Naleving van de AVG

Allesomvattende nalevingsstrategieën

Standaard gericht op privacy, informatiegovernance en geïntegreerde accountability

In de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden nieuwe voorschriften vastgesteld voor organisaties die goederen en diensten aanbieden aan mensen in de Europese Unie (EU) of die gegevens verzamelen en analyseren die zijn gekoppeld aan inwoners van de EU, ongeacht waar zij zich bevinden.

Aangezien technologieën op het gebied van documentbeheer, casebeheer, bedrijfsprocesbeheer (BPM) of marketing doorgaans grote hoeveelheden persoonsgegevens van klanten, werknemers of zelfs andere partners bevatten, heeft de nieuwe verordening bij de inwerkingtreding op 25 mei 2018 internationale gevolgen voor bedrijfscontentsystemen en platforms voor digitale ervaring.

Niet-naleving kan leiden tot boetes van maximaal twintig miljoen euro of 4% van de jaaromzet of kan, wat nog erger is, het vertrouwen van jouw klanten in gevaar brengen.

Download ons gratis e-book en kom alles te weten over de belangrijkste veranderingen van de AVG en de mogelijke gevolgen ervan en leer hoe je jouw bedrijf kan klaarstomen voor de nieuwe privacyverordening.

Beschikbare content

Blog

De meeste mensen lijken de oorspronkelijke doelstelling van de AVG te vergeten. Wij vinden echter dat dit niet moet worden beschouwd als een bureaucratische oefening maar als een kans op "design for growth".


Een allesomvattende AVG-strategie

Met onze expertise op het gebied van internationale naleving in heel wat diverse sectoren helpen wij organisaties over de hele wereld om inzicht te krijgen in de gevolgen van de AVG voor hun business, controle te krijgen over documenten met persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of gevoelige persoonsgegevens (SPI) en om mogelijke kansen te identificeren.

Onze portfolio omvat een volledige set tools en diensten om jou bij het doorlopen van jouw AVG-traject te begeleiden, zoals consulting, systeemintegratie, software-implementatie en bedrijfsprocesbeheer.

Gegevensinventarisatie & bestandsinformatie

 • Identificeer welke persoonsgegevens je hebt en waar deze zich bevinden, met behulp van uitgebreide gegevensmapping op corporate respository's, archieven of systemen (fysieke of digitale assets)
 • Krijg inzicht in de gevolgen van wettelijke vereisten inzake de vergaring, verwerking, opslag en bewaring van gegevens over jouw activiteiten
 • Bescherm persoonsgegevens op een gecentraliseerde locatie en digitaliseer papieren documenten voor gegevensextractie en verwijdering van fysieke records
 • Classificeer gegevens automatisch dankzij geavanceerde metadatazoek-, indexerings- en analysefuncties en detecteer op content gebaseerde nalevingsproblemen en -kansen

Informatiegovernance & gegevensminimalisering

 • Zorg voor een volledig transparante tracking van jouw workflows met persoonsgegevens, met inbegrip van procedures voor de verkrijging en opslag van toestemming, gebruikers- en contentactiviteit
 • Ondersteun de vereisten inzake gegevensminimalisering door records van verwerkingsactiviteiten bij te houden, terbeschikkingstellingsprocessen te stroomlijnen en bewaarschema's te automatiseren
 • Zorg voor governance door middel van toegangsrechten, auditsporen, geavanceerde zoekopdrachten, geautomatiseerde beleidshandhaving en personaliseerbare meldingen en rapporten
 • Integreer naleving en stel privacy centraal in toekomstige projecten of producten zodat gegevensbescherming een naadloos onderdeel wordt van de dagelijkse activiteiten van jouw organisatie

Beoordeling van de gevolgen & risico's voor privacy

 • Voorkom gegevensverlies, onbevoegde toegang of openbaarmaking dankzij een manipulatiebestendig auditspoor op basis van bedrijfsbeleid en toestemmingen van eindgebruikers
 • Stel plannen op voor beveiligingscontrole en risicobeheer en voorkom zo het verlies van gegevens, onbevoegde toegang, openbaarmaking of systeemindringing
 • Vermijd de onnodige verspreiding en blootstelling van gevoelige gegevens dankzij dynamische gegevensmaskeringstechnieken (pseudonimisering of anonimisering)
 • Ga voor meer controle over jouw gegevens binnen de volledige documentatielevenscyclus: van creatie en opslag ter plekke en in cloudservices tot intern of extern delen

Beheer van records & evaluatie van naleving

 • Audit transparantie en accountability-activiteiten in jouw systemen en ondersteun zo gegevenssoevereiniteit en langetermijnopslagvereisten
 • Verminder het risico op toekomstige operationele kosten en regelgevende of wettelijke sancties, waaronder de kosten voor processen of onderzoeken die verband houden met de verwerking van grote gegevensvolumes
 • Ga voor een efficiënte behandeling van verzoeken voor gegevenstoegang en inbreukmeldingen dankzij een gepersonaliseerd casebeheersysteem dat workflows automatiseert
 • Ga voor permanente naleving met doorlopende audits en zorg zo voor wereldwijd vertrouwen, een betere merkreputatie en klantloyaliteit

Wij helpen je graag met het behalen van jouw doelstellingen op het gebied van privacy, beveiliging en naleving

Ontdek hoe wij ervoor kunnen zorgen dat jouw bedrijf aan de AVG voldoet