Digital WorkSpace

SZYBSZA WSPÓŁPRACA. INTELIGENTNA REALIZACJA ZADAŃ. PRODUKTYWNOŚĆ WYŻSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ.
Poprawa współpracy wewnętrznej poprzez wykorzystanie jednego punktu treści dla użytkownika i jego zespołu. Udostępnianie i wymiana dokumentacji w czasie rzeczywistym. Wspólna realizacja zadań.

PROMOWANIE INNOWACJI. WYKORZYSTANIE WARTOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ.
Włączenie zarządzania wiedzą do procesów biznesowych. Umożliwianie pracownikom efektywnego korzystania z doświadczeń oraz czerpanie wiedzy z dotychczasowych osiągnięć.

ŁĄCZENIE LUDZI, PROCESÓW I TREŚCI. TRANSFORMACJA STYLU PRACY.
Modelowanie procesów biznesowych z wyprzedzeniem. Stosowanie obowiązkowych szablonów i standardowych procedur w całej organizacji. Poprawa zarządzania jakością i standaryzacja w całej organizacji.

Digital WorkSpace to potężne rozwiązanie promujące współpracę, które stwarza kontrolowane środowisko umożliwiające lepszą współpracę, komunikację w czasie rzeczywistym i osiąganie przełomu w produktywności. Jest to centralny punkt zarządzania treścią i realizacji określonych celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie potencjału współpracy w całym przedsiębiorstwie.

Automatyczne tworzenie, przydzielanie, śledzenie i synchronizacja zadań. Monitorowanie czasu realizacji. Zawsze aktualne informacje na temat statusu projektu. Eliminacja powielonych, niepowiązanych ze sobą wersji jednego dokumentu oraz eliminacja dokumentów papierowych. Realizacja zadań i mobilizacja odpowiednich zasobów przy jednoczesnej optymalizacji udostępniania wiedzy i doświadczenia. Odejście od tradycyjnych statycznych intranetów korporacyjnych, w których treści wczytuje się ręcznie. Opuszczenie świata, w którym zarządzanie zasobami cyfrowymi polega jedynie na przechowywaniu plików. W ten sposób komunikacja traci swój odgórny charakter.

Wprowadzenie zupełnie nowej sieci współpracy korporacyjnej umożliwiającej komunikację poziomą pomiędzy wszystkimi pracownikami podczas realizacji wspólnych projektów. Umożliwienie zespołom wymiany pomysłów i strategii, nauki i konstruktywnej krytyki.

Ta wszechstronna, nowoczesna platforma obejmuje wstępnie skonfigurowany zestaw standardowych procesów i przepływów pracy w zakresie zarządzania treścią charakterystycznych dla danej działalności. Dzięki mapowaniu i modelowaniu wszystkich procesów wewnętrznych i ich standardowej organizacji wszystkie procesy są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną strukturą ramową. Ocena i określenie przepływów pracy, przydzielania i realizacji zadań przez zespoły projektowe i poszczególne działy zapewnia stosowanie takich samych standardów jakości w całej organizacji. Digital WorkSpace zawiera wszystkie narzędzia, szablony i materiały potrzebne do realizacji zadań. Wstępnie wypełnione formularze, zapisane szablony i instrukcje dotyczące realizacji każdego zadania płynnie przeprowadzają pracowników przez każdy proces.
 

Łatwe zarządzanie. Jedno źródło treści, które pozwala łączyć i monitorować wszystkie działania w sposób kontrolowany przy wykorzystaniu łatwego i intuicyjnego interfejsu.


To łatwo dostępne środowisku promujące współpracę stanowi jedno zaufane źródło informacji, a wszystkie treści i wymiany są przechowywane i zapisywane w jednym zaufanym repozytorium, z którego można nimi zarządzać. Digital WorkSpace umożliwia pełne śledzenie, komunikację i kontrolę wersji: w każdym procesie wszystkie dokumenty, komentarze i zasoby są tagowane metadanymi, co zapewnia pełną kontrolę i ułatwia przeszukiwanie danych w przyszłości.

 

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

FAKTUROWANIE

 

ZAMÓWIENIA

 

ZAKUPY

 

ZARZĄDZANIE PODRÓŻAMI

Skontaktuj się z naszymi ekspertami