Amplexor was aanwezig op de vierde European Language Resource Coordination-conferentie

Markus Welsch, Vice President Content Intelligence bij Amplexor, werd uitgenodigd om een presentatie te geven over de productiviteit van post-editing op basis van domeinspecifieke neurale machinevertaling (Neural Machine Translation - NMT). Aan de hand van zijn ervaring met kunstmatige intelligentie, machinevertaling en natuurlijke taalverwerking, illustreerde hij een wetenschappelijk onderbouwde methodologie die bij Amplexor wordt toegepast voor de kwantificering van de impact van verschillende domeinspecifieke NMT-machines op de productiviteit van post-editing.

Na de presentatie vervoegde Markus het rondetafelgesprek dat gericht was op efficiënte en duurzame vertaal- en aanbestedingsprocessen. De overige panelleden bestonden onder meer uit experts op het gebied van taaltechnologie en gegevensverwerking van de Bank of Greece, de Zweedse Taalraad, Pangeanic, alsook het Centre for Integrated Health Care and eHealth.

Dit evenement vond plaats op 26 en 27 november in Helsinki, Finland, onder het motto #LanguageDataMatters, vormgeven van Europa's meertalige toekomst door de uitwisseling van taalgegevens. 

Het evenement werd ingeluid met een thematische openingsrede van Gail Kent, Director of Data bij het DG CONNECT van de Europese Commissie. Het tweedaagse programma omvatte onder meer seminars over kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie van overheidsdiensten. Andere thema's die werden aangesneden, gingen over het creëren van duurzame infrastructuur voor de uitwisseling van taalgegevens in Europa en over financieringsmogelijkheden voor taaltechnologieën in Europa. 

Het European Language Resource Coordination-initiatief (ELRC) werd in 2015 in het leven geroepen door de Europese Commissie met het oog op het uit de weg ruimen van de taalbarrières in de Europese Unie om een echte digitale eengemaakte markt tot stand te brengen en het pad te effenen voor de toekomstige trans-Europese digitale onlineoverheidsdiensten. 

Het consortium bestaat uit vooraanstaande Europese stakeholders uit de taalsector zoals het Duitse onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie (DFKI), het Evaluations and Language Resources Distribution Agency (ELDA), het Athena Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies / Institute for Language and Speech Processing (ILSP), en de nationale ankerpunten van 30 deelnemende landen.

Markus Welsch, Vice President Content Intelligence bij Amplexor tijdens het ELRC-rondetafelgesprek
Markus Welsch, Vice President Content Intelligence bij Amplexor tijdens het ELRC-rondetafelgesprek

Ontdek hoe een van de grootste retailers machinevertaling met succes heeft weten te integreren in zijn strategie met betrekking tot content globalization

Wil je meer te weten komen over machinevertaling voor bedrijven?

Neem vandaag nog contact met ons op!