Bij AMPLEXOR stellen we alles in het werk om de privacy te beschermen van onze potentiële klanten, huidige klanten en partners, alsook van elke andere persoon die persoonsgegevens meedeelt aan of communiceert met AMPLEXOR via onze website, per e-mail of met andere middelen

Algemene verkoopvoorwaarden voor zakelijke activiteiten tussen de klant en AMPLEXOR

Algemene voorwaarden voor de verhandeling van goederen en/of diensten tussen de leverancier en AMPLEXOR