvindt en de daarbij gebruikte talen, culturele inzichten en de beschikbaarheid van bestaande vertalingen bekijken en op basis daarvan studiespecifieke COA-aanbevelingen verstrekken die u tijd en geld kunnen besparen.

Bent u een COA-ontwikkelaar?

AMPLEXOR kan u helpen de licentiemogelijkheden voor uw instrumenten in internationale studies te verbeteren.