Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie heeft opnieuw gekozen voor AMPLEXOR als voorkeurspartner voor de tijdige en hoogwaardige bekendmaking en verspreiding van rechtshandelingen van de EU.

AMPLEXOR verwerkt elk jaar meer dan 3 miljoen bladzijden aan documenten in het kader van zijn contracten met diverse instellingen van de Europese Unie (EU), zoals het DG Communicatienetwerken, het Europees Parlement, het Vertaalbureau, het Hof van Justitie en het Publicatiebureau, evenals met de Europese Vrijhandelsassociatie en het Europees Octrooibureau. De documenten hebben onder meer betrekking op het Publicatieblad van de EU en Europese wetgeving, maar zijn daar niet toe beperkt.

In januari 2019 heeft AMPLEXOR het werk van start laten gaan in het kader van zijn nieuw contract voor de technische consolidatie van rechtshandelingen met het Bureau voor publicaties van de Europese Unie, dat verantwoordelijk is voor de bekendmaking en verspreiding van EU-publicaties in alle media en via alle kanalen. Het is de taak van het Publicatiebureau om de allerbeste dienstverlening aan te bieden aan de afdelingen van de instellingen waar de documenten worden opgesteld, de verschillende organen van de EU en haar burgers. Daarnaast moet het Publicatiebureau voortdurend inspelen op nieuwe technologieën om zijn voortrekkersrol op het gebied van publicaties te behouden.

Daartoe vertrouwt het Publicatiebureau op AMPLEXOR voor de technische consolidatie van de rechtshandelingen van de Europese Unie. In het kader van dit contract zorgt AMPLEXOR ervoor dat alle wijzigingen aan een bepaalde rechtshandeling (amendementen, corrigenda enz.) worden samengevoegd in eenzelfde document, zonder afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid van de inhoud. De rechtshandelingen worden vervolgens verspreid via de website EUR-Lex, waar zij in de vorm van pdf- of html-bestanden toegankelijk zijn voor het publiek. 

Voor zijn contracten met de EU moet AMPLEXOR volstrekt betrouwbaar zijn, strikt vertrouwelijk omgaan met informatie en zich voortdurend blijven ontwikkelen op het hoogste niveau. Onze deskundigheid berust op een geavanceerd intern productiesysteem dat speciaal is ontwikkeld om dagelijks binnen de deadlines grote hoeveelheden kwaliteitsdocumenten in meerdere talen te verwerken. Deze troeven maken van AMPLEXOR een aantrekkelijke partner voor ons snel groeiend Europees en mondiaal klantenbestand.

This is already our second milestone win with EU institutions this year. In January , the European Commission's DG CONNECT
reaffirmed AMPLEXOR as their preferred translation provider for over a decade, with the fourth contract renewal in a row.

Explore some of our success stories in the public sector

An award-winning digital platform to collect and display cultural heritage information

Discover why the online heritage platform developed by AMPLEXOR won the most prestigious European award in the field by integrating innovation with creativity.

Lees meer

New website brings to life future-oriented government strategy

Download this free case study to learn how the new digital platform based on Adobe Experience Manager (AEM) revitalized the Province's digital communications while projecting an innovative image of the region.

Lees meer

Creating a digital mailroom with Alfresco for the city of Ghent

Download this case study to find out how AMPLEXOR built an Alfresco solution to increase the efficiency and quality of Ghent’s mail handling.

Lees meer

A multi-language, online collaboration platform and website in drupal for the european commission

Building an international, multilingual website for the European Commission and its many partners, all in less than six months: a major challenge.

Lees meer