Life Sciences Suite

Jeden dostawca – lider rynku w dziedzinie informacji na temat wyrobów medycznych. Jedyne dostępne rozwiązanie następnej generacji. Charakteryzuje się zintegrowanym projektem i modułowością przy wdrożeniu - Integral by Design, Modular by Implementation. Jedno ostateczne źródło wiarygodnych informacji.

AMPLEXOR Life Sciences Suite umożliwia zarządzanie regulowanymi treściami i procesami przedsiębiorstwa, a także procesami publikacji. Osiągnięcie i utrzymanie globalnej zgodności regulacyjnej.

  • Najlepszy całkowity koszt własności (TCO)
  • Bardzo duże możliwości konfiguracji i sprawność w dostosowywaniu do nowych procesów biznesowych
  • Gotowość do walidacji i wdrożenia bez drogiego dostosowywania
  • Obsługuje skuteczną współpracę w całym przedsiębiorstwie
  • Wspomaga standaryzację danych – bez redundancji
  • Zapewnia łatwą aktualizację i konfigurację zgodności wstecznej
  • Gwarantuje łatwą i elastyczną migrację, interfejsy i automatyzację procesów
  • Moduły najlepszych praktyk umożliwiają szybkie wdrożenie
  • Najlepsze rozwiązanie do stosowania w siedzibie przedsiębiorstwa i poza siedzibą – brak konieczności stosowania interfejsów między podsystemami
  • Całkowita samowystarczalność – niezależnie od zastosowania, dzierżawy, infrastruktury i lokalizacji

Ten pakiet drugiej generacji, którego głównym celem jest zapewnienie zgodności z przepisami, umożliwia firmom z branży nauk biologicznych zastąpienie odizolowanych od siebie narzędzi jednym ostatecznym kompleksowym programem. Pozwala on proaktywnie zarządzać informacjami, procesami biznesowymi, dokumentami regulowanymi i rejestrami elektronicznymi. Rozwiązanie umożliwia również korzystanie z zaawansowanych narzędzi sprawozdawczych podczas całego cyklu życia wyrobu, od wytypowania wyrobu po czynności w zakresie utrzymania w okresie po złożeniu wniosku o rejestrację i po zatwierdzeniu wniosku. Dane wprowadza się do systemu tylko raz. Unikanie redundancji metadanych – wykorzystywanie danych w całym łańcuchu wartości wyrobu!

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite jest zbudowany w oparciu o innowacyjną architekturę Integral by Design, Modular by ImplementationTM, która umożliwia płynną integrację wszystkich modułów. W zależności od potrzeb organizacji może on obsługiwać pojedyncze procesy zachowania zgodności lub pełen proces zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie. Ten niespotykany wcześniej poziom integracji podnosi wydajność, ułatwia standaryzację w całym przedsiębiorstwie i umożliwia transformację prowadzonej działalności. Pozwala to ograniczyć złożoność, podnieść ogólną jakość wyrobów i zapewnić trwałą zgodność z przepisami.

Oferujemy najlepszą wartość TCO na rynku.

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite został zbudowany w oparciu o solidną i dobrze znaną platformę branżową, EMC DocumentumTM.

Amplexor Life Sciences Suite Circle s

AMPLEXOR Life Sciences Suite is a compliance foundation composed by: ProductExpert, R&DExpert, QualityExpert, RIMExpert, SubmissionExpert, ClinicalExpert, ManufacturingExpert and VigilanceExpert.


JAKOŚĆ I PROCESY PRODUKCYJNE ORAZ
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI


ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI (W TYM ZARZĄDZANIE PRÓBAMI KLINICZNYMI)


ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI REGULACYJNYMI I WNIOSKAMI O REJESTRACJĘ (W TYM PUBLIKOWANIE)

 

ZARZĄDZANIE PHV

 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ REGULACYJNĄ

 

ANALIZY BIZNESOWE

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite pozwala użytkownikom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami branży w dziedzinie badań i rozwoju, prób klinicznych, zagadnień regulacyjnych, PhV, zapewnienia i kontroli jakości, produkcji itp.

Pakiet AMPLEXOR Life Sciences Suite można nabyć w formie licencji lub subskrypcji. Każdy użytkownik może wybrać wersję, która mu odpowiada.

Zapraszamy do grona naszych klientów. Nasz klient jest dla nas partnerem.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Insights