AMPLEXOR steunt het onderzoek naar kinderkanker in Nederland

July 14, 2017

Op 2 juli heeft AMPLEXOR de jaarlijkse Run for Kika Marathon in Eindhoven, gesponsord. De marathon is een fondswerver voor de Stichting Kinderen Kankervrij die, op wetenschappelijke basis, het onderzoek naar en de ontwikkeling van betere behandelingsmogelijkheden voor kinderen met kanker steunt. KiKa werkt samen met de zeven Nederlandse kinderkankercentra in partnerschap met de Nederlandse stichting KWF Kankerbestrijding. De Run for KiKa Marathon is in het leven geroepen om de genezingskansen voor kinderen met kanker naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren is vernieuwend(e) onderzoek en ontwikkeling nodig, hetgeen kan worden gefinancierd met het geld dat met de marathons wordt binnengehaald.

In het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van AMPLEXOR integreren wij onze verantwoordelijkheden op sociaal, economisch en milieugebied in onze activiteiten en moedigen wij onze werknemers aan om deel te nemen aan gemeenschapsinitiatieven. Wij zijn van mening dat door ons in te zetten voor grotere maatschappelijke doelstellingen, fondswerving en liefdadigheidsacties de werknemers zich meer betrokken voelen en beter presteren, het moraal wordt opgekrikt en teamwerk in de hand wordt gewerkt.

Elk jaar worden in Nederland de Run for KiKa Marathons georganiseerd. Deze marathons vinden plaats in de volgende zes steden: Rotterdam, Amsterdam, Almere, Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Dit zijn slechts een van de vele initiatieven die de stichting op touw heeft gezet voor het werven van onderzoeksfondsen ter ondersteuning van de behandeling van kinderkanker. Ons team in Eindhoven heeft al plannen op tafel liggen om aan het volgende evenement deel te nemen en zal alles in het werk zetten om het tijdens dit jaar ingezamelde geldbedrag te overtreffen.                              

Via het duurzaamheidsmodel van AMPLEXOR willen wij onze mensen betrekken, onze koolstofvoetafdruk beheren, een bijdrage leveren aan de maatschappij en economische waarde scheppen. Door als marktleider in het aanbieden van digitale oplossingen trouw te blijven aan de principes van ISO 26000 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) en van het Global Compact van de Verenigde Naties, garanderen wij dat onze activiteiten beantwoorden aan de internationale beste praktijken.

AMPLEXOR steunt het onderzoek naar kinderkanker in Nederland