Amplexor start het nieuwe jaar met de lancering van de Top Content Trends for 2020.

De publicatie verzamelt bijdragen van experts uit alle sectoren, die hun toekomstvisie op content in alle industrieën en bedrijfssectoren delen. In een boeiend stukje lectuur leggen we de onderliggende dynamieken bloot, die bepalend zijn voor de toekomst van content en die de concurrentie wat aanscherpen bij bedrijfsleiders en trendwatchers die gelijke tred proberen te houden met belangrijke verschuivingen.

Mark Evenepoel, CEO bij Amplexor, steekt van wal met de uitspraak dat “content de nieuwe springplank is” en op zichzelf "het verschil maakt tussen concurrenten", maar dat "content nog niet als dusdanig wordt gecreëerd en beheerd”. Het toekomstbeeld van de bedrijfsleider is duidelijk: een verschuiving naar intelligente content die zich niet beperkt tot één doel, technologie of resultaat en die organisaties helpt om strategische doelstellingen effectief te realiseren.

De Top Content Trends voor 2020 zijn online beschikbaar en kunnen gratis worden gedownload.

Hier vindt u enkele highlights die de toon zullen zetten in 2020:

Ontdek welke richting content uitgaat in 2020!

Uw exemplaar van de Top Content Trends voor 2020

Meer informatie over hoe content bedrijven transformeert in de hele wereld

Digital revolution towards banking excellence - Case Study

Download this case study to discover how partnering with AMPLEXOR transformed the way the company services clients, reinforcing its brand positioning with an end-to-end digital banking strategy.

Lees meer

Hoe zullen deze content trends in uw organisatie geïmplementeerd worden om uw bedrijfsdoelen voor 2020 duidelijk te realiseren?

Wij kunnen helpen - Spreek met onze experts!